Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Sutvirtinimas

Šventoji Dvasia per Sekmines pripildė pirmuosius krikščionis meilės ir drąsos, suteikdama jiems jėgų gyventi tikėjimu ir jį skelbti netgi labai priešiškame pasaulyje. Ši malonė mums suteikiama Sutvirtinimo Sakramentu. Sutvirtinimo Sakramentas – tai Krikšto Sakramento atbaigimas, suteikiantis drąsos išpažinti savo tikėjimą. Jį priimdamas jaunuolis išreiškia sąmoningą apsisprendimą stoti į krikščioniškos brandos kelią. Šiuo Sakramentu suteikiama ypatinga malonė krikščioniškąjį tikėjimą liudyti žodžiais ir darbais savo aplinkoje. Sutvirtinimo Sakramentą teikia vyskupas arba jo įgaliotas kunigas. Teikiant Sutvirtinimo Sakramentą, sutvirtinamojo kakta patepama šventąja krizma (pašventintu aliejaus ir balzamo mišiniu) ir uždėjus ranką tariama: „Šiuo ženklu priimk Šventosios Dvasios dovaną.“

Telšių vyskupijoje šiam Sakramentui rengiami pareiškę tam norą ir sulaukę 14 metų amžiaus jaunuoliai.

 • Sutvirtinimo Sakramentas priimamas tik kartą gyvenime.
 • Jį priimti gali kiekvienas jau pakrikštytas, 14 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo.
 • Pasirengimas vyksta savo parapijose, trunka keletą mėnesių.
 • Sutvirtinamieji pasirenka šventojo globėjo vardą. Šventojo pavyzdys primena kaip galima liudyti Dievą ir tarnauti kitiems.
 • Sutvirtinimo mama (mergaitėms) ar sutvirtinimo tėčiu (berniukams) gali būti tik pakrikštyti, Sutvirtinimo, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus. Pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių.
 • Sutvirtinimo Sakramentą teikia vyskupas.

Sutvirtinimo Sakramento simboliai:

 • Raudona spalva — ugnies ir kraujo, karštos meilės ir aukos dvasios simbolis. Sekminių dieną ant apaštalų nusileido Šventoji Dvasia.
 • Aliejus (Krizma) — Didįjį Ketvirtadienį vyskupo katedroje pašventintas kvapnus alyvų aliejus, skirtas patepti ką tik pakrikštytuosius, sutvirtinamuosius ir šventimais Dievui pašvęstuosius — kunigus ir vyskupus. Aliejus yra tvirtumo, džiaugsmo ir stiprybės ženklas.

Septynios Šventosios Dvasios dovanos:

 • Išmintis
 • Supratimas
 • Patarimas
 • Tvirtumas
 • Žinojimas
 • Maldingumas
 • Dievo baimė

Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui ir reikalingų dokumentų tvarkymo Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoje skambinkite
br. kun. Alvydui Virbaliui OFM mob. tel. +370 616 81175.

1 komentaras

 1. Garbė Jėzui Kristui,
  Norėjau paklausti ar pas jus bažnyčioje galima priimti sutvirtinimo sakramenta?
  ( pamokėlės lankytos, viskas atsiskaityta,)

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.