Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Komunija

Eucharistija (arba Šventosios Mišios, Švenčiausiasis Sakramentas, Šventoji Komunija) yra save dovanojančios ir su mumis visada pasiliekančios Dievo meilės sakramentas. Per Paskutinę vakarienę, Didįjį ketvirtadienį prieš pat kančią, Jėzaus įsteigta Eucharistija yra Velykinis pokylis, Kristaus kryžiaus aukos sudabartinimas – viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė.
Per šv. Mišias duona ir vynas perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują. Prisidengęs duonos ir vyno pavidalais su mumis yra pats prisikėlęs Jėzus Kristus. Priimdami šventąją Komuniją susivienijame su Juo Švenčiausiajame Sakramente.

Atgailos Sakramentu Dievas mus grąžina į ramybę ir laimę teikiančią bendrystę su Juo ir Bažnyčia.

Tėveliams pageidaujant, 8–10 metų vaikai ruošiami pirmajai Išpažinčiai ir pirmajai Šv. Komunijai.

  • Pasirengimo trukmė – vieneri mokslo metai.
  • Susitikimai vyksta kartą per savaitę savo parapijose.
  • Pasirengimu siekiama vaiką visapusiškai krikščioniškai lavinti, tad, be tikėjimo tiesų mokymo, daug dėmesio skiriama liturginiam auklėjimui (ypač reguliariam dalyvavimui šv. Mišiose), maldos ir moralės ugdymui, krikščioniškosios bendrystės patirčiai.

Dėl pasiruošimo priimti Atgailos (Pirmosios Išpažinties) bei Pirmosios Komunijos Sakramentus ir reikalingų dokumentų tvarkymo Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoje skambinkite br. kun. Antanui Blužui OFM mob. tel. +370 698 05526.

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.