Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Krikštas

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoje Krikšto Sakramentas teikiamas sekmadieniais (12:00 val.) Šv. Mišių metu.

Krikštijamo vaiko tėvams BŪTINA likus bent dviems savaitėms iki numatytos Krikšto Sakramento datos atvykti pokalbiui su vienu iš parapijoje tarnaujančių dvasininkų.  Atvažiuoti pokalbiui patogiausia bet kurią savaitės dieną (išskyrus pirmadienį)  atvykus 18:00 val. šv. Mišioms arba kitu laiku iš anksto susitarus.

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai… (Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1213)

Krikšto Sakramento teikimas

 • Pareiškęs norą, Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus (kūdikio vardu šį norą pareiškia tie, kurie įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai).
 • Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori, todėl, jei tėvai nesutinka, ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.
 • Protauti sugebantis žmogus, maždaug nuo 7 m. amžiaus, gali būti krikštijamas tik savo noru ir tinkamai pasiruošęs – išmokęs bent svarbiausias maldas ir pagrindines tikėjimo tiesas.

Pasirengimas

 • Vaiko krikštui – tėveliai arba globėjai, norintys pakrikštyti savo vaikus, prieš dvi savaites kreipiasi į parapijos kunigą.
 • Suaugusiojo krikštui – pats žmogus kreipiasi į parapijos kunigą, pareiškia norą krikštytis.
 • ANKETA Krikšto Sakramentui.

Krikštatėviai
Krikštijamąjį neša arba lydi krikštatėviai, kurie įsipareigoja jį dvasiškai globoti. Po Krikšto visų pakrikštytųjų, kūdikių ar suaugusiųjų, tikėjimas turi augti, kadangi jis dar nėra tobulas ir brandus – jis turi būti ugdomas. Kad Krikšto malonė išsiskleistų, svarbi tėvų ir krikštatėvių pagalba. Todėl krikštatėviais gali būti ne jaunesnei nei 16 m. tvirtai tikintys katalikai (pakanka ir vieno iš krikštatėvių, tačiau nekatalikai krikštatėviais būti negali), pajėgūs ir pasirengę pakrikštytajam – kūdikiui ar suaugusiajam – padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu.

Krikšto tėvams būtina žinoti:
•    Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
•    Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.
•    Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu.
•    Malda nuo šiol bus svarbu lydėti naują krikščionį.
•    Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi.
•    Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą palaiko sunkumuose ir džiaugsmuose.
•    Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.

Krikščioniškų vardų rodyklė…

Dėl pasiruošimo Krikšto Sakramentui ir reikalingų dokumentų tvarkymo skambinkite parapijos klebonui
br. kun. Antanui Blužui OFM mob. tel. +370 698 05526.

 

116 komentarų

 1. Sveiki,
  Ar gali vaiko krikštynose tik mama be tėčio? Ar privalo dalyvauti abu tėvai?

  • Dalyvauti gali ir viena mama. Tik klausimas ar tai nebus Krikšto fakto nuslėpimas nuo vaiko tėvo?
   Jeigu Krikšto faktas suderintas abiejų tėvų, o tėvas paprasčiausiai tuo metu neturi galimybės dalyvauti – pakanka ir vienos mamos buvimo.

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.