Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Parapija

Rekvizitai

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija
Įmonės kodas: 191277314
Sąskaitos numeris: LT274010041800167994
AB Luminor bankas
Banko kodas: 40100
SWIFT: AGBLLT2X

Adresas: Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.,  Šateikių sen.,  LT – 90390  Plungės raj.

Norėdami susisiekti el. paštu, rašykite mums iš kontaktų puslapio.

Parapijos klebonas br. kun. Gediminas Numgaudis OFM, mob. tel. +370 698 35 096.

Pasikalbėkime

Pakutuvėnų parapijai oficialiai priklauso 3 kaimai: Šliožiai, Santakiai, Pakutuvėnai (49 gyventojai), tačiau šiais laikais teritorija jau neberiboja žmonių judėjimo ir pasirinkimo laisvės, todėl į Pakutuvėnų bažnyčią suvažiuoja daugybė žmonių iš Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Telšių, Šiaulių ir kitų Lietuvos kampelių.

Katalikų Bažnyčios katekizme apie parapiją rašoma taip:

Parapija yra dalinėje Bažnyčioje pastoviai įsteigta ir aiškiai apibrėžta tikinčiųjų bendruomenė, kurios sielovada rūpintis vietos vyskupo vardu yra pavesta klebonui kaip tikrajam bendruomenės ganytojui.“99Parapija – tai vieta, kurioje visi tikintieji gali susiburti sekmadienio Eucharistijos švęsti. Parapija padaro krikščionis liturginio gyvenimo dalyviais, suburdama juos švęsti liturgijos; ji moko išganingojo Kristaus mokslo; gerais ir broliškais darbais įkūnija Viešpaties meilę:100

Tu negali melstis namie taip kaip bažnyčioje, kurioje yra daug žmonių ir kurioje kreipiamasi į Dievą tarytum viena širdimi. Ten yra kažkas daugiau: dvasios vienybė, sielų sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos.101

Kviečiame padiskutuoti kas yra Pakutuvėnų parapijietis. Ką reiškia juo būti? Dalyvauti bendruomenės veikloje, turėti įsipareigojimų, liudyti?

Nuorodos:

Komentarai išjungti.