Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Dėkojame už jūsų gerumą

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME visiems prisidėjusiems auka.
Automobilis jau nupirktas!

Esu sujaudinta jūsų gerumo. Savo maldose nešu kiekvieną, prisidėjusį auka ir malda. /Jolanta/

VIEŠPATS telaimina Jus ir tesaugo! VIEŠPATS tenušviečia Jus savo veidu ir tebūna Jums maloningas! VIEŠPATS tepažvelgia į Jus maloniai ir tesuteikia Jums ramybę!“ (Sk 6, 23-26).

<2022-04-01>

________________________________________

Dievui ir Bažnyčiai jau daugybę metų ištikimai tarnauja ir viskuo, kuo tik gali prisideda mūsų mylima sesė Jolantėlė.
Ji visada išklauso, paguodžia ir pastebi nuliūdusį. Nufotografavo ir išsaugojo begalybę nuostabių Pakūtos gyvenimo akimirkų. Surinko ir išleido knygą „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“. Begalė gražių jos darbų yra nesuskaičiuojami.

Šiandien kreipiamės su pagalbos prašymu: prieš keletą dienų Jolantėlė neteko savo automobilio. Renkame lėšas prisidėti prie jos naujo automobilio pirkimo.

AUKĄ GALITE PERVESTI ČIA:
Pavedimo paskirtis: Auka Jolantėlei
Gavėjo pavadinimas: Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas
Kodas: 300098499
Atsiskaitomoji sąskaita: LT087044060005107004
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Iš Antrojo laiško korintiečiams:
Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.

<2022-02-17>

Žymos:

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.