Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti – 2021-04-15

2021 m. balandžio 15 d. vyks nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta J. A. Pabrėžos metams paminėti.
Konferencijos siekis – pristatyti visuomenei vieną iškiliausių XIX a. Žemaitijos asmenybių Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kartu skatinant domėtis šios iškilios asmenybės nuveiktais darbais, jų reikšme Kretingos kraštui, Žemaitijai ir Lietuvai.
Konferencijos nuoroda: https://youtu.be/S1TI1JmrkjQ
PROGRAMA
2021 m. balandžio 15 d.
Kretinga
Konferencijos moderatorius diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras
 • 13.00 val. Konferencijos pradžia. Sveikinimai: br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolyno gvardijonas, br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras
 • Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras, Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • 13.15–13.35 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumas Tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose. Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
 • 13.35–13.50 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos neformali lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a. Nijolė Raudytė, Kretingos Apreiškimo vienuolyno biblioteka
 • 13.50–14.10 val. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – žemaičių bendrinės rašomosios kalbos kūrėjas. Prof. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universitetas
 • 14.10–14.25 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslų edukacinai aspektai. Dr. Kęstutis Trakšelys, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Klaipėdos universitetas
 • 14.25–14.35 val. Kavos pertrauka
 • 14.35–14.55 val. Vienuolis Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija
 • 14.55–15.05 val. Etnofarmacinio paveldo augalai Klaipėdos universiteto Botanikos sode. Prof. dr. Asta Klimienė, Klaipėdos universitetas
 • 15.05-15.25 val. Pranciškono J. A. Pabrėžos sielos ir kūno gydymo bruožai. Br. kun. Benediktas Jurčys OFM, Doc. dr. Rita Jankauskienė, Klaipėdos universitetas
 • 15.25–16.00 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja. Prof. dr. Giedrius Subačius, University of Illinois at Chicago ir Lietuvos istorijos institutas
 • 16.00 val. Konferencijos uždarymas
Rengia
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Remia
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolynas
Žymos: ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.