Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus kreipimasis

2020 m. lapkričio 11 d.

Mieli Telšių vyskupijos tikintieji,

Liturginių Bažnyčios metų paskutinįjį Sekmadienį – lapkričio 22 dieną švenčiame Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Šis didingas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus titulas primena, kad paskutinį žodį visuose pasaulio ir visatos įvykiuose taria Dangaus ir žemės Viešpats. Juk Jis yra „Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga“ (Apr 22,13).

Tikėjimas galutine Dievo pergale ir nesibaigiančiu viešpatavimu yra didžiulė paguoda mums, kovojantiems su pandemija, baimėmis ir nerimu. Kiekvieną dieną Tėve mūsų maldoje mes prašome Jo karalystės atėjimo, nes tik tuomet jausimės visiškai saugūs ir laimingi.

Kristaus karalystė ateina jau dabar į mūsų tarpą tuomet, kai yra skelbiama ir priimama Kristaus Evangelija. Tad tebūnie visų mūsų rūpestis tinkamai išugdyti Kristaus karalystės skelbėjus – būsimuosius kunigus.

Nuo seno Telšių vyskupijoje yra paprotys Verbų sekmadienio ir Kristaus Karaliaus sekmadienio rinkliavą skirti kunigų seminarijų auklėtiniams. Šiemet dėl karantino neįvyko Verbų sekmadienio tikslinė rinkliava, tačiau turime galimybę paremti kunigų ruošimą seminarijoje Kristaus Karaliaus sekmadienį.

Šiemet Lietuvos kunigų seminarijose kunigystei ruošiasi septyni mūsų vyskupijos kandidatai, kurie po kelerių metų aktyviai įsijungs į Telšių vyskupijos sielovadinę veiklą, o visa Dievo tauta džiaugsis jaunaisiais Viešpaties vynuogyno darbininkais.

Dėl įvairių priežasčių negalintys dalyvauti Kristaus Karaliaus iškilmių šventime, bet norintys prisidėti prie ateities kunigų ugdymo, paaukoti gali atlikdami bankinį pavedimą į nurodytą sąskaitą.

Dėkojame jums už aukas ir kitokią paramą. Ypač dėkojame ūkininkams, pasidalijusiems savo užaugintomis gėrybėmis. Viešpats visiems teatlygina sveikata ir savo palaima!

Algirdas Jurevičius
Telšių vyskupas

Auką seminaristų ugdymui galite pervesti į sąskaitą:

Sąskaitos savininkas: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris: LT38 4010 0510 0467 4821
Banko pavadinimas: LUMINOR Bank
Banko SWIFT kodas: AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtis: AUKA SEMINARIJAI

Žymos: , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.