Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Visi serafiškojo Ordino Šventieji

Lapkričio 29 d. minimi visi serafiškojo Ordino Šventieji.

1223 m. lapkričio 29 dieną popiežius Honorijus III patvirtino šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių Regulą, tad šią dieną minime daugybę šventųjų kurių net neįmanoma išvardyti liturginiame metų kalendoriuje.

Lapkričio 29-ąją prisimenami visų trijų šv. Pranciškaus įsteigtų ordinų (mažesniųjų brolių, šv. Klaros neturtėlių seserų ir pasauliečių pranciškonų) šventieji bei palaimintieji. Visi šie vyrai ir moterys, vienuoliai ir pasauliečiai, buvo įkvėpti ir patraukti šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžio.

* * *

Pranciškonų šventųjų litanija

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk.
Kristau, pasigailėk. Kristau pasigailėk.
Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk.

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Nekaltasis prasidėjime, Pranciškonų Ordino Karaliene, melski už mus.
Šventasis Tėve Pranciškau, melski už mus.

Visi šventieji Pranciškonų Ordino kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Berardai, Akursijau, Adjutai, Otai, ir Petrai, pirmieji Ordino kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Danieliau, Angelai, Domnau, Hugolinai, Leonai, Mykalojau, Samueli, Afrikos kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Mykalojau Taveličiau, Deodatai iš Akvitanijos, Petrai iš Narbono, ir Steponai iš Kunėjo, Šventosios žemės kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Tomai Morau, Jonai Džonsai, ir Jonai Volai, Anglijos kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Mykalojau Pikai, Antanai Horneri, Antanai iš Verto, Kornelijau, Pranciškau, Gotfridai, Jeronimai, Nikasijau, Petrai, Teodorikai, Vilehadai, Olandijos kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Petrai Baptistai Blaskesai, Martynai iš Agviros, Pranciškau Blankai, Jėzaus Pilypai iš Meksikos, Gonzalai Garsija iš Indijos, ir jūs septyniolika Japonijos Trečiojo Ordino šventųjų, Šventieji Antanai iš Nagasakio, Bonaventūra, Kozmai, Pranciškau Fahelantai, Pranciškau iš Mijako, Gabrieliau, Joachimai, Jonai, Leonai, Liudvikai, Motiejau, Mykolai, Pauliau Ibaraki, Pauliau Zuzuki, Petrai, Tomai Danki ir Tomai Kosaki, pirmieji Japonijos kankiniai, melskite už mus.
Šventasis Fideli iš Zigmaringeno, pirmasis kankiny iš Šventosios Tikėjimo skleidimo kongregacijos, melski už mus.
Šventasis Maksimilijonai Marija Kolbe, Aušvico kankiny, melski už mus.

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus.
Šventasis Antanai Paduvieti, Evangeliškasis daktare ir stebukladary, melski už mus.
Šventasis Bonaventūra, Serafiškasis daktare, melski už mus.
Šventasis vyskupe, Benvenutai iš Osimo, melski už mus.
Šventasis vyskupe Liudvikai iš Tulūzos, melski už mus.
Šventasis Bernardinai Sienieti, melski už mus.
Šventasis Jonai iš Kapistrano, melski už mus.
Šventasis Petrai Regaladai, melski už mus.
Šventasis Jokūbai iš Markos, melski už mus.
Šventais Petrai Alkantarieti, melski už mus.
Šventasis Pranciškau Solanai, melski už mus.
Šventasis Juozapai iš Leonisos, melski už mus.
Šventasis Bažnyčios mokytojau, Laurynai Brindizieti, melski už mus.
Šventasis Juozapai iš Kupertino, melski už mus.
Šventasis Pacifikai iš San Severino, melski už mus.
Šventasis Kryžiaus Jonai Juozapai, melski už mus.
Šventasis Teofili Kortieti, melski už mus.
Šventais Leonardai iš Porto Mauricijo, melski už mus.
Šventais Leopoldai Mandičiau, melski už mus.

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino broliai, melskite už mus.
Šventais Didakai iš Alkalos, melski už mus.
Šventais Salvatorai iš Hortos, melski už mus.
Šventasis Feliksai iš Kantaličės, melski už mus.
Šventasis Benediktai Juodasis, melski už mus.
Šventasis Paskali Beilonai, melski už mus.
Šventasis Serafimai iš Montegranaro, melski už mus.
Šventasis Karoli Sezės, melski už mus.
Šventasis Ignacai Lakoni, melski už mus.
Šventasis Pranciškau iš Kamporoso, melski už mus.
Šventasis Konradai iš Parzhamo, melski už mus.

Visos šventosios Antrojo Pranciškonų Ordino mergelės, melskite už mus.
Šventoji motina Klara Asyžiete, melski už mus.
Šventoji Agniete Asyžiete, melski už mus.
Šventoji Kolete Korbiete, melski už mus.
Šventoji Kotryna iš Bolonijos, melski už mus.
Šventoji Veronika Džiulijani, melski už mus.

Visi šventieji Trečiojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus.
Šventasis Ivai Bretonieti, melski už mus.
Šventasis Karoli Boromėjau, melski už mus.
Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengai, melski už mus.
Šventasis steigėjau, Vincentai Paloti, melski už mus.
Šventasis Jonai Marija Vianėjau, klebonų globėjau, melski už mus.
Šventasis Juozapai Kafasai, melski už mus.
Šventasis Mykolai Garikotai, melski už mus.
Šventasis steigėjau, Petrai Julijonai Eimardai, melski už mus.
Šventasis steigėjau, Jonai Boskai, melski už mus.
Šventasis popiežiau Pijau X, melski už mus.

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų steigėjos, melskite už mus.
Šventoji Brigita Švede, melski už mus.
Šventoji Žana iš Valua, melski už mus.
Šventoji Angele Meriči, melski už mus.
Šventoji Marija Baltramėja Kapitanija, melski už mus.
Šventoji Marija Magdaliete Postele, melski už mus.
Šventoji Vincentija Gerosa, melski už mus.
Šventoji Joachima de Mas y de Vedruna, melski už mus.
Šventoji Marija Juzefa Roselo, melski už mus.
Šventoji Pranciška Ksavera Kabrini, melski už mus.

Visi Trečiojo Pranciškonų Ordino šventieji vyrai, melskite už mus.
Šventasis, Trečiojo Pranciškonų Ordino globėjau, Prancūzijos karaliau, Liudvikai, melski už mus.
Šventasis Kastilijos ir Leono karaliau Ferdinandai, melski už mus.
Šventasis Elzearai iš Sabrano, melski už mus.
Šventasis Rokai iš Montpeljiero, melski už mus.
Šventasis eremite, Konradai iš Pjačensos, melski už mus.

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios moterys, melskite už mus.
Šventoji, Trečiojo Pranciškonų Ordino globėja, Elzbieta Vengre, melski už mus.
Šventoji mergele, Rože iš Viterbo, melski už mus.
Šventoji mergele, Zita iš Lukos, melski už mus.
Šventoji Margarita iš Kortonos, melski už mus.
Šventoji mergele ir vienuole, Klara iš Montefalko, melski už mus.
Šventoji Elzbieta Portugale, melski už mus.
Šventoji Žana Arkiete, melski už mus.
Šventoji Pranciška Romiete, melski už mus.
Šventoji Kotryna iš Genujos, melski už mus.
Šventoji mergele ir vienuole, Jacinta Mariskoti, melski už mus.
Šventoji mergele, Jėzaus Marijona iš Kito, melski už mus.
Šventoji mergele, Penkių žaizdų Marija Pranciška, melski už mus.

Visi šventieji Šventojo Pranciškaus virvės nešiotojai, melskite už mus.
Šventasis vyskupe Pranciškau Salezai, melski už mus.
Šventasis steigėjau, Juozapai Kalasankcijau, melski už mus.
Šventasis Benediktai Juozapai Labrai, melski už mus.
Šventoji mergele ir vienuole, Bernadeta Subiru, melski už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės:
Visagali amžinasis Dieve, dėkojame tau už džiaugsmą, kurį tu teiki, kai mes pagerbiame mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo šventuosius sekėjus. Leisk mums, meldžiame, džiaugtis ir jų nepaliaujamų maldų apsauga. Suteik mums malonę sekti jų pavyzdžiu ir taip pasiekti jų draugystę amžinoje garbėje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.