Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Gyvųjų maršas – 2017-06-21/22

Nuotrauka iš www.jbfund.ltTodėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu, atliktu rankomis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomenei, tolimi pažado sutartims, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą (Ef 2, 11-16).

Birželio 21-22 dienomis kartu su mesijiniais žydais, atvykusiais iš Kijevo, Sankt Peterburgo ir Tichvinsko, meldžiausi masinio žydų žudymo vietose Rainiuose, Gargžduose, Kretingoje, Kaušėnuose, Salantuose ir Palangoje, prašydamas atgailos dvasios Lietuvai. Mūsų svečiai ant savo tautiečių kapų liejo aliejų, prašydami Aukščiausiojo išgydyti mūsų žemę, iš kurios nekaltas kraujas šaukiasi Dievo. Labai gaila dėl klaikaus mūsų tautos nusikaltimo prieš išrinktąją tautą, prašau gerojo Dievo atverti mums ausis, kad išgirstume jau du tūkstančius metų skambantį Dievo kvietimą susitaikyti. Vienas iš Nuotrauka iš www.jbfund.ltman brangiausių ir mylimiausių žmonių negali pakęsti mėlynos „žydiškos“ spalvos. Kitas verkdamas pasakojo, kaip vaikystėje matė šaudomus žydų vaikus, bet vis tiek šventai tiki, kad žydai kalti dėl visų pasaulio nelaimių, o argumentai apie iškilius žydų tautybės mokslininkus ir menininkus, praturtinusius žmoniją, nedaro jokio įspūdžio. Kaimynė, nuoširdžiai tikinti katalikė, išsaugojusi žmogiškąjį orumą ir meilę žmonėms Sibiro tremtyje, netiki, kad Jėzus Kristus buvo žydas, ir laiko mūsų Viešpatį italu.

Vienas Dievą mylintis katalikų kunigas atvirai dėsto antisemitines pažiūras, džiaugdamasis, kad vokiečiai išnaikino žydus Telšiuose, nes šie „jau buvo užlipę lietuviams ant galvos“. Kitas gerbiamas katalikų dvasininkas stebisi, „kiek galima tų žydų atsiprašinėti“.

DidžiuNuotrauka iš www.jbfund.ltojuosi, kad tūkstančiai Lietuvos gyventojų prisidėjo prie žydų gelbėjimo Holokausto metais, 887 lietuviams suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas. Pažįstu žydus mylinčių žmonių ir, regis, jų po truputį daugėja, bet dar nematau savo šalyje tikros atgailos už dalyvavimą Holokauste ir pats jos nejaučiu, ir ar negali būti, kad mūsų pirmavimas pasaulyje savęs žudymo srityje yra pasižymėjimo žydų žudynėse pasekmė? Ar neužgauname mūsų dvasinės motinos žydės Mergelės Marijos širdies savo antisemitizmu? Dievas davė mums dvasinius ginklus mąstymo tvirtovėms nugriauti, paimkime nelaisvėn kiekvieną protą, kad paklustų Kristui (2 Kor 10, 4-5).

Atgailaukime ir tikėkime Evangelija!

Vytautas Jakelis

Nuotraukos iš www.jbfund.lt
Fotografavo Eugenijus Bunka

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.