Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

40 dienų pasiryžimas „Pasninkas ir malda“ už Europos prasiveržimą – 2017

Pasninko dienos…

Vokietijos, Augsburgo miesto Maldos namų (Augsburg, Gebetshaus) bendruomenė kartu su jos vadovu Johannes Hartl kviečia visus jungtis į bendrą tikslą – pasninką ir maldą už Europos prasiveržimą:
Europos žemyne mes išgyvename nepaprastą ir jaudinantį laikotarpį. Jau metai, kaip Dievas liečia daugelio pranašų, pamokslininkų ir kunigų širdis visame pasaulyje kalbėdamas, kad būtent dabar yra Dievo laikas Europai.

2016 metais Šveicarijoje vykusiame susitikime (kuriame dalyvavo ir Johannes Hartl) trisdešimties žmonių grupei buvo apreikšta: „Įsivaizduokite šimtą milijonų sielų atsigręžiančių į Viešpatį per ateinančius dešimt metų“.

Europoje tai skamba šiek tiek kvailai, bet kodėl gi ne? Ankstyvaisiais laikais Dievas pakeisdavo istorijos kelią, kurį ir dabar gali pakeisti.

Tikėdami tuo mes pradėjome skelbti jog Europa bus išgelbėta. Tai yra Dievo vizija regėti išgelbėtą Europą. Mes nesame skeptikai ar kritikai nusiteikę, kad viskas eina ne tuo keliu. Dievas turi planą mūsų išsigelbėjimui.

Jėzus, prieš pradėdamas daryti stebuklus Galilėjoje, pasninkavo keturiasdešimt dienų. Praėjusiais metais Dievas prakalbo keletui žmonių (Stacy Campbell ir Lou Engle), jog šie, 2017 metai, yra strateginiai metai, ypač kai bus švenčiama Reformacijos 500 metų sukaktis, 50-ties metų Jeruzalės susijungimo sukaktis ir daugelis kitų svarbių įvykių. Mūsų dėmesys yra atkreiptas į šių metų svarbą, t. y. kaip mes galime pasiruošti šiam istoriniam Dievo žingsniui, kuris įvyks visoje Europoje.

Kalbama apie tai, kad šiais metais Viešpats prikels dvasiniam prabudimui mažiausiai 10000 žmonių, kurie įsitrauks į keturiasdešimties dienų pasninką, pradedant nuo kovo 1 dienos iki pat žydų šventės Paschos (Žydų Velykų). Tai yra keturiasdešimties dienų susitelkimas, tai yra Jėzaus pasninkas prieš pradedant Jam veikti.

Jūs taip pat galite tapti šio svarbaus įvykio dalimi pasiryždami pasninkauti visą šį laikotarpį. Žinoma, jūs galite pasninkauti savaitę, ar pasirinkti kokį laikotarpį, kad ir dvi ar tris savaites, bet esmė yra – šventas pasiaukojimas. Tai istorinis Dievo veikimas ir mes kviečiame jus prisidėti prie šio svarbaus įvykio.

Tai taip pat nuostabus momentas, kai tiek daug žmonių skelbia savo tikėjimą.

Augsburge kiekvieną vakarą 5 valandą yra meldžiamasi už Europos išgelbėjimą ir jūs visi esate kviečiami jungtis į šią maldą.

Įeidami į 2017 metus mes tikime, jog atsivers visos uždangos ir bus skelbiama Evangelija, jos ženklai ir stebuklai, kurie padės milijonams žmonių. Mes tikime, kad Europa bus išgelbėta“.

Norinčius prisijungti prie šio pasninko ir pasišventimo gali asmeniškai registruotis internetiniame tinklalapyje www.esbs.org

Žymos: ,

2 komentarai

  1. Susivienykim KRIKSCIONYS vardan EUROPOS….o kartu ir del musu visu bendrystes ateities…

Nuorodos

  1. Kalendorius – 2017 vasaris-balandis | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.