Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Kalendorius – 2017 vasaris-balandis

  • Kiekvieną penktadienio vakarą kviečiame į šlovinimo vakarus Pakutuvėnų bažnyčioje.
  • Kviečiame melstis už tai, kad į Pakutuvėnus vedantys keliai būtų išasfaltuoti.
  • Kviečiame melstis, o pajutus Viešpaties paraginimą ir paaukoti tvarkingų tualetų statyboms prie Pakutuvėnų bažnyčios.
  • Kviečiame dalyvauti floristikos seminare.
  • Amžinąjį atilsį suteik žuvusiai Ievai, Viešpatie, priimk jos sielą į savo gailestingas rankas. Siųsk artimiesiems savąją paguodą.

Balandžio 18 d. 18:30 val. Panevėžio kino centre „Garsas“ br. Gediminas Numgaudis pristatys dokumentinį filmą „Avinėlio vartai“.

Balandžio 20-23 d. Kairos rekolekcijos jaunimui H. Šulco jaunimo sodyboje.

Balandžio 22 d. Charizminė konferencija ,,Šventoji Dvasia įgalina mus naujam gyvenimui ir misijai“ Kaune.

Balandžio 27 – gegužės 4 d. Kviečiame į rekolekcijas ir piligrimystę Maltoje su pranciškonu br. Rolandu Taučium OFM. Organizuoja www.piligrimystemaltoje.lt

Balandžio 29 d. (šeštadienį) 12 val. Aleksandravo kultūros namuose vyks susitikimas su broliu Gediminu Numgaudžiu OFM knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ autore Jolanta Klietkute.

Įvykę renginiai:

Balandžio 3 d. Susitikimas su Brone Gudaityte „Apie vidinę jėgą gyvenimo sunkumuose“.

Balandžio 8 d. (šeštadienį) 18 val. Klaipėdos koncertų salėje Martyno Kuliavo ir draugų koncertas „Netikėti prisilietimai“. Bilietai.

Balandžio 9 d. Verbų skemadienio šv. Mišios 12 val.

Balandžio 10-13 d. kviečiame į talką Pakutuvėnų bažnyčios tvarkymui prieš Velykas. Savanoriai dėl talkos gali skambinti Vaclovui, tel. +370 683 59515.

Balandžio 13 d. Paskutinė vakarienė/Eucharistijos įsteigimas: 20:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės žmonės budės per naktį. Norintys kartu pasimelsti, esate laukiami visą Didįjį Tridienį bet kuriuo metu.

Balanžio 14 d. Viešpaties kančia ir mirtis: 15:00 val. Kryžiaus kelias, 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).

Balandžio 15 d. Viešpaties Prisikėlimo laukimas (Velyknaktis): 21:00 val. Žiburių liturgija (bažnyčios šventoriuje, prie laužo), Prisikėlimo Šv. Mišios (bažnyčioje).

Balandžio 16 d. Viešpaties Prisikėlimas: 08:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.

Balandžio 17 d. Antroji Velykų diena 12:00 val. Šv. Mišios.

Kovo 1 d. kviečiame 40 dienų pasiryžimui „Pasninkas ir malda“ už Europos prasiveržimą.

Kovo 12 d. (sekmadienį) 12:30 val. Totonto (Kanada) Prisikėlimo parapijos salėje bus pristatytas filmas „Avinėlio vartai“. Dalyvaus br. Gediminas Numgaudis OFM.

Kovo 14 d. 18.00 val. Knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ sutiktuvės Vilniaus Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Kovo 19-28 d. Piligriminė – pažintinė kelionė po šv. Žemę su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. Organizuoja „Quo vadis“.

Vasario 10 d. (penktadienį) 16 val. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje vyks Jolantos Klietkutės (Kretinga) knygos „Pakutuvėnai: kaimo istorija“ pristatymas.

Vasario 11 d. (šeštadienį) organizuojame išvyką į Panevėžį aplankyti vyskupą Liną Vodopjanovą OFM. Registracija kelionei tel. 8 615 29673 (Jonas).

Vasario 12 d. (sekmadienį) 17 val. Šv. Valentino šventė „Meilė niekada nesibaigia“ Klaipėdos koncertų salėje (Šiaulių g. 36).

Vasario 16 d. (ketvirtadienį) 10.30 val. Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje (Vytauto g. 38) vyks ekumeninės pamaldos tema „Laisvė (tautinė ir dvasinė)“.

Vasario 17 d. (penktadienį) 18.00 val. LCC tarptautinio universiteto Neufeldo auditorijoje (Kretingos g. 36, Klaipėda) Pranciškos Bubelytės FDCJ paskaita-seminaras „Malda: poreikis, būtinybė, ar…?“.

Kovo 18 dieną interneto dienraščiuose 15min.lt ir Bernardinai.lt startavo video ciklas „VIENI IŠ MŪSŲ“ apie mažesniųjų brolių ir seserų pranciškonių gyvenimą.

Kovo 24-26 d. Meilės savaitgalis jaunimui „Mylėk ir daryk ką nori“ H. Šulco jaunimo sodyboje.

Kovo 31 d. PASKUTINĖ DIENA, kai galima užsiregistruoti kelionei į Vilniaus akademinio dramos teatro spektaklį „Apreiškimas Marijai“.

Vasario 17 d. (penktadienį) po šv. Mišių Pakutuvėnų bažnyčioje kviečiame vienos valandos adoracija pagarbinti Viešpatį.

Vasario 25 d. (šeštadienį) 12 val. Pakutuvėnų bažnyčioje minėsime Kosto iškeliavimo pas Dangiškąjį Tėvą metines.

Vasario 26 d. (sekmadienį) 18.00 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio kino klubas kviečia į kino vakarą LCC tarptautinio universiteto (Kretingos g. 36, Klaipėda) Neufeldo auditoriją žiūrėti filmą „Trečiasis stebuklas“ (1999 m.).

Žymos: ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.