Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – 2016-06-12

Šv. Antanas Paduvietis - Jolantos Klietkutės nuotraukaBirželio 12 d. (sekmadienį) Pakutuvėnuose šv. Antano Paduviečio – Pakutuvėnų bažnyčios tituliniai atlaidai.

Šį sekmadienį vasaros sezonui atidarome Pakutuvėnų „Kromelį“!

Šv. Antanas Paduvietis gimė 1190 m. Lisabonoje (Portugalijoje), turtingoje, kilmingoje šeimoje, pakrikštytas Ferdinando vardu. 15-os metų įstojo į Šv. Augustino vienuolių ordiną, gavo gerą išsilavinimą, 1219 m. buvo įšvęstas kunigu, apie 1220 m. įstojo į pranciškonų ordiną, pasirinko vienuolišką Antano vardą, bendravo su pranciškonų ordino įkūrėju Šv. Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu, sekėju, misionieriumi. Mirė 1231 m., 1232 m. popiežius Grigalius IX jį kanonizavo, 1946 m. popiežius Pijus XII paskelbė Bažnyčios mokytoju.

Šv. Antano Paduviečio iškilmė švenčiama birželio 13 dieną.

Šv. Antanas yra našlaičių, sužadėtinių, moterų, kalinių, pasiuntinių, keramikų, puodžių, vargdienių, kenčiančių globėjas. Jam meldžiasi nevaisingos šeimos, norėdamos susilaukti vaikų, šaukiamieji į karo tarnybą prašo padėti ištraukti laimingą skaičių, jūroje audros ištiktieji – išsigelbėti, jis gelbsti nuo drugio, maro ir kitų ligų, globoja braškių augintojus, nes šios uogos pasislėpusios tarp lapų kaip jis pats kadaise riešutmedyje. Šv. Antano prašoma padėti rasti pamestus ar atgauti pavogtus daiktus. Šv. Antanas yra Lisabonos, Paduvos, Portugalijos globėjas.

Šv. Antano kultas į Lietuvą atkeliavo su pirmaisiais broliais pranciškonais. Šiuo metu Lietuvoje yra 34 bažnyčios ir koplyčios pavadintos šv. Antano Paduviečio vardu.

Katalikų Bažnyčioje tikima, kad dėl Bažnyčios šventųjų nuopelnų lobyno ir per jų užtarimą atlaidais gaunamas bausmių už nuodėmes atleidimas: pačias nuodėmes Dievas atleidžia per išpažintį, tačiau lieka jų pasekmės, dėl kurių žmogus po mirties turi išsigryninti skaistykloje, kad pasiektų visišką vienybę su Dievu. Per atlaidus atleidžiama nuo amžinų ir laikinų bausmių, panaikinamos nuodėmės pasekmės, tačiau tam reikia atlikti konkrečias atlaidų sąlygas: sakramentinę išpažintį, šv. Komuniją ir maldą popiežiaus intencija. Dar viena labai svarbi sąlyga – bet kokios, net ir lengvos nuodėmės išsižadėjimas. Jeigu žmogus išsižada nuodėmės, keičiasi jo gyvenimo nuostata, žmogus priartėja prie Dievo ir Dangaus karalystės.

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.