Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (B/ABC), Devintinės – br. Andrius Nenėnas OFM – pamokslas – 2015-06-07

Pirmasis skaitinys (Iš 24, 3–8)

Mozė atėjo ir pakartojo žmonėms visus Viešpaties žodžius ir visus įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė, tardami: “Mes vykdysime visa, ką Viešpats pasakė”.
Tada Mozė surašė visus Viešpaties žodžius. Atsikėlęs anksti kitą rytą, jis pastatė kalno papėdėje aukurą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai Izraelio giminių. Jis paskyrė keletą jaunų vyrų iš Izraelio vaikų atnašauti deginamąsias aukas ir aukoti jaučius kaip bendravimo atnašas Viešpačiui.
Pusę kraujo Mozė pasėmė ir supylė į dubenis, o kitą pusę kraujo išliejo ant aukuro. Tada, paėmęs sandoros knygą, Mozė ją garsiai perskaitė žmonėms. O žmonės sakė: “Visa, ką Viešpats pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs”.
Mozė paėmė kraują ir juo pašlakstė žmones, tardamas: “Tai kraujas sandoros, kurią Viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius”.

Atliepiamoji psalmė (Ps 115, 12–13. 15–16. 18–19)

P. Nešiu vyno atnašą Viešpačiui
ir šauksiuosi Viešpaties vardo.

Kuo galiu atsilyginti Viešpačiui už visa,
ką jis dosniai yra man davęs?
Nešiu vyno atnašą Viešpačiui
ir šauksiuosi Viešpaties vardo. – P.

Brangi Viešpaties akyse
yra jo ištikimųjų mirtis.
O Viešpatie, aš tavo tarnas, – tarnauju tau,
kaip tarnavo mano motina.
Mano pančius tu atrišai. – P.

Savo įžadus Viešpačiui vykdysiu
visos jo tautos sueigoje –
Viešpaties Namų kiemuose,
tavo viduryje, Jeruzale!
Šlovinkite Viešpatį! – P.

Antrasis skaitinys (Žyd 9, 11–15)

Broliai!
Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.
Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui.
Ir todėl jis yra naujosios Sandoros tarpininkas, kad, įvykus mirčiai, kuria jis atpirko pirmojoje Sandoroje padarytus nusikaltimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinąjį paveldą.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 6, 51)

P. Aleliuja. – Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats.
Kas valgys tą duoną –
gyvens per amžius. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 14, 12–16. 22–26)

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: “Kur paruošti tau Velykų vakarienę?”
Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: “Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums”. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.
Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: “Imkite, tai mano kūnas!” Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: “Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje”.
Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

Kasdieniai liturginiai skaitiniai – katalikai.lt »

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.