Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

I sekmadienis po Sekminių, Švč. Trejybė (B/ABC) – br. Paulius Vaineikis OFM – pamokslas – 2015-05-31

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 32–34, 39–40)

Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo:
„Nūnai prašyčiau pasiklausti apie praeities amžius, seniai prieš tave praėjusius, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmones žemėje, pasiteirauti nuo vieno dangaus krašto iki kito, ar įvyko kada nors toks didingas įvykis kaip šis, ar kada nors kas nors panašaus buvo girdėta? Ar girdėjo kokia nors tauta balsą Dievo, kalbančio iš ugnies, kaip tu kad girdėjai, ir yra išlikusi gyva? Ar koks nors dievas kada nors bandė eiti ir paimti sau tautą iš kitos tautos rykštėmis, ženklais ir stebuklais, karu, galingai pakelta ranka ir klaiką keliančiais darbais, kaip Viešpats, jūsų Dievas, kad padarė tau matant dėl jūsų Egipte?
Žinok tat šiandien ir dėkis į širdį, kad Viešpats yra Dievas ir aukštai, danguje, ir čia, žemėje, – nėra kito. Laikykis jo įstatų ir įsakymų, kuriuos duodu tau šiandien tavo labui ir tavo palikuonims po tavęs, idant ilgai gyventumei žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, duoda tau visam laikui“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 32, 4–6. 9. 18–20. 22)

P. Laiminga tauta, kurios Dievas yra Viešpats.

Juk Viešpaties žodis yra tiesus
ir visi jo darbai patikimi.
Jis myli, kas teisu ir teisinga;
ištikimos Viešpaties meilės pilna žemė. – P.

Viešpaties žodžiu buvopadaryti dangūs
ir jo burnos alsavimu visos jų galybės.
Juk jis tarė, ir pasaulis pasidarė,
jis įsakė, ir visa atsirado. – P.

Tikrai Viešpats žiūri tų,
kurie pagarbiai jo bijo
ir jo ištikima meile pasitiki,
kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvastį
ir išlaikytų gyvus bado metu. – P.

Mūsų viltis Viešpatyje, –
jis yra mūsų pagalba ir skydas.
Tebūna su mumis tavo ištikima meilė,
Viešpatie, nes mes į tave žvelgiame. – P.

Antrasis skaitinys (Rom 8, 14–17)

Broliai!
Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.

Posmelis prieš evangeliją (Apr 1, 8)

P. Aleliuja. – Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 28, 16–20)

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Kasdieniai liturginiai skaitiniai – katalikai.lt »

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.