Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

VI eilinis sekmadienis – br. Andrius Nenėnas OFM – pamokslas – 2015-02-15

Pirmasis skaitinys (Kun 13, 1–2. 45–46)

Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
„Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas, ar pašviesėjimas – tai raupsų ligos požymiai – reikia pas kunigą Aaroną ar pas kurį jo sūnų kunigų nuvesti.
Raupsuotasis, tokios ligos ištiktas, turi dėvėti įplėštais drabužiais, būti palaidais plaukais, prisidengęs burną ir šaukti: „Nešvarus, nešvarus!“ Kol ta liga nepaliauja, tol jisai nešvarus; jisai nešvarus ir turi gyventi atskiras; vieta jam gyventi yra už stovyklos“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 31, 1–2. 5. 11)

P. Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.

Laimingas, kam neteisybės atleistos,
kam Dievas uždengia kaltybes.
Laimingas, kurio nekaltina Viešpats,
kurio viduje nėr apgaulės. – P.

Pasisakiau tau nusikaltęs,
nuodėmę lioviausi slėpęs.
Tariau: prisipažinsiu, Viešpatie, tau nusidėjęs,
ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. – P.

Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit,
jums, teisingieji, džiūgaut, didžiuotis,
nes širdys jūs tyros. – P.

Antrasis skaitinys (1 Kor 10, 31–11, 1)

Broliai!
Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios, šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, neieškodamas savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.
Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Posmelis prieš Evangeliją (Lk 7, 16)

P. Aleliuja. – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe, ir Dievas aplankė savo tautą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 1, 40–45)

Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.
Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.
O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Kasdieniai liturginiai skaitiniai – katalikai.lt »

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.