Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Vėlinės – br. Andrius Nenėnas OFM, br. Paulius Vaineikis OFM – pamokslas – 2014-11-02

Pirmasis skaitinys (Dan 12, 1–3)

Aš, Danielius, gedėjau ir išgirdau tokius Viešpaties žodžius:
„Pakils tuo laiku didysis angelų kunigaikštis Mykolas – jis stos už tavosios tautos sūnus. Tuomet ateis negandos laikas, kokio dar nebuvo nuo tautų atsiradimo iki tol.
Bet tavoji tauta bus išgelbėta – kiekvienas, kuris įrašytas knygoje.
Daug kas iš miegančių dulkių šalyje nubus: vieni – amžinajam gyvenimui, kiti – nešlovei, amžinai gėdai.
Protingieji spindės kaip dangaus skaidrynė, ir daugelį išmokiusieji teisybės – tarsi žvaigždės visada, per amžius“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 41, 2–5; 42, 3. 4)

P. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo.

Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio,
taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve.
Mano siela ištroškusi Dievo – gyvojo Dievo:
vai, kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu? – P.

Aš vis tai menu, ir širdis mano alpsta, kaip man su minia tekdavo eiti,
žygiuoti į Dievo buveinę,
džiaugsmo ir liaupsių balsams aplinkui beaidint
būry iškilmingam. – P.

Atsiųski man savo šviesą ir tiesą,
tegu man jos vadovauja
ir mane veda į tavo šventąjį kalną,
į tavo padangtę. – P.

Tenai prie Dievo aukuro žengsiu,
pas savo linksmybės džiugesio Dievą.
Ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve,
o mano Dieve! – P.

Antrasis skaitinys (Fil 3, 20–21)

Broliai!
Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 6, 39)

P. Aleliuja. – Tokia mano Tėvo valia, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė,
bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną,– sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 6, 37–40)

Jėzus kalbėjo minioms: „Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano Siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.
Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.

Kasdieniai liturginiai skaitiniai – katalikai.lt »

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.