Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės seserys

2013 m. rugsėjo 1 d. seserys išvyko iš Pakutuvėnų.

2005 m. į Pakutuvėnus atvyko pirmosios seserys Virginija Semaškaitė ir Jolita Šarkaitė.
2006 m. Jolitą Šarkaitę pakeitė Vilma Urbonaitė.
2007 m. Vilmą Urbonaitę keičia Vitalija Fedaravičiūtė.
2009 m. išvyksta Vitalija Fedaravičiūtė.
2009-2010 Virginija Semaškaitė Pakutuvėnuose gyveno viena (vienuolinėje bendruomenėje tai labai didelė išimtis).
2010 m. grįžta Vilma Urbonaitė.
2012 m. išvyksta Vilma Urbonaitė, atvyksta Aušra Kuodytė.
2013 m. išvyko Aušra Kuodytė ir Virgigija Semaškaitė. Virginija Semaškaitė Pakutuvėnuose išbuvo visus beveik 9 metus, t.y. tris seserų kadencijas.

_____________________________________

Archyvas:

Seserys Marijos Tarnaitės (PAMI) – Pakutuvėnuose brolių kvietimu įsikūrė 2005 m. Jų misija – padėti broliams jų organizuojamoje sielovadoje, taip pat rūpintis „Susitaikinimo sodyboje“ gyvenančių priklausomų žmonių bendruomenės reikalais.

Šiuo metu Pakutuvėnuose darbuojasi dvi  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (PAMI) seserys, kurių viena yra atsakinga už sveikstančių priklausomų  žmonių bendruomenės gyvenimą. Seserys talkininkauja stovyklose –  padeda organizuoti maitinimą, apgyvendinimą; kartu su broliais pranciškonais rūpinasi parapijos reikmėmis.

Marijos tarnaičių kongregacija (neabituota, popiežiaus teisių) įkurta 1878 m. Lenkijoje. Tai viena iš daugelio kongregacijų,  įsteigtų pal. t. Honorato OFM cap. Kongregacijos tikslas – religinių žinių skleidimas vaikų ir jaunimo tarpe, krikščioniškos sąžinės formavimas bei dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. Kongregacijos  charizma – slaptas (be išorinio ženklo) Kristaus ir jo tyriausios Motinos gyvenimo sekimas bei džiugus tarnavimas artimui.

Lietuvos provincija įkurta 1923 m. vasario 8 dieną,  šios provincijos įsteigėja – motina Margarita Rimkevičaitė.

Žymos: ,

1 komentaras

Nuorodos

  1. Šv. Mišios – Padėka už seses ir sesėms – nuotraukų albumas – 2013-08-26 | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.