Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Porciunkulės atlaidai – 2013-08-02

Visus Pranciškoniškosios šeimos narius, draugus ir prijaučiančius sveikiname ir kviečiame semtis Dangaus malonių iš Porciunkulės atlaidų.

Porciunkulės atlaidų šventė kilo iš bažnytėlės — vienuolių pranciškonų ordino lopšio. Porciunkulės  bažnytėlė pastatyta apie IV amžių, pavadinta Apsireiškimo Dievo Motinos, kitaip – Angelų Marijos titulu. XIII amžiaus pradžioje šv. Pranciškus atrado šią bažnytėlę mažame Porciunkulės miestelyje (Italija). Pamatęs, jog šventovė apleista ir apgriuvusi, būdamas labai pamaldus Dievo Motinai, šventasis ją atstatė ir prie jos įsteigė pirmąjį Mažųjų brolių pranciškonų vienuolyną.

Senovėje Bažnyčia siejo sakramentinį atleidimą (Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą, arba Išpažintį) su atgailos veiksmu, kuris konkrečiai perteikia tikrą atgailavimą ir pasiryžimą išsižadėti nuodėmės. Tokia atgaila paprastai reikšdavo didelio masto piligrimystę į šventas vietas, dažnai tolimas ir sunkiai pasiekiamas.

Pranciškus prašė popiežiaus galimybės pakeisti piligrimystę atlaidais, tai yra malda ir apsilankymu Asyžiaus Porciunkulės bažnytėlėje. Tai leido visiems išreikšti savo atgailą kitaip nei piligrimystė, kuri buvo pasiekiama ne visų amžiaus grupių ir ne visų socialinių sluoksnių žmonėms.

2016 m. rugpjūčio 2-ąją, Pranciškus Umbrijos vyskupams ir žmonėms, susirinkusiems į Porciunkulę, paskelbė apie visuotinius atlaidus ir pro ašaras ištarė: „Mano broliai, noriu jus visus nusiųsti į Rojų!“

Ilgainiui šie atlaidai, tai yra ši atgailos forma, buvo praplėsti ir suteikti visoms pranciškoniškoms bažnyčioms, o paskui – ir parapinėms. Šiandien Porciunkulės atlaidai švenčiami visame pasaulyje.

Atlaidai nėra nuodėmių atleidimas, kurį mums teikia Sutaikinimo sakramentas (Išpažintis), tačiau gydo mūsų sužeidimus ir žaizdas, kurias jau atleista nuodėmė paliko mumyse.

Kad galėtume džiaugtis Porciunkulės atlaidų teikiamomis malonėmis, Bažnyčia prašo iš mūsų ne tam tikrų veiksmų ar maldų, kuriuos reikia „mechaniškai“ ar „automatiškai“ atlikti, tačiau nori, kad šie veiksmai būtų atlikti su tikėjimu ir meile.

Norėdami pelnyti atlaidus, turime aplankyti pranciškonišką arba savo parapijinę bažnyčią, sukalbėti Credo – Tikėjimo Išpažinimą, maldas „Tėve Mūsų“ ir „Sveika, Marija“ , t.y. pasimelsti Popiežiaus intencija, atlikti arba būti neseniai atlikus Išpažintį (būti malonės būsenoje) ir priimti Šventąją Komuniją.

Išsamiau apie Porciunkulės atlaidus:
Pakutuvėnuose – Porciunkulės atlaidai »
Porciunkulė, arba Asyžiaus atlaidų istorija »

Žymos: ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.