Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Videostudijos „Pakūta“ filmai

Logo Pakuta2006 m. „Pakūta mano meilė“. Režisierė Dalia Kanclerytė, prodiuseris Gediminas Numgaudis, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierius Vaidotas Reivytis, režisieriaus asistentė Marija Drungilaitė.

2008 m. „Misionierius“ apie tėvo Leopoldo Scheifele OFM veiklą Tūbausių parapijoje. Režisierė Dalia Kanclerytė.

2009 m. „Rožių lietus“. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Laisvis Karvelis, montažas Marijos Drungilaitės, garsas Sigito Stalmoko. Filmas apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę Lietuvoje 2007-aisiais.

2009 m. „Gimnazija“ apie Kretingos Pranciškonų gimnaziją. Filmo ir montažo režisierė Ilona Nagrodskytė. Filmavo I. Nagrodskytė, Gediminas Numgaudis, Mindaugas Daugėla, Dovas Vyšniauskas.

2009 m. Padovanok svajonei sparnus. Filme onkoligoniai liudija apie savo ligą ir pasveikimo viltį.

2009 m. Pax et Bonum.

2009 m. Stan Fortuna koncertas Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje

2009 m. altoriaus šventinimas Kretingoje (reportažas).

2010 m. „Dienos nepanašios į kitas“ apie Kretingos Šv. Antano dienos centrą. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė.

2010 m. „Vaiko širdis“ apie Vaiko širdies asociaciją. Filmas kuriamas vasarą vykusioje  asociacijos stovykloje „Vaiko širdies padėka“ Cigonalių kaimo turizmo sodyboje netoli Kartenos, taip pat Pakutuvėnuose, kur stovyklautojai atvyko išklausyti jiems skirtų Šv. Mišių. „Vaiko širdis“ – tai filmas, kuris parodo svarbią, tačiau mažai kam žinomą problemą. Filme labai jautriai perteikti tėvų išgyvenimai dėl vaiko ligos. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė.

2010 m. Šokio stovykla.

2010 m. „Malonė“ apie tėvų pranciškonų puoselėtą lietuvių emigrantų tikėjimo, kalbos, kultūros išlikimo istoriją užjūryje – Kanadoje. Lietuviai emigrantai privalėjo įsikurti, išlaikyti tikėjimą, lietuvybę, tad pamažu ėmė burtis Toronto mieste, kur 1953 m. kartu su broliais pranciškonais įkūrė Toronto Prisikėlimo parapiją. Režisierė Dalia Kanclerytė, prodiuseris Gediminas Numgaudis, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė, Garso režisieriai Vacys Leikus, Mindaugas Daugėla.

2011 m. „Pabusk, mano širdie…“. Vilniaus Bernardinų socialinio centro stovykla Pakutuvėnuose.

2012 m. Br. Lino Vodopjanovo OFM konsekravimas į vyskupus.

2013 m. „Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono pareigų perdavimas“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė (reportažas).

2013 m. „Klaipėdos miesto vėliavos įteikimas br. Benediktui Jurčiui OFM“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė, garsas S. Stalmokas (reportažas).

2013 m. Misija. Filmas pasakoja apie vieną tragiškiausių brolių pranciškonų gyvavimo laikotarpių. 1940 metais sovietinė armija įsiveržė į Lietuvą griaudama, žudydama, naikindama visa, kas esmingiausia: tikėjimą ir laisvę. Brolių vadovybei buvo aišku, kad pranciškonų ordinas bus sunaikintas.  1940 vasarą tėvui Justinui pavedama suburti pranciškonus  ir įkurti vienuolyną  JAV. Filme sužinosite, kaip pavyko išsaugoti Ordiną, kaip broliai pranciškonai kūrė mažąsias Lietuvos saleles Green Meine, Kennebunkporte, Niujorke. Broliai puoselėjo lietuvybę, žadino tikėjimą ir spausdintu žodžiu kovojo už mūsų laisvę.

2013 m. „Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje montuojami unikalūs vargonai“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė (reportažas).

2013 m. „Žemaičiai Romoje paminėjo 600 metų Krikšto jubiliejų“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė.

2013 m. Tėveliukas. Filmas apie kunigą brolį pranciškoną Juozapą Pudžemį, daugelio vadinamą tėveliuku.

2014 m. „Trokštu gyventi“. Šio filmo pagrindinė veikėja Alma, susitikus su mirtį nešančia onkologine liga, apsisprendžia jai likusį laiką gyventi džiaugsmingai. Filmo prodiuseris brolis Benediktas Jurčys, režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Edis Jurčys, montavo Marija Jurgutienė.

2015 m. „Sugrįžimas“. Filmas apie ikonos sugrįžimą į Katalikų bažnyčią. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatoriai: br. Gediminas Numgaudis, Laisvis Karvelis, Mindaugas Čičiūnas, kompozitorius Sigitas Stalmokas, montavo Mindaugas Čičiūnas.

Žymos: , , , ,

1 komentaras

Nuorodos

  1. Kviečiame į Kromelį – 2014 | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.