Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Prisilies prie istorinių Krikšto ištakų

Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Br. Gediminas OFM (Ritos Nagienės nuotr.)

Filmo „Krikštas“ sumanytojas ir prodiuseris Gediminas Numgaudis teigė, jog tai bus kino juosta apie žmogų ir jam dovanotą krikšto stebuklą. Ritos Nagienės nuotr.

Brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis, sutelkęs profesionalių kūrėjų komandą, Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga kuria dokumentinę kino juostą „Krikštas“. Filmo kūrėjai bandys priartėti prie krikšto ištakų, lankydamiesi prie Jordano upės, pirmųjų krikštyklų ir senosiose bažnyčiose.

Mirties ir gimimo virsmas

Išvien kurti kino juostą G.Numgaudis pakvietė Lietuvos kino grandą, aktyvų tarptautinių kino festivalių bei kūrybinių dirbtuvių komisijos narį režisierių Audrių Stonį, žinomą televizijos ir kino operatorių Laisvūną Karvelį, garso operatorių Ričardą Purvinį, montuotoją Danielių Kokanauskį. Istorinę medžiagą iš įvairių literatūros šaltinių filmo kūrėjams surinko teologė Šarūnė Jasiūnaitė.

„Artėjant Žemaitijos krikšto jubiliejui apsisprendžiau – dabar imtis šio sumanymo arba niekad, nes seniai brendo mintis kurti kino juostą apie Krikšto sakramento esmę, prisiliesti prie šaknų – iš kur krikštas atėjo, kaip kito ir kaip liečia mus šiandien“, – filmo esmę apibūdino brolis Gediminas.

Kūrybinė grupė, jo žodžiais, filmuoti pradėjo Lietuvoje, Minijos upėje: taip buvo ieškoma įtaigių scenų, siekiant pavaizduoti krikšto stebuklą – mirties ir atgimimo virsmą.

Ieškodami meninių sprendimų kūrėjai jau apsilankė istorinėse vietose Izraelyje ir Jordanijoje. „Vykome į tas vietas, kur dar gyvi pirmapradės krikšto tradicijos atgarsiai, – kai krikščionį krikštijo visą panardindami į vandenį. Pabuvojome prie Jordano, kur Jonas Krikštytojas kvietė žmones atsiversti ir masiškai juos krikštijo šios upės vandeniu, į kurį, rodydamas mums kelią, paniro ir pats Jėzus Kristus“,- pasakojo G. Numgaudis.

Patepami kaip karaliai

Ilgus amžius katalikai, ortodoksai, protestantai, koptai išlaikė tokią krikšto tradiciją, kai nuogas žmogus būdavo panardinamas į vandenį ir tik po to įvedamas į visuomenę. Toks apsinuoginimo ženklas reiškė nuodėmės atsižadėjimą, priimant Kristų kaip Atpirkėją.

Pasinėrimas į vandenį – tai pasinėrimo Dieve simbolis, – vyksmas, kai yra nuplaunama gimtoji nuodėmė. Šiuo filmu, teigė brolis pranciškonas, norisi išprovokuoti žmones: ar jie žino, kokią dovaną gavo iš krikšto, ar išsipakavo tą dovaną ir ar naudojasi ja savo gyvenimuose.

„Po krikšto žmogus yra patepamas šventuoju Krizmos aliejumi ir tampa pateptuoju, kaip pranašai ir karaliai, kad visi liudytume Dievo meilę Jėzui, kartu su juo kurtume Dievo karalystę žemėje“, – krikšto svarbą apibūdino G.Numgaudis.

Susitikę su įvairių tikėjimų žmonėmis kūrėjai kalbėjosi apie krikšto reikšmę jų gyvenimuose, apie tai, ką ta prasme išsaugojo bažnyčios ir ką per tūkstantmečius prarado.

 Istorinių krikštyklų svarba

Filmo kūrėjai dar ketina apsilankyti Italijos ir Kroatijos miestuose, kur išliko pirmosios bažnyčios, surasti senųjų krikštyklų ir ikonų, nes menas, įsitikinę jie, šiandien geriausiai atspindi nueitą tikėjimo kelią.

Šiose šalyse, anot prodiuserio, yra išlikę ovalo formos krikštyklų, simbolizuojančių moters įsčias, – tokios atsirado apaštalo Jono evangelizacijos įtakoje, bei kryžiaus formos, kurios atspindi apaštalo Pauliaus mokymą ir reiškia mūsų prisikėlimą naujam gyvenimui.

G. Numgaudis neslėpė, jog šio filmo idėja kristalizavosi gana senokai: „Dar jaunystėje skaitant Šventąjį Raštą, į širdį įkrito žodžiai „Jeigu neatgimsite iš Šventosios Dvasios ir vandens, neįeisite į Dievo karalystę“. Pradėjau gilintis ir supratau, kad šiandien katalikai primiršę atgimimo iš Dvasios sąvoką – su tuo susijęs ir Krikšto sakramentas. Jis labai nuvertintas, tapęs tuštybės ir prabangos ženklu: iškilmingi krikšto rūbai, žvakės, po to – balius. Žmonės nesupranta, koks virsmas įvyksta per krikštą – kad jis atgimsta iš Dvasios. Šio filmo tikslas atmerkti žmonėms akis“.

Filmas pasirodys rugsėjį

Pagal sumanymą filmą „Krikštas“ turėtų sudarys 3 dalys: Mirtis, Palaidojimas, Prisikėlimas. Tačiau, prodiuserio teigimu, medžiagos nufilmuota jau labai daug, bet tik trečdalis jos suguls į kino juostą. „Tai – ne meninis filmas, kuriamas pagal iš anksto sumanytą scenarijų, – mūsų filmo kūrimą dažnai pakoreguoja pats gyvenimas: nežinome, ką išvykę atrasime, kokių staigmenų patirsime, į kokias žmogaus sielos gelmes pasinersime“, – pabrėžė jis.

Ši 50 min. trukmės dokumentinė kino juosta Lietuvos ekranuose turėtų pasirodyti šį rugsėjį. Ji kainuos apie 200 tūkst. Lt.

Per 30 tūkst. Lt jau iškleista kelionėje į Izraelį ir Jordaniją. Filmo kūrimą remia pavieniai geradariai bei Lietuvos katalikų religinės šalpos fondas iš JAV.

* Filmo režisierius Audrius Stonys: „Žmogaus atėjimas į šią žemę sunkus ir skausmingas: šviesa, pasitinkanti mus gimstant, akina pirmą kartą atmerktas akis. Vėliau mirtis panardins mus į gąsdinančius nežinomybės ir vilties vandenis. Kūniškajame gyvenime šiuos du dalykus skiria metų metai. Krikšto sakramente mirtis ir gimimas susitinka tą pačią akimirką. Filmas kalbės apie tai, kaip svarbu suvokti, pajusti ir išgyventi tą akimirką visoje pilnatvėje. Mirti tam, kad atgimtume Kristuje. Gimti tam, kad jau niekada nebemirtume“.

Šaltinis: „Pajūrio naujienos“, Smiltys 2013-03-08

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.