Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijoje naujas klebonas – 2013-02-06

Parapijos perdavimo nuotraukų albumas

2013 m. sausio viduryje pasibaigus Šv. Kazimiero provincijos kapitulai, broliai pranciškonai iš naujo 3 metams pasiskirstė pareigas. Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu paskirtas kun. br. Andrius Nenėnas OFM. Čia taip pat darbuosis broliai Gediminas Numgaudis (Pakutuvėnų vienuolyno gvardijonas), Jurdanas Statkus (parapijos vikaras), bei Paulius Vaineikis (Pranciškonų gimnazijos kapelionas).

2013 m. vasario 6 d., dalyvaujant Telšių vyskupui Jonui Borutai, Telšių vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui, Telšių vyskupijos Kurijos sekretoriui diak. relig. m. mgr. Haroldui Šneideraičiui, Plungės dekanui kun. Juliui Meškauskui bei Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenei broliai pranciškonai kun. Andrius Nenėnas OFM ir kun. Gediminas Numgaudis OFM pasirašė Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos perdavimo aktą. Naujasis klebonas bažnyčioje susirinkusiai bendruomenei garsiai išpažino Katalikų Bažnyčios tikėjimą ir perskaitė bei pasirašė priesaiką, kuria pasižadėjo tvirtai išpažinti ir laikytis viso to, ko moko Bažnyčia.

1995 m., susitarus su Plungės klebonu kun. J. Pačinsku, Pakutuvėnų bažnyčios aptarnavimą perėmė brolis Gediminas Numgaudis OFM. 1996 m. brolis Gediminas paskirtas šv. Antano Paduviečio kvazi parapijos klebonu, o 1999 m. oficialiai įregistravus parapiją – parapijos klebonu.

Naujasis klebonas – brolis Andrius Nenėnas OFM gimė 1976 metais Vilkaviškyje, 21-erių metų įstojo į Kauno tapdiecezinės kunigų seminarijos parengiamąjį kursą. 1998 m., per pranciškoniškojo jaunimo žygį į Žemaičių Kalvariją, susipažino su broliais pranciškonais. Noviciatą atliko Vokietijoje, studijavo Florencijoje, 2006-ųjų gruodžio 7 d. Italijoje Monte alle Croci konvento bažnyčioje priėmė kunigystės šventimus.

Linkime mūsų broliams Dievo malonių gausos.

Palydėkime juos maldoje .

Žymos: , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.