Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Brolių pranciškonų kapitulos pabaigos nuotraukų albumas

Nuotraukų albumas

Sausio 7–11 dienomis Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Joje buvo išrinkta naujoji provincijos vadovybė: provincijos ministro pareigas tęs br. kun. Astijus Kungys OFM, viceministras – br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, definitoriai: br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, br. kun. Andrius Nenėnas OFM, br. kun. Arūnas Peškaitis OFM ir br. kun. Antanas Blužas OFM. Naujoji vadovybė kartu su generaliniu vizitatoriumi Wytoslawu Sztyku OFM susirinko Kryžių kalno vienuolyne, kad peržiūrėtų provincijos vienuolijų sudėtį ir perskirstytų brolių tarnystes.
Vilniaus vienuolyno gvardijonu išrinktas br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, Kretingos – br. Carlo Bertagnin OFM, Pakutuvėnų – br. kun. Gediminas Numgaudis OFM, Šiaulių Kryžių kalno – br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, Kauno – br. kun. Paulius Bytautas OFM, naujojo Klaipėdoje statomo vienuolyno vyresniuoju paskirtas br. kun. Benediktas Jurčys OFM. Kennebunkporto vienuolyno gvardijonu išrinktas br. kun. Jonas Bacevičius OFM, Toronto – br. kun. Augustinas Simanavičius OFM.
Parapijų klebonus oficialiai skiria vietos vyskupas, todėl valdyba išrinko žmones, kuriuos pasiūlys vyskupams paskirti broliams paskirtų parapijų vadovais. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonu pasiūlytas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu – br. kun. Antanas Blužas OFM, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu – br. kun. Andrius Nenėnas OFM.
Kretingoje lieka broliai Antanas Grabnickas, Arūnas Brazauskas, iš Vilniaus atkeliamas kretingiškis Alvydas Virbalis. Jis bus ir Pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas dvasios reikalams. Šiuos paskyrimus dar turi patvirtinti Generalinė kurija.
Broliai Benediktas Jurčys ir Evaldas Darulis iškeliami į Klaipėdą – Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyną prie onkologijos centro. Vasarą į vienuolyną turėtų atvykti ir tėvas Leopoldas. Brolis Paulius Vaineikis liko Pranciškonų gimnazijos kapelionu. Iki šiol Kretingos gvardijono pareigas ėjęs Andrius Dobrovolskis išsiunčiamas į JAV. Nacionaliniu pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dvasiniu asistentu toliau bus br. kun. Paulius Bytautas OFM, o naujuoju Nacionaliniu pranciškoniškojo jaunimo dvasiniu asistentu – br. kun. Antanas Blužas OFM. Viceministras Algirdas Malakauskis OFM taip pat paskirtas provincijos Šventosios Žemės komisaru. Artimiausius trejus metus jis rūpinsis parama Šventajai Žemei, piligriminių kelionių organizavimu, žmonių supažindinimu su šia Visuotinei Bažnyčiai ir pranciškonų ordinui svarbia vieta.

Pagal www.bernardinai.lt

Žymos: , , , ,

1 komentaras

  1. Labas, kaip man surasti teisinga kelia, jei pats esu dvigubas zmogus. Ir kitaip negaliu gyventi. Aciu Broliui Pouliui, Gedeminui ir Antanui. Kai man buvo blogai, Jus man padejote. Aciu

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.