Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai reikia Tavęs!

„Jūs, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus.“ (1 Pt 2, 5)

Tam, kad Dievo namuose būtų šilta, jauku ir gražu, kviečiame visus geros valios žmones paremti bažnyčios pastato apšildymą ir renovaciją.

Norint apšildyti bažnyčios pastatą, kurio bendras plotas 891 kv. m, reikia 133 650 Lt / 38708 Eur.

Paaukojus 150 Lt / 43 Eur už 1 kv. m, nuspalvinsime kvadratėlį piešinyje (brėžinys yra pakabintas bažnyčioje) ir įrašysime Jūsų vardą.

Kiekvieną antradienį, užtariant Šv. Antanui Paduviečiui, už Jus bus aukojamos Šv. Mišios.

Brėžiniai šiltinimuiNorėdami paaukoti, kreipkitės į brolius.

Taip pat,  jau galima aukoti  elektroninės bankininkystės arba paprasto bankinio pavedimo būdu:

DSC_2942Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas

Įmonės kodas 300098499
AB SEB bankas LT697044060007834710

Langelyje „mokėjimo paskirtis“ įrašykite – „auka bažnyčios apšiltinimui“.

Jeigu nenorite, kad Jūsų vardas ir pavardė būtų viešinami ir skelbiami bažnyčios piešinyje – schemoje,  įrašykite – „anoniminė auka bažnyčios apšiltinimui“, tokiu atveju  kvadratėlį tik nuspalvinsime.

Pakutuvėnų broliai

Aukotojų sąrašas:

1. Jonas Dirmeitis
2. Vida Zemeckienė
3. Pocių šeima
4. Vaitonių šeima
5. Mantas Pocius
6. Cartelli šeima (Julija iš Floridos)
7. Nijolė Steponavičiūtė
8. Lina ir Arūnas Raudoniai
9. Donatas Červisnkas
10. Vilius Gusčius
11. Jolanta ir Albinas Štanišauskai
12. Arūnas ir Virginija
13. Giedrė Kažėmekaitienė
14. Giedrius
15. Raimonda
16. Rita
17. Aurimas Radvilavičius ir šeima
18. Joana Pelenytė
19. Virginija ir Rita
20. Loreta Rudaitienė
21. Martynas Barkauskas ir šeima
22. Irena, Sigitas Matulaičiai
23. Saulius Semėnas
24. Quo vadis
25. Gražina iš Platelių
26. Jonas ir Jolanta Petrauskai
27. Abeliūnai
28. Anoniminė auka
29. Kranauskų šeima
30. Saulius Paulius
31. Alina ir Ramūnas Remeikiai
32. Silva ir Linutė
33. Kimčių šeima
34. Jasiulionių šeima
35. Mergina iš Gargždų
36. Anoniminė auka
37. Kostas, Ieva ir Joana Ketleriai
38. Mockų šeima
39. Laima ir Vaidotas Mieželiai
40. Asta ir Jean-Pierre Lemiesle
41. Anoniminė auka
42. Henrikas Ciutys
43-45. Anoniminė auka
46-47. Čipkutė Violeta
48. Dalia ir Gintaras Gasiai
49-55. Karvauskas Robertas
56. Ona Kuodienė
57-59. Anoniminė auka
60. Bružų šeima
61. Stanislovas Simanavičius
62. Marija Aldona Kniukštienė
63. Anoniminė auka
64. Jolanta Januškevičienė
65. Edvardas Rubinas
66. Birutė Bružienė
67. Virginija Skirgailienė
68. Bieliauskų šeima
69. Asta Jucikaitė
70. Regimantas ir Vaiva
71. Vaidas ir Odeta
72. Vaidas, Odeta ir Viktorija
73. Vygantas Sodonis
74-75. Stanislovas Jundulas
76. Birutė ir Juozas Petreikiai
77-82. UAB Strategas
83-84. Agnė Degutienė
85. Diana Čedavičienė
86. Vincas Urbonas
87. Aurelija Poškuvienė
88-89. Pranaičių šeima
90-91. Anoniminė auka
92. Rasa Lafarina
93. Čedavičius Virginijus
94. Dainius Sadauskas
95. Monika Viržintaitė
96. Daumantas, Darija, Gintautė, Augustinas
97. Saulius Semėnas
98-106. Saulius Semėnas
107. Giedrė Staškuvienė ir Romualdas Ulonas
108. Ana, Algirdas, Renata, Tomas Grebliauskai
109-110. Regina G., Kostas G.
111. Stasė Bertašienė
112-113. Arūnas ir Vilija Dikšai
114. Aldona Dikšienė
115. Rita Banionienė
116. Petruškevičių šeima
117. Anoniminė auka
118. D. ir A. Pociai
119. Antanas Donauskas
120. Vaclovas ir Jūratė Montrimai
121. Virginijus ir šeima
122. Anoniminė auka
123-124. Nijolė ir Romas
125. Anoniminė auka
126. Silva Šakytė
127. Sigitas Stalmokas
128. Sandra Repeckienė
129. Anoniminė auka
130. Romaldas Atanavičius
131. Neverauskas Ramūnas
132-141. Viktoras ir Sigita Bardauskai
142. R. ir A. Dargevičiai
143-144. Kun. Raimondas Kazlauskas
145-146. Anoniminė auka
147. Violeta A.
148. Anoniminė auka
149-150. Rūta ir Edmundas Daukščiai
151. Sigita Toleikienė ir Valdonė Toleikytė
152. Gabrielė Kuramsina
153. Algis
154. Vaidila ir Daiva Vaineikiai
155. Anoniminė auka
156-157. Pocių šeima
158-165. Genė, Algis, Janina
166. Sigita Gailiūnienė
167-178. Violeta Balčutienė
179. Artūras Jurevičius
180. Aldona
181. Danutė Rakštienė
182. Edita Šiurytė
183. Romualdas Pronckus
184. Štirų šeima
185. 4G Kretingos Pranciškonų gimnazija
186. Jonas Dirmeitis
187. Alina Norvydaitė
188. Ligita ir Ozolų šeima
189. Daukantaitė Daiva
190-193. Anoniminė auka
194. Renata Laurinavičiūtė
195-200. Anoniminė auka
201. Roma, Erlandas, Beatričė, Sofija
202. Jurga Jazdauskienė
203-204. Anoniminė auka
205. Darius Šiliauskas
206. Jolanta, Mantas, Elena
207-208. Anoniminė auka
209. Anicetas, Danutė, Žilvinas Jonučiai
210. Sandra Mažeikė
211. Butėnų šeima
212. Anoniminė auka
213. Vita
214. Anoniminė auka
215. Karina ir Per-Jrik Sundin
216. Valentina, Rimantas Andrijauskai
217. Virginija (Plungė)
218. Jūratė L.
219. Anoniminė auka
220. Simona Sodonytė
221. Sandra Sodonytė
222. Mažonų šeima
223. Vita
224. Violeta
225. Janina Becker
226. Vida
227. Antanas ir Renata
228. Ancelė, Rūta, Justina
229. Jovita Raudonienė
230-235. Gina ir Eglutė (Drackienė)
236. Daiva ir Semionovų šeima
237. Ciparių šeima
238-240. Stasė Kevalaitienė, Stasė Bušmienė
241-245. Anoniminė auka
246. I. ir P. Kirkliai
247-248. Ginta, Mantas, Remigijus
249-250. Roma, Stasys ir Rimantas Kadžiai, Janina Osipauskienė
251-253. Raimondas Sadauskas
254. Antropikienė Živilė
255. Anoniminė auka
256. Giedrius Šimeliūnas
257. Anoniminė auka
258. Jolanta Medvedevienė
259. Židovainytė Arūnė
260. Anoniminė auka
261. Deimantė Žadeikienė
262. Valė Daudaitė
263. Zebelių šeima
264. Vygantas
265. Valda, Lina ir Bronius Vitkai
266. Vytautas Buivydas
267. Žeimiai
268. V.R.E.
269. A.L.A.
270. J.O.
271. Laura ir Titas
272. Sandra ir Artūras
273-275. Aidas, Inga ir Mykolas Galkai
276. Laima ir Simonas Daugėlos
277. Sigita ir Valdonė
278. Odeta
279. Algimantas ir Danguolė
280. Vydas Meškys
281. Janina ir Pranas
282. Lina T., Vitalija T.
283. Raškevičiutė Danutė
284. Anoniminė auka
285. Modesta Paklonskaitė
286. Anoniminė auka
287. Virginijos ir Tomo šeima
288. V. Eugenija ir Sauliaus šeima
289. Rimantė Kutavičienė
290. Margarita Lizdenytė
291-293. Paulauskai
294. Erika Jonuševičienė
295. Kun. Ferdinandas Žilys
296. Ernesta Kekienė
297. Gramalų šeima
298. R.V.S.E.šeima
299. Anoniminė auka
300. Dainius ir Danguolė iš Šiaulių
301. Aušra Pundzienė
302. Urbonavičių šeima
303. Zita Morkūnienė
304. Krilavičiūtė Jurgita
305. Deividas Stankevičius
306. Anoniminė auka
307. Žydrūnas Žvirblis
308. Martinaičių šeima
309. Anoniminė auka
310-311. Rėderių šeima
312. Stanislava Jorudienė
313. Andrius, Evelina, Elvita Zevertai
314. Jordanas Buivydas
315. Loreta, Audrius Mangarovai
316. Tomas ir Toma
317. Anoniminė auka
318. Rasa Šnirienė
319. Algirdas Žymančius
320. Vita Žymančiūtė
321-323. Romualdas ir Marytė Daukšai
324. Raimondas Tekorius
325. Andrius Bernotavičius
326. Lauros ir Pauliaus šeima
327. Linartas Lukas Bagdonavičius
328. Andrius Bernotavičius
329. Asta Venckienė
330. Norvegai
331. Sedos moterų bendrija
332. Vilija Kepolienė
333. Modestas ir Daiva Žemeckiai
334. Anoniminė auka
335. Anoniminė auka
336. Vaidotas Skierius
337. Valdas Tamošiūnas
338. Anoniminė auka
339. Stasys ir Eugenija Stirbiai
340. Stropų šeima
341. Mikėnų šeima
342. Gricių šeima
343. Danutė Jauneckienė ir Eugenija Stonkuvienė
344. Regina Buivydienė
345. Algirdas
346-347. Karolis Kuryla
348-357. Darius ir Vilija
358. Rugilė ir Miglė
359-362. Audronė Morkūnaitė, Kristupas, Žygimantas
363. Petras Radzevičius
364. Aušra, Olegas ir Dominykas
365. Julija, Pijus, Virginija
366. Laura ir Paulius
367. Aniceta Dubinskienė
368-369. D. A. Pociai
370. Jurgita Cinauskaitė, Cetiner šeima
371. Jurgita, Beatričė, Gabrielė, Sigita
372-373. Vidmantas ir Sonata Daukšai
374-375. Aleksandra ir Evaldas Gražiai
376. Danas ir Matas Malinauskai
377. Giedrė Slavinskienė
378. Stankuvienė Felicija
379. Aušra Juknienė
380. Anoniminė auka
381-382. Anoniminė auka
383. Anoniminė auka
384. Gasių šeima
385. Vaidotas Skierus
386-388. Saulius Semėnas
389. D. A. Pociai
390-391. Anoniminė auka
392-393. Anoniminė auka
394-399. Kimčių šeima
400. Vytautas ir Nijolė Ruginiai
401. Genovaitė Stankuvienė, Algirdas Gervė
402. Jaruslava Gėrybienė
403. Aušra Kamberaitė
404. Algimantas, Džiuljeta Andriulaičiai
405. Ylakių globos namų kolektyvas
406-408. Lina, Vytautas, Raminta Gudaičiai
409-410. D. ir A. Pociai
411. Gitana Skirutienė
412. Stanių šeima
413. Danguolė, Algimantas Pociai
414. Darius, Eglė Šeškevičiai
415-420. Janina ir Algirdas
421. Dževaldas ir Vaida Karūlaitis
422. Jonas Dirmeitis
423. Bronė Skimienė
424. Angėlė Mažutienė
425. Rita Piekuvienė
426. Augustė&Jūratė
427. Vaidotas Skierus
428-430. Anoniminė auka
431. Renata Žukauskė
432. A. V. Jasunskiai
433. R. G. Mikėnai
434. J. V. Jasunskiai
435. Pečiukonių Onutė su vaikais
436. Pečiukoniai
437-438. Inga ir Martynas Kuliavai
439. Virginija ir Arūnas Katkai
440. Jolanta ir Kazimieras
441-442. Laima ir Zenonas
443. Felicija Daukšienė
444. Virginija Kundrotienė
445-446. Raimonda Kovšikienė
447. Ciparių šeima
448-457. Jordanas Buivydas
458-459. R. A. Pociai
460-464. Linas Dapkevičius
465. Anoniminė auka
466. Vilma ir Vaidas Skierus
467-468. Aušrinė, Dovilė, Giedrė, Rūta, Eimutis
469-470. Gaidamavičių šeima
471. Daukantaitė Daiva
472-477. Dagių šeima
478-479. Vita ir Ramūnas
480. Oksana Šukienė
481. Anoniminė auka
482. Bronislava Dvaranauskienė
483-484. Egidija Algirdas Kliauzos
485. Anoniminė auka
486. Jūratės ir Lino šeima
487. Pranas ir Aldona
488. Justinas, Janina, Monika, Vaidas
489-490. Aušra Jarašiūnienė
491. Anoniminė auka
492. Anoniminė auka
493. Vladimiras Titkinas
494. Donatas Miklovas
495. Laimutė Garbinčienė
496-497. Gabrielė Bartkutė, Majia ir Rima Paliulytė
498. Elvyra Grigaitienė
499-500. Gitanas Gestautas
501. Saulius Semėnas
502. Audronė Pručkutė
503. Birutė Patskočinienė
504-513. Saulius Semėnas
514. Gricių šeima
515-547. Ona Kalašnikovienė
548-549. Zita Kliaulavienė
550-552. Danguolė, Andrius, Sigitas Dambrauskai
553. Audronė ir Rimgaudas Paulikai
554. Virgilijus
555. Jūratė
556. Viktorija ir Marius
557. Birutė
558. Danguolė ir Algimantas
559. Florisčių grupelės auka
560. Lidija Kripaitė
561. Rasa Baranauskienė
562-574. Arūnas Viršilas
575. Lina Jundulaitė
576. Jovita Kripienė
577-589. Eglutė
590. Ronaldas Bučnys
591. Lymantė ir Sonata
592. Jonas ir Jolanta
593. Edmundas ir Rūta
594. Viktoras ir Birutė Gailiai
595. Zina Armonienė
596. Vilma Pociuvienė
597. Vilius, Birutė, Rokas Rudgalviai, Zevertai A. E.
598. Mantas Ruginis ir Austėja Vaičiulytė
599. Karolis ir Indrė Damanskiai
600. Dalia Ragauskienė
601. Amandas ir Veronika Ragauskai
602. Andrius Ragauskas ir Darius Marsh (6 metų)
603. Asta, Česlovas ir Birutė Pakuckai
604. Gita Markus ir Arūnas Cicėnas
605. Raimondas ir Aurelija Paplauskai
606. Amanda ir Denis Marsch
607. Vytautas ir Inna Gedrimai
608. Renata ir Paulius Vaičiuliai
609. Alfredas ir Aurelija Naumovai
610. O. K.
611-612. Povilas Raudonis
613. Povilas Beinoras
614. Neringa ir Antanas Balkaičiai
615. Ramutė Lavickienė
616-617. Audronė ir Remigijus
618. Viktorija Kazlauskienė
619. Robertas Jonikavičius
620-621. Edita Šiurytė
622. KPG gimnazistai
623. Plungės kraštotyrininkų klubas „Pilaitė“
624. Aušra, Erika, Martynas Kundrotai
625. Ernestas Rožnys
626-627. Gelminė ir Dainius
628. Artūras ir Vaclava Merkeliai
629. Antanas
630-642. Kazimieras ir Birutė Nenėnai
643-648. Anoniminė auka
649. Janina ir Antanas
650. Renata ir Virgis Kavalai
651-657. Algirdas ir Janina
658. Lidija ir Ričardas Poškai
659. Modesta ir Karolis
660-661. Kęstutis ir Justina
662-665. Algis Šoblinskas
666-670. Mindaugas
671. Rapolas Žeimys
672. Jockų šeima
673-674. Evaldas ir Birutė Pakalniškiai
675. Lina Šakarnienė
676. Štangvaltų šeima
677. Štangvaltų šeima
678-679. UAB „Zilaksa“, „MB idėjų plunksna“
680. Voldemaras Knupstautas
681. Virginija Bručienė
682. Gabija-Marija Petrauskaitė
683. Titas ir Rūta Abramavičiai
684-686. Florisčių grupelės auka
687-696. Saulius Semėnas
697-723. Virginija ir Vytautas
724. Vita
725. Anoniminė auka
726. Klimienė Leonė Ona
727-728. Anoniminė auka
729. Anoniminė auka
730. Ramūnas Neverauskas
731-732. Linas ir Rūta
733. Šiaulių Pranciškoniškojo jaunimo brolija
734. Ramunė Mikštienė
735. Deividas Stankevičius
736. Henrikas Ciutys
737. Gražina Jacikienė
738. Vilma ir Vaidas
739. Anoniminė auka
740. Adelė
741-743. Anoniminė auka
744-745. Violeta Gaubytė
746. Šapauskai
747. Aurimas ir Daiva
748. Vilma ir Raimondas
749. Noema Marija Madi
750-753. Puškorių šeima
754. Enrika Gibavičienė
755. Sonata Bylaitė
756. Petreikiai
757. Žemaitijos skautai
758. Algimantas, Danguolė Pociai
759. Tomas Jundulas
760-765. Mindaugas Tabokas
766-767. Arūnas ir Regina Mačiuičiai
768-169. Daiva Semionova
770-771. Loreta Bacevičienė
772. Vanda Taškūnienė
773. Juozas Ciparis
774-775. Aleksandra
776. Jonas Dirmeitis
777. Jadvyga
778. Saulius Semėnas
779. Andrius
780. Aurelija Poškuvienė
781. Algimantas Pocius
782-784. Renata Petreikienė
785-790. Anoniminė auka
791. Arina Liustikaitė
792. Kižys Skirmantas
793. Vismantas, Virginija, Danielius Laurinavičiai
794. Tomas Astrauskas
795. Sigita Juškevičienė
796. Saulius Mačiuitis
797-798. Laima ir Zenona
799-800. Asta ir Rima
801-802. Lina ir Liudas Velykiai
803. Audrius Lingys
804. Anoniminė auka
805. Anoniminė auka
806. Mantas Ziba
807. Algirdas Vaiš..ir Vida Ses..
808. Juozas iš Plungės
809. Jolanta, Aidas
810. Anoniminė auka
811. Antanas ir Silva Balkaičiai
812-826. Gina Drackienė
827. Rimgaudas ir Loreta Bičkūnai
828. Rytis Biliartas

P.S. jeigu jūsų pavardė įrašyta neteisingai – patikslinkite el. paštu jolanta@pakuta.lt, parašydami eilės numerį ir teisingą pavardę.

Žymos: , , , , ,

9 komentarai

 1. reikia taves ar… reikia tavo pinigu…. indulgencijom kvepia

  • :) reikia pagalbos pinigais, kad tau/man/mums žiemą meldžiantis nevarvėtų nosis ir būtų šilta… už tai rojaus niekas nežada. Dėl savęs pačių juk stengiamės. Man Pakūtos bažnyčioje žiemą šalta, užtat dėl savęs ir dėl savo vaikų sveikatos aukoju tuos pinigėlius ir džiaugiuosi, kad broliai rūpinasi ne vien sielos išganymu, bet ir kūno sveikata. Ačiū jiems.

   • Aš labai gerai suprantu, kad reikia pinigų, ir kodėl jų reikia, bet labai jau lozungiūškai skamba – bažnyčiai reikia TAVĘS. OOOO, kad taip reikėtų manės Be pinigų…

    • nu ir man atrodo, kad Pakutos baznyciai pirmiausia reikia taves… tavo sirdies… tavo sugrudusios sirdies… tavos dekingos sirdies… kuri zino, kad Dievas myli linksma daveja… kurios kaire nezino ka daro desine… kuri neskaiciuoja… kuri kaip ta nasle su pasitikejimu kad Viespats ja pasirupins imeta kiek gali ir negaili… nes juk ji – mano Meile… grazioji PAKUTA…

     • O taip!!!! tikrai isitikinau, kad kai negaili ir aukoji, nors ir nedaug turi pinigu, grysta su kaupu!!!! Kai „spausdavau“ ir niekad niekam neaukojau tik ir masina gedo ir kitu islaidu atsirasdavo istisai ir isvis nesudurdavau galo su galo, o dabar kai pradejau negailedama aukoti, tai negaliu patiketi: senike masinike juda be problemu, o jei sugenda tai kazkodel meistrai net nemokamai taiso :) , taip pat kelia atlyginima, nors kolegoms ir ne ir seip… tikrai is dangaus krenta pnigai. Tik aisku vistiek kasdien is naujo mokausi kaip reikia negaileti aukoti (aisku kiek gali), nes jug tiek priprate ir gyvenimo priversti spausti ir taupyti tik sau.
      Sutinku su Jolanta, jug tai ir del musu! Nes tikrai ziema stabdo vaziavimas i pakuta, nes baznycioje salta, ypac aisku ne sekmadieneis, nes sekmadieneis palepina ir pakaitina ir DEL musu!
      Dieve siusk kuo daugiau aukotoju ir atlygink KAIP VISADA simteriopai !!!

  • (Visos mintys negatyvios) Jei kas vogia, tai nereiskia , kad ir kitas vagia. Tikiu Dievu, maciau tiek stebuklu,pagijimu ir pacio gyvenima sutvarke,tai yra realibe. Jis GYVAS .

Nuorodos

 1. Tikėjimo metai 2012-2013 | Pakūta
 2. Jau galime apšiltinti pusę bažnyčios! | Pakūta
 3. „Kailinukai“ bažnyčiai | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.