Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Kviečiame į Akatisto giedojimo liturgiją – 2012-03-23

Apreiškimo Mergelei Marijai ikona. Autorius Marius Viluckas

Laukdami Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventės

2012 m. kovo 23 d. (penktadienį) 19 val.

kviečiame į Akatisto giedojimo liturgiją Pakutuvėnų bažnyčioje.

Himnas Akatistas yra vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei.  Šis himnas priklauso Rytų Bažnyčios tradi­cijai. Akatistas Rytuose liturgijos dalimi tapo VIII a., o IX a. buvo įtrauktas į Bizantijos liturgijos Gavėnios penktosios savaitės šeštadienio iškilmingas Rytmetinės pamaldas. Ta diena taip ir vadinama: Akatisto šeštadienis. Ji siejama su artėjančia švente — Viešpaties Apreiškimu (kovo 25-osios dienos liturgijoje dar ir dabar yra šio himno dalis). Akatistas iki šiol yra nepralenkiamas teo­logijos ir Marijos dvasingumo kūrinys.

Dievo Gimdytojos garbei skirtasis himnas Gavėnioje giedamas  to­dėl, kad jis tarsi veda nuo Kalėdų slėpinio į Velykinį, nuo Dievo Žodžio įsikūnijimo į Jo mirties ir Prisikėlimo Velykas.

Rytų Bažnyčiose Akatisto liturgijoje yra daugiau elemen­tų: giedamos litaninės maldos, Trisagionas (t. y. mūsų maldavimų „Šventas Dieve“ pirmoji eilutė), Tėve mūsų, psalmės, antifonos.

Daugiau apie Akatistą galite pasiskaityti Vilniaus šv. Teresės parapijos tinklalapyje.

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.