Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

YOUCAT – jaunimo katekizmas

YouCat/Lietuviškas. Iš vokiečių kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 300 p.

YouCat – tai naujas katalikų katekizmas jaunimui. Leidinys laikomas didžiausiu bet kada krikščionišku leidybiniu projektu. Leidinio pavadinimas „YouCat“ yra angliškų žodžių „Youth Catechism“ (t.y. Jaunimo Katekizmas) sutrumpinimas.

Kai po Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) pasikeitė kultūrinė situacija, daugelis žmonių nebežinojo, ką gi krikščionys iš tikrųjų tiki, ko Bažnyčia moko, ar apskritai gali ko pamokyti, ir kaip visa tai įsiterpia į visiškai pasikeitusią kultūrą. Gal krikščionybė atgyveno? Argi protingas žmogus gali šiandien tikėti? Tokių klausimų kėlė net ir geri krikščionys.

Kad būtų atsakyta į šiuos ir daugelį kitų iškilusių klausimų pal. popiežius Jonas Paulius II pakvietė vyskupus iš viso pasaulio aktualiai ir naujoviškai parašyti Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Ir šis planas pavyko.

Nuo tada, kai įvairiose šalyse Pasaulio jaunimo dienose pradėjo susitikinėti jaunimas, kilo mintis Katekizmą „išversti“ į jaunimo kalbą. Taip gimė Youcat.

Knygoje jaunimui suprantama kalba išdėstyta katalikų tikėjimo visuma, remiantis Katalikų Bažnyčios Katekizmu, tačiau nesistengiant išsamiai perteikti jo teksto. Knyga parengta klausimų ir atsakymų forma. Jaunimo Katekizmo teksto paraštėse gausu įvairių papildymų: paveikslėlių, apibrėžimų, šventųjų ir tikėjimo mokytojų, taip pat netikinčių rašytojų minčių. Pabaigoje esanti rodyklė padės lengvai rasti atsakymą į konkretų klausimą.

Jaunimo katekizmas parengtas šių metų pavasarį Austrijoje. Prie jo sudarymo prisidėjo 200 teologų ir tikybos mokytojų, kunigų ir pasauliečių, iš vokiečių kalbos kraštų. Taip pat bendradarbiavo 16-26 metų jaunimas – studentai ir moksleiviai.

Katekizmą oficialiai aprobavo Austrijos, Vokietijos ir Šveicarijos episkopatai, o taip pat Tikėjimo mokymo kongregacija ir Popiežiškoji pasauliečių taryba. Leidinio spausdinimą remia katalikų šalpos organizacija „Kirche in Not“. Iki metų pabaigos Jaunimo katekizmas turėtų pasirodyti 25 kalbomis ir būti išleistas 700 000 egzempliorių tiražu.

Bernardinai.lt

Daugiau informacijos „Katalikų pasaulio leidiniai“ leidyklos tinklapyje.

 

 

Žymos: , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.