Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Br. Gedimino Numgaudžio pamokslas Kaanoje (video)

Br. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslas Kaanoje.

Evangelijos ištrauka apie vestuves Kanoje – viena iš ryškiausių ir dažnai girdimų vietų. Bet ar dažnai susimąstome, ką reiškia vandens pavertimas vynu? Ką apskritai simbolizuoja vynas, taip dažnai minimas Biblijoje? Kaip šiame pamoksle išaiškina br. Gediminas – vynas yra vienas iš šv. Dvasios ženklų, simbolizuojantis džiaugsmą, meilę, gyvybę. Jėzus vandenį paversdamas vynu apreiškė save kaip dvasinį vynmedį, iš kurio trykšta dvasinis vynas.

Daugelio šeimų gyvenime dažnai pritrūksta vyno kaip ir vestuvėse Kanoje, kuriose dalyvavo Kristus. Anuomet šventėje pritrūkti vyno – buvo prakeikimo, nelaimės ženklas, bet Kristus įvykdė pirmąjį stebuklą vandenį paversdamas vynu. Mūsų kasdienybėj mes irgi galime nešti vandenį vienas kitam ir tuomet paprastas, atrodytų banalus, žodis per Dievo malonę iš vandens tampa sielą ir širdį atgainančiu vynu.

Evangelijos pagal Joną ištrauka, apie kurią pamoksle kalba br. Gediminas:

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1-12)

Žymos: , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.