Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Trumpai – 2011-01-03/09

Pakutuvėnai sausio rytą - Oskaro Kevevari nuotrauka

Pakutuvėnai sausio rytą – Oskaro Kevevari nuotrauka

Pirmadienis: Brolijos ir bendruomenės diena.

Antradienis: Į Pakutuvėnus pasisvečiuoti atvyko sesė Pranciška su trimis merginomis iš Jonavos. Nuoširdžiai dėkojame sesei Pranciškai ir merginoms, kurios beveik visą savaitę drauge su bendruomene dirbo, meldėsi ir savo žiniomis bei bendravimu praturtino visus pakutuvėniškius.

Trečiadienis: Vis dar vyksta intensyvūs tvarkymosi darbai (bažnyčioje, angare, „teatriukyje“) po šventinio maratono Pakutuvėnuose.

Ketvirtadienis: Po vakarienės bendruomenė ir svečiai dalyvavo  Lectio Divina – (ištraukų iš Šv. Rašto skaitymas bei pasidalijimas).

Penktadienis: Po truputėlį išvyksta svečiai, kurie buvo atvykę į Pakutuvėnus švęsti Kalėdų bei Naujųjų Metų. Išvyko ir sesuo Pranciška su merginomis. Džiaugiamės, kad Pakutuvėnuose pasiliko Vitalija, kuri, turėdama mėnesį atostogų nuo studijų nusprendė šį laiką skirti savanorystei Pakūtoje.

Po vakarienės visi pakutuvėniškiai dalyvavo Švč. Sakramento Adoracijoje, meldėsi rožinį ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją bei sukalbėjo Atsilyginimo maldą (kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais).

Šeštadienis: Nuo 15:30 vyko Švč. Sakramento Adoracija.

Sekmadienis: Kristaus Krikštas. Šv. Mišių metu Giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė.

Džiaugiamės vėl svečiuose sulaukę ištikimųjų bendraminčių – sesių ir brolių iš Kauno katalikų bendruomenės Gyvieji Akmenys.

Dėkojame visiems, kurie darbu, malda arba auka palaikote Pakutuvėnų misiją. Teatlygina Jums Viešpats!

Žymos: , , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.