Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) – br. Gediminas Numgaudis – pamokslas – 2011-01-02

Pirmasis skaitinys (Iz 60, 1–6)

Kelkis, nušvisk, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia.
Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui: visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnūs atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos.
Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauks į tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus.

Atliepiamoji psalmė (Ps 71, 1–2. 7–8. 10–13)

P. Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,
tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams. – P.

Klestės jo dienomis teisingumas,
gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. – P.

Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę,
dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai!
Visi valdovai parpuolę jį garbins,
tarnaus visi jam pagonys. – P.

Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,
tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo varguoliams gelbės gyvybę. – P.

Antrasis skaitinys (Ef 3, 2–3a. 5–6)

Broliai!
Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams; pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 2, 2)

P. Aleliuja. – Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 2, 1–12)

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’ “.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Žymos: , , ,

44 komentarai

 1. gražus pamokslas, patiko. tik dėl vieno dalyko norėčiau pasitikslinti. Br. Gediminas nepataria pirkti smilkalų, kuriuos, galbūt, gamintojai ar pardavėjai paaukojo savo dievams. tačiau vėliau cituoja apaštalą Paulių, kuris leidžia pirkti ir valgyti stabams paaukotą maistą, jei to (fakto apie paaukojimą) nežino arba jei silnesnio tikėjimo broliai nemato.
  kartais man patinka smilkalai; man rodos, kad mano tikėjimas pakankamai stiprus ir man visiškai nesvarbu ar smilkalus kažkas kažkam aukojo.
  Gal galėtų brolis Gediminas arba kas kitas pakomentuoti.
  ačiū. pagarbiai, Eugenijus

  • Manau,kad geriau privengti visu dalyku,kurie susije su kt kulturu religijom,nes nezinom ar esame stiprus,ar silpni tikejime.Tikejime gal stiprus(bent jau mes patys galime taip manyti),bet ar pasitikime Dievu besalygiskai?Ar tinkamai vykdome Jo valia?..Ar stengiames tikejima pasidaryti SAU patogu.Kartais nezinai pro kur gali ilisti piktoji dvasia.Ziurek,jau tingi melstis,jau „paprasciau“ pradedi ziureti i tikejima,atsipalaiduoji ir t.t.Geriau pasisaugot.

 2. Pax et Bonum!

  Komentarą rasite Ez 20:5-7ff.

  • ačiū br. Antanui. na, man smilkalai yra ne kaip stabas, o kaip kvapas. aš jų negarbinu, neaukštinu ir nedievinu.
   ačiū ir Gilmai. bet ar mes neatrodome perdaug bailūs ir skrupulingi bijodami ir vengdami daugelio dalykų, nes tai susiję su kitom kultūrom. pozicija: geriau jau ne, negu taip uždaro mus siauram davatkiškumo rate.
   o kur tarpreliginiai dailogai :)
   Juk mums, garbinantiems Vieną Dievą niekas nemaišo – nei žvaigždės, nei astrologogai, nei magijos. niekas mūsų nesuteršia. suteršia tik kas išeina iš vidaus…
   pvz. horoskopai – jei iš jų šaipaisi, o ne sureikšmini, tai juk nuodėmės nėr. Apie br. Astijų juk kalbama: išgirdęs horoskopą dienos, kad jam gręsia tą dieną paskęsti sakė: taip neturiu laiko, bet tyčia nuvažiuosiu į palangą nusimaudyti“ :)
   aišku, norint būti tobulu, galima daug ko atsisakyti – ir turtų, ir namų, ir šeimų ir smilkalų…

 3. Aš tai girdėjau per Marijos radiją, buvo transliuojamos šventosios mišios, ir kunigas šventino smilkalus. Bet po to nuėjau į bažnyčią prie savo namų, įsidėjęs du smilkalų pakelius į kišenę. Bet specialiai smilkalų nešventino, o tik kreidą. Kažkaip nedrįsau paprašyti, kad atskirai pašventintų ir tuos smilkalus. Kaip manot, o gal reikėjo paprašyti?

  • Klausimas kokius smilkalus nešeisi. Jeigu indiškas lazdeles – niekas jų nebūtų šventinęs.
   Šiaip įvairius dalykus galima pašvęsti Dievui ir bažnyčioje kunigo prašyti, kad pašventintų. Galėjai drąsiai prašyti.
   Svarbu šio dalyko nesureikšminti ir iš jo nepasidaryti sau stabuko. Šventas yra vienas Dievas, o visa kita – Jam pašvęsta.

 4. tai taip iseina, kad saule i indiskas lazdeles sviecia maziau nei i kokias latviskas? kad musu protai i skirtingus daiktus skirtingai sviecia. cia tai faktas. bet ir ir tos ir tos lazdeles yra tos pacios kurinijos dalys. ir net jei mes vienas sureiksminam ir pasvenciam Dievui, tai negi tos kitos nepriklausys Jam, kai Jam priklauso viskas? absurdas. zmones reguliuoja Dievo kapitala..

 5. Atminkit bibliinę pašventinimo prasmę. ‘kadoš’ reiškia šventas t.y. atskirtas Dievo tarnybai. Šventintos žvakės neužsidegsi tualete pasišviest dingus elektrai ir pan. Iš Mišių indų mes negeriam kavos… pvz: „Būdamas apsvaigęs nuo vyno, Belšazaras įsakė atnešti auksinius ir sidabrinius indus, jo tėvo Nebukadnezaro paimtus iš Jeruzalės Šventyklos, kad gertų iš jų karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės. Auksiniai indai, paimti iš Dievo namų Jeruzalėje, buvo atnešti, karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės gėrė iš jų. Jie gėrė vyną ir šlovino dievus, padarytus iš aukso ir sidabro, žalvario, geležies, medžio ir akmens“ (Dan 5:2-4).

  O čia dė bendro išsilavinimo:

  „Kun 10:8-11 VIEŠPATS kalbėjo Aaronui, tardamas: „Negerkite vyno ar svaiginamųjų gėrimų nei tu, nei tavo sūnūs, kai jums reikia eiti į Susitikimo palapinę, kad nenumirtumėte. Tai yra amžinas įstatas visoms jūsų kartoms, nes jūs turite daryti skirtumą tarp to, kas šventa, ir to, kas prasta, tarp to, kas švaru, ir to, kas nešvaru; jūs turite mokyti izraeliečius visų įstatų, kuriuos jiems paskelbė VIEŠPATS per Mozę“.“

  „Kun 26:30 Sunaikinsiu jūsų aukštumų alkus ir nugriausiu jūsų smilkalų aukurus; suversiu jūsų lavonus ant jūsų stabų lavonų. Jus atmesiu.“

 6. Įst 5, 6 [i1]’: “Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. 7 Neturėsi kitų dievų, tiktai mane”- apie ką šis įsakymas? Apie ištikimybę. Vienam. Nes “ kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu” (Jn 14, 21).
  Kitiems pašvęstų smilkalų naudojimas ( ar kas nors panašiai)-nebe ištikimybė. Visiškai nekaltai atrodanti. Į šoną. Truputį.
  Saulė taip pat šviečia visiems, bet turint SAVO Tėvą kvėpuoti ne jo kvapu ( kitiems skirtais dalykais)- taip ir apsinuodyti galima. Ir netyčia galima, ir nežinant.

 7. as manau, kad Dievas persmelkia viska, o ne tik ‘kai ka’ iskaitant ir toleta, ir viesnamius ir kitas musu ribotiems proteliams atmestinas vietas.

  todel man sventumas yra visur o ne tik, ‘kai kur’

  • Tavo zodziais:
   Tarp viesnamio ir tikinciuju susirinkimo nera skirtumo…
   Ir tarp atmetancio bet kokia nuodemes tikimybe (nes viskas „dievu persmelkta“) ir nuosisdziai begancio nuo visu nuodemiu jokio skirtumo nedarai.

   Broliu kunigu patarimus, kurie simtus ispazinciu ir faktisku liudijimu girdeje, atmeti, i tuscius svarstymus leidiesi ir dar vadini tai „diskusija“.
   Tai ne diskusija, o pliurpalai ir gincas.

   Nes Diskusijoje viena puse bando isiklausyti i kita ar kitas ir pamatyti ta pati dalyka is kito kampo, kai gincydamasis tu tik neigi ir priestarauji, ieskodamas irodymo isankstinei savo nuomonei.

   Toli eisi …

 8. tu ne Dievs :)

 9. tu irgi ne :)

 10. Pažinti ir skirti pradeda, kas iš JO, o kas ne iš JO riboti proteliai ( čia tai visiškai tiksliai pasakei, Matai) . Tai ne atmetimas ir smerkimas, tai skyrimas.

 11. pabandysiu tada argumentuot taip :)

  34 Pasaulis ir žmogus liudija, kad juose pačiuose nėra nei jų buvimo pagrindo, nei galutinio tikslo, o jie patys yra kilę iš Būties, kuri egzistuoja iš savęs, be pradžios ir be pabaigos. Taip įvairiais keliais žmogus gali suvokti egzistavimą realybės, kuri yra visa ko pirmoji priežastis ir galutinis tikslas „ir kurią visi vadina Dievu“

  citata is Kataliku Baznycios Katekizmo

  kaip matai, Dievu yra vadinama ne dede esantys kazkur. Dievu vadinama Butis. arba mano megstamas terminas Objektivi Realybe. kuria priimdamas ribotas protas interpretuoja savaip.

  kiek suprantu pagal tai kas tau gera tu priskiri tai Dievui, o kas tavo nuomone tau kenkia, tu tai priskiri ne Dievui. ir tai vadini skirimu. vat yra toks reiskinys kaip ugnis. jei prieisi per arti sudegsi. ugnis bloga? tai ji ne is Dievo? ar vis delto tai zmogaus ribotumo pasekme?

  o kur dar vienas is baziniu postulatu, kad kenkia ne tai kas ateina is isores. o tai kas gimsta sirdyje?

  diskutuokime! :)

  • Tas pats Katekizmas kalba apie Triasmenį/Trivienį Dievą, kurio antrasis asmuo tapo Žmogumi dėl mūsų išganymo ir atnešė mums visuotinį apreiškimą. Šio apreiškimo nešėja ir sergėtoja yra Bažnyčia esanti vienybėj su Apaštalų Tradicija ir Romos vyskupu. Krikščionių tikėjimas ne „filosofų būrelis“

 12. Čia br. Antanas pateikė citatų, kad reikia skirti, kas yra liturgijai ir kas ne. taip, aišku, kas skirta apeigoms, ten ir turi tarnauti, nereikia profaninti (nors nebukim fariziejiski, jei pas mane kaime ziema dingsta elektra, o kitu zvakiu ner, negi as nepasiviesiu sventinta zvake eidams itoleta. aisku, jei kitu zvakiu yra ir dar 10 prozektoriu, o as speceliai imsiu sventinta ainant šikt, tai jau nepagarba aiški).
  bet prasidejo kalba apie astrologija. jei kazkam zvaigzdes atstoja dievus -šulijai, kelertienei ar kitiems tikintiesiems i zvaigzdiu dieviska itaka – nu tai nereiškia kad nekti bijosim galva uzversti ir i zvaigzdes paziureti, nes galim nuodeme uzsidribti arba mazutelius papiktinti, aceit jau garbimnam zvaigzdes ir 1 D. isakymui nusizengiam.
  panašiai manau ir su tais nelemtais smilkalais: jei jie akivaizdziai skirti apiegoms – induistu, budistu, krišnaitu ar kokiu ten dar pagoniu – nu tiek to, as ju nedeginsiu ir savo vaikams neleisiu. bet juk ant dezutes – specialiai apziurejau – parasyta tik sudetis: bambuko lazdelė, medžio anglis ir kvapnieji alėjai. jokios uzuominos apie pasventima, paskyrima apeigoms ar kokiam nors kultui.
  tad man ir negresia niekas. lygiai man negresia ir milijono aiškeregiu ir šarlatanu astrologu pranasystes „mano zenklui“ zuikio metais šiai dienai pranaystės . na, net jei aš jas perskaityčiau. sakysit, pranašystėm nesimėgauju, o smilkalais – mėgaujuosi. bet ar tas kvapas jau toks pavojingas? gal tada man labaiu pavojinga man ir būti tarp netikinčių, naudotis internetu (kažkoks kunigas sakė kad tai velnio išmislas) ir skaityti knygas kur nėra nihil obstat ir imprimatur? daug kas mus gali suteršti. bet, kaip br. gediminas sakė, o ir patys iš tikėjimo ir šv. rašto žinome kad Dievas savo malone mus nuvalo ir apsaugo. mes neturime gyventi baimėje kad tas ar anas mums nežinant mus paveiks, pakenks. niekas mums nepakenks. mums gali pakenkti tik mūsų pačių sąmoningas pritarimas blogiui.
  lygiai kaip nepakenkia stabams paaukotos mėsos valgymas. juk mes valgydami paukštiena ar jautiena ar kokias jūros gėrybes ar indiškus egzotiškus vaisius nežinom, gal jie irgi kokiam budai ar alachui paaukoti buvo…

  • „mes neturime gyventi baimėje kad tas ar anas mums nežinant mus paveiks, pakenks. niekas mums nepakenks. mums gali pakenkti tik mūsų pačių sąmoningas pritarimas blogiui.“
   Amen!

   • Ne sąmoningai priimtas/padarytas blogis irgi pakenkia. Kiek žmonių neigia, kad auto katastrofa yra blogis? ir kiek jų sąmoningai tai daro?

  • Isiskaityk:

   „Žmonės net į gatves nešdavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad, Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. 16 Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi.Apd 5,15-16“

   Jei VISI budavo pagydomi vien nuo praeinancio Petro seselio, kai jis vaiksciojo kupinas sventosios dvasios, tai kas isdris paneigti pasisventimo ir pasventimo jega ir itaka ?!

   Vietoje to, kad daug tusciai diskutuoti apie „megavimasi tuo, kas galbut kenkia, o galbut ne“, verciau isbandyk kokia dvasine praktika.
   Pvz.: kaskart prisimines smilkalus ir noredamas jais pasimegauti, verciau imk melstis ir prasyti, kad Viespats primintu tau tavo nuodemes, uz kurias nesi deramai atgailaves.

   Padaryk tai koki menesi – pamatysi rezultatus.
   Ir naudos bus realios, ir nereikes zodziu i ora laidyti.

   • dekui uz pastebejimus ir pamokymus. Aš visiškai, aabsoliučiai neabejoju Dievo, Jo malonės (per sakramentus ir nematomu būdu) teikiama galia, stebuklais etc. tą , Dievo galią, kas jau kas bet pranciškonai, charizmatikai su br. gediminu priešaky bene labiausiai iš visų dvasininų mokytojų ir akcentuoja nuo nuo pat pranciškonų atsikūrimo lietuvoje, Aleliuja.
    tačiau man vis labaiu darosi keista, kad vienoj vietoj akcentuojama laisvė – beveik kaip Augustino – mylėk ir daryk ką nori. tą patį sakė ir evangelistas Jonas, ir Paulius – niekas, jokie stabai ar jų šešėliai mums nekenkia. ta patį juk pusę valandos aiškino ir br. Gediminas. bet staiga apsisukus su baime ir pagrūmojimais moralizuojama: prisimink savo nuodėmes, gailėkis, muškis i krūtine visa mėnesi, atsiversk, apie viska, kas nenaudinga negalvok, nedaryk, neuostyk, ne… ne… kaip kad moko patys farizziejiškiausi kaimo klebonai. :)
    na žinoma, aš pats žinau koks aš nešventas, aš pats žinau, kiek daug man reikia melstis ir kaip man labai toli iki tobulumo. ir kokie man nebūtini tie smilkalai. 100-tas metu man tie smilkalai, aš newsu nuo juu priklausomas. jei taip norit aš be gailesčio galiu juos išmesti.
    man azartas atsirado kalbėti dėl to, kad pasigedau nuoseklumo: laisvė, džiaugsmas, ramybė, malonė, Viešpats valdo ir štai – nedaryk, nepirk, nesmilkyk, o tai dar nezinai kas galbut bus :) pasikartosiu, bet smilkalams aš neteikiu jokios religinės reikšmės. kaip nedievinu pinigu (mamonos), automobiliu, knygu, drabuziu, muzikos (beje apie meditacine muzika irgi butu galima pasisneketi. kaip atskirti ar ji dar krikscionims leidziama ar jau pavojinga)
    šv. raštas sako: „tikinciam viskas galima, bet ne viskas naudinga“. galima su jumoru pasakyti: „sąrašas (nenaudingu dalyku) pridedamas“ kas apsijema sudaryti nenaudingu dalyku sarasa? 1. Smilkalai.2. ….3….

 13. pritariu samoningumui.

  manau tokios diskusijos yra sveika. nesenai turejau galimybe bendraut su krikscionimis is daugelio konfesiju. tai susidare nuomone, kad savoka ‘atnaujinti mastyma’ suprantama ne kaip mastymo naujinimas, o kaip bandymas dar stipriau ‘isikibt’ i pirmines isikibtas tiesas.

  na kazkas panasaus kaip, kad pirmokas, vietoi perejimo i antra klase, bando iskalt pirmosios kursa kuo isimintiniau.ir visiems ta mintinai ismogta bet nesuprasta teksta ipirst. savotiska fanatizmo atmaina

  labai smagu butu, jei dalyvaujant kunigams. galetume isrinkt tokias temas. kaip magija, gerio blogio savoka. ta paty fanatizma. kas yra centriniai krikscionybes aspektai, o kas tik periferiniai ir pan. man bent jau idomu. na zinoma tokie kunigai galiunai kaip (internetas tai is velnio) na sakykim nelabai verti demesio

  beje zodis Alachas tai arabu kalboje reiskia Dievas. tai cia su maisto aukojimu viskas ok. tas pats kas Dieva pavadintume angliskai God

 14. “ Nežinant” turėjau minty “ nesuvokiant” ( o ne tai, kad reikia bijoti to, ko nežinome). Kartais nesuvokiame, kad tas ar anas dalykas yra blogai, arba įsivaizduojame, kad visai gerus dalykus darome, o bac ta objektyvi būtis ir užkrenta ant tavo (= mano ) protingos galvos su visa objektyvia realybe :). Ne fanatiku patampi, o atsimerki :)
  Neskirstau taip, kad kas gerai – iš Dievo, o kas blogai- ne iš jo. Ir ko ten tie broliai pranciškonai karts nuo karto klausia pamokslų metu- ar skaitote Šventąjį Raštą? Ar turite jį? Ir aiškina: nes tai TĖČIO LAIŠKAS VAIKUI, kitaip dar taisyklės, instrukcija apie gyvenimą, parašyta su begaline meile. Ir įsakymai ten, ir perspėjimai, ir gailestingumas, ir nuorodos, ir kelio ženklai, valia JO. Iš čia ir skyrimas ( ne skirstymas) – skirti, kas pagal Tėvo valią, o kas ne. Kap tas sunku yr, bruolia, jau ir nebklauskit. Vo tep :)

 15. na kas liecia filosofu bureli. sutiniku pilstyt is tuscio i kiauria nera prasmes.

  bet bandyt pagilint tikejima, ir nuo aklumo pereit prie samoningumo. pakeist pagoniskaji mastyma. kurio abstu ir religijoi. man aktualu. kokios perspektyvos issimt rasta is akies, kai susiduri su tokiu, kuris deklaruoja apie interneta kaip velnio isradima? nu sorry, bet sutana smegenu neprideda

 16. …stebuklas-issispausdino :)

  • Ne stebuklas :)
   Tiesiog kiekvieną naują komentarą turi patvirtinti svetainės administratoriai, tik tuomet jis pasirodo viešai.
   Kadangi samdomų darbuotojų šioje svetainėje nėra, dirba vien savanoriai, kurie tam aukoja savo laisvą laiką, tad komentarai gali luktelt kelias valandas ar parą :)

   • ta cenzurele,sutik,Jolantele.turi savo silpna puse. pvz Matas parase,kad truksta diskusiju…tai ir nera diskusiju del tos cenzureles. dar niuansas-Pakutos parapija turi daug alkoholiku,narkomanu ir kitokiu lauzytos psihikos asmenu-zodis istatymas,cenzura kelia aergija. taigi tinkl;apis pasmerktas buti negyvibingasdirbtinas-(veidmainiskas)
    …dar…ar neatrodo,kad tie tikrintijai turetu parasyt i emaila pvz atsakyma kas blogai kokiam pasisakyme ir kodel jis issimtas? kokie kriterijai ? kuom remiantis tai padaryta?
    …dar…tas pats tikrintojas neturetu rasyti i tinklapi nieko,nes tada reiktu dar kito tikrintojo,kuris tikrintu sita tikrintoja. iseina vieni gali rasyti ka nori,o kiti-ne. turiu omeni izymuji straipsni-nevaziuokit i Pakuta.

    • Ar tokį darbą sutiktų dirbti savanoris? Jeigu tu turi lėšų mokėti atlyginimą tikrintojui – mielai prašome – bus įdarbintas (tik nemanau, kad nuo to kam nors bus lengviau). Savanoriai tokio titaniško darbo kaip komentarų srauto cenzūravimas ir asmeninių el.laiškų rašymo kiekvienam „spameriui“ tikrai nesiims. Jei sąžiningai, tai net šios diskusijos paskutinių komentarų aš jau nebeskaitau. Nėra prasmės. Kai pagonis mojuojasi ir įrodinėja savo tiesą katalikiškoje aplinkoje – man tai kelia šypseną. Atsakyti galiu vieną kartą, bet į ginčus veltis neverta ;)
     Ši svetainė nėra one.lt, facebook ar kt. socialinis tinklapis. Tai informacinė parapijos svetainė, o ne diskusijų klubas (ypač traumuotos psichikos asmenims).

     • negi toks piktas atrodo,tas komentas? atsiprasau,Jolantele. pagiezos turiu,nes be jokiu keiksmu,be jokiu s…istryne ne viena komentara,skaudu labai palieka. tarnauji,vargsti,bet be tarnystes jokio progreso dvasioj nebus. Galvoju,kad bendruomene Pakutoj duoda daugiau broliam,nei atrodo…abipusis reikalingumas ir kas kam daugiau reikalingas -dar neaisku…pas Dieva kitokios savokos .Kas Pranciskus butu be raupsuotoju?
      kas butu Pakuta be alkoholiku,narkomanu,suaugusiu alkoholiku vaiku,mazu alkoholiku vaiku,alkoholiku zmonu,motinu,kitu seimos nariu? be loseju? Apsidairau Per misias sekmadieny-daugybe tokiu zmoniu.
      Juos turiu omeny sakydamas-lauzita psihika,o ne laukais lakstancius:) zinai,kad Lietuvoj 15% alkoholiku?
      puse milijono zmoniu…kur dar seimos nariai…kas pagyvena su alkoholiku-tam reikalinga pagalba-visa mano seima ko priklausoma per mane…o as per teva …taip testi galim iki Ievos ir Adomo,nieko nekaltinu…

    • Egidijau, matai, pakuta.lt gauna ne vien šiaip patinkančių ar nepatinkančių komentarų. Ten būna ir b… b… b…, ir p… p… p…. tipo komentarų. Tipo, komentaras yra vien keiksmažodžiai. Nu ką aš žinau. Kažkaip nesinori specialiai ieškoti ir gaudyti jų. Tai taip ir padaryta, kad du pirmieji komentarai turi būti patvirtinti. Po to, jei žmogus nepiktnaudžiauja, tai nebereikia jokių patvirtinimų. Jei piktybinis, tai ir toliau žiūrima, ar leisti jam nevaržomai komentuoti. O kriterijai – jei žmogus „nefleimina“, neįžeidinėja kitų, tai jokių problemų. Savo nuomonę gi galima turėti. Va GedasSt jau ant ribos čia su savo komentarais buvo. Pažįstu tave, Gedai, viskas tvarkoj, bet pagarbą išlaikyti reikėtų.

     Apie šikimus ir perdimus komentarus irgi geriau pasilaikyti sau.

    • Sveikas, Egidijau.
     Stebiu šią diskusiją nuo pat pradžių. Savo nuomonės reikšti neketinau, nes nesijaučiu turinti pakankamai kompetencijos smilkalų temoje.
     Kadangi buvau paminėta (nors ir netiesiogiai) „tas pats tikrintojas neturetu rasyti i tinklapi nieko,nes tada reiktu dar kito tikrintojo,kuris tikrintu sita tikrintoja. iseina vieni gali rasyti ka nori,o kiti-ne. turiu omeni izymuji straipsni-nevaziuokit i Pakuta.“, tai noriu asmeniškai tau pasiaiškinti, kad visa komanda, kuri prisideda prie tinklapio kūrimo ir esame tie „tikrintojai“ vieni kitiems. Dar apie tą patį straipsnį „nevažiuokite į Pakutuvėnus“: jei kažkuris iš komandos narių būtų įžvelgęs jame kažką labai bloga ir viešai neskelbiama – kaipmat būtų ištrynęs. Straipsnis tinklapyje prabuvo lygiai tris dienas, kol ištryniau jį aš pati, nes supratau, jog, švelniai tariant „persūdžiau“. Dėl straipsnio „įžymumo“, tai drįsčiau pasakyti, jog įžymus jis buvo tik tau ir man (na, dar keletui, turinčių panašių problemų).
     O diskutuoti galima, tik…diskutuoti mes nemokam. Kažkas dėkoja pakuta.lt tinklapiui, kažkas džiaugiasi pamokslais. Kiti? Na, – Matas provokuoja, Giedrius sarkastiškai juokauja, o Egidijaus komentaruose pilna žaizdotos sielos vaitojimo. Aš ir ne kitokia – straipsniu „Nevažiuokite į Pakutuvėnus“ viso labo „išpyliau“ savo lygiai tokios pat žaizdotos širdies nuoskaudas visiškai tam netinkamoj viešoj erdvėj. Ir gavau didelę pamoką iš to. Labai atsiprašau tavęs, Egidijau ir visų, kuriuos tuo straipsniu įžeidžiau.
     Drįsčiau pastebėti, kad labai jau nukrypome nuo temos. Tema buvo apie smilkalus.

 17. gerai baigiu :)

 18. O tai pavyzdžiui negalima smilkalų naudoti, jei esi privalgęs daug žirnių ir bezdi taip kad nespėja vėdintis ? O be to žiemą šalta langą darinėti, ypač kai buvo -20 šalčio.

  O be to trys karaliai kai Jėzų ėjo aplankyti tai irgi atsinešė smilkalų.

  Na, aš tuos smilkalus pirkau „iki“ parduotuvėj. Bet jie turi šiek tiek chemijos prieskonio. Šiaip buvau parsinešęs smilkalų iš radharanės ( indų restoranas ) tai jų kvapas daug geresnis, nes ten iš kažkokių žolelių susukti jie. Bet kaip supratau jau jų turbūt krikščioniuj negalima naudoti ane?

  Tai negi krikščionims galima naudoti tik brangius kvepalus, pirktus parfumerijos pardutuvėj?

 19. Ojojoj,kad putu putyciu paleido.Dar ir agresyviu kokiu.Man atrodo,kad tuliems nervinykams neprosal butu geluonis i uspakajoncu taurele viena,kita…. imerkt:))))Vat ir pasirodo kam nelabai gerai su tikejimu.Tai tiems jau tikrai ne nuo smilkalu(o gallll????) tokie purslai taskosi.Ramybes,ramybes!..Paklauskit kunigu egzorcistu,ka jie apie tai kalba ir nereikes cia inirsiu pulsuoti;)Jie su tuo tiesiogiai susiduria ir zino is kur pavojus pareina-ar is vidaus,ar is isores.Smilkalai,ne smilkalai,bet krikscionisko nuolankumo dozes tai kazkam verkiant reikia.O gal ir apskritai su tikejimu ne kas,kai sitaip su nerviukais negerai.Tokiems cenzuros ir reikia,nes nebesusivalde keiksmais prapliups „da zek“:)))0

 20. …gera diskusija…apastalui Petrui praeinant ,uztekdavo seseliuj paliest serganti , (ar dvasiu apsesta-gal ir indisku :) ir zmogus pasveikdavo. apsoliuciai tikiu tuo. tikiu ir ,kad ir mirusi prikeltu be vargo normalus krikscionis. kodel dabar to nera? per vargus viena kita ligoni pagydo krikscionys dedami rankas,(bent pora zinau,broliai pranciskonai meldesi) kodel taip yra? Gal ,Kristui,reikejo pasakyt-viena kita,nelabai sunku ligony pagydisit? o gal dabar kitoks amzius viskas kitaip?
  manau esme paprasta-kai tik dvaseles is saves isvarysiu tai ir galesiu kitam padet. Ir Kristus nieko nepamelavo ir nepamirso pridet. esme esu as pats-mano egoizmas berybis,esu puikybes apsestas ir as ja taip myliu,kad ,jei nuosirdziai,negaliu jos atsisakyt. manyje daugybe dvaseliu,keleta nesenai aptikau-tai ,noras suvesti saskaitas,noras buti svarbiu,noras pademonstruot savo pranasuma,..kol siuksnyno neissivalysiu,tol galiu rankas,kojas,batus det-niekam nepadesiu. dabar madinga alkoholikus gydyt visokiu centru prikure katalikai,protestantai ir tt. programu visokiu prikurta :) ir perkurta :) paimama anoniminiu alkoholiku programa,irasomas Kristaus vardas,citatu is biblijos ir galvojama,kad tai pades:))) pati programa be sirdziu,daugybes pasisventusiu zmoniu tai nulis. karta ,zemaitijoj, atrodo Tryskiuose uzsukau pas nepazystamus zmones. buvau pritrenktas-sieskes maziuliel ,valgyk…paprasta,bet tokia svytinti senute prieme mane kaip sunu! manau tuomet is manes daugybe dvasiuku isilakste,pajute sviesaus zmogau buvima…abejoju ar kada ji buvo skaiciusi Tecio Laiska. nusileiskim ant zemes-biblijos citatom bet kas sklaidytis gali,o va is sirdies zmogui padet…per daug dvasiuku…oi kad tik kas nepamatytu-kaip tada as cia kitus mokisiu:)))

 21. norejau isjudint diskusija kai kuriomis temomis. bet dabar manau, kad tai laiko gaisimas. sutinku ir su tuo, kad diskutuot nemokam. provokuot nera prasmes, laiko gaisimas. ir turbut kvaila

 22. Apastalui praeinant visi isgydavo…:) Ne gydytojuose „suo pakastas“,o ZMONIU TIKEJIME“!!!! Ne ka ir Viespats Jezus,pats Viespats(!) galejo padeti savo kraste,nes zmones paprasciausia Juo netikejo,nes tarp ju paciu uzaugo.Is kur tas posakis „savo kraste pranasu nebusi“?O siaip kritiku visur pilna,visi baisiai „ismintingi“… Manau,kad diskusija darosi verta Delfi lygio,kur vieni kitus purve su pasimegavimu murkdo ir savo zema kulturos lygi su pasididziavimu demonstruoja.Manau,kad ne vienas,save gerbiantis zmogus,su tokiais i diskusija nebesileis tuo viskas ir uzsibaigs.Padoriuose namuose nepraustaburniams vietos nera:)Labanakt,mieli tautieciai,nepapjaukit vieni kitu ir saugokit savo nervus,mokykites nuolankumo.Sekmes ir…ramybes!

 23. nelabai suprantu, ko cia daug kas kalba apie pyktį. jei ką, tai bent jau aš ant nieko nepykstu ir atsiprašau, jei ką įžeidžiau. tikrai neketinau ir neketinu nieko erzinti ar nervuoti, gyvenimas tam per trumpas ir pernelyg brangus. tai gyvenantieji pakuta ar šiap mėgstantys pakuta manau supranta iki kaulu smegenu. o šiap diskusijose neįmanoma išvengti ir aštresnių pasisakymų, riebesnių palyginimų ar suškimų. jei visi seilėsis ir šnekės le -le-le nieko neišeis :)
  jei gryžtant prie astrologijos ir įv. atributų, būdingų kitoms religijoms – tai labai subtili tema. ir, nors lietuvos vyskupijose lyg ir atsiranda egzorcistai, leidziamos knygos, net seminarijose ir teol.katech studentams destoma apie naujas religijas, demonologijas, aiškeregystes ir pan, bet – tai beveik nearti dirvonai. turint minty koks didziulis zmoniu kieks gyvena horoskopais, sudarieja asmeninius horoskopus uz 500 lt, eina pas burejas ar šiap gygvena kažkoki religini pseudoreligini sinkretizma. ieškantys tiesos žmonės alksta aiškumo, kurį suteikti gali mylintys kompetetingi žmonės, dvasios tėvai. dėl to aiškumo ir ši diskusija prasidėjo…
  pax et bonum

 24. Manau verta mums visiems dar sykį perklausyti pamokslą, kad uodą iškošę kupranugario nepraleistume :)

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.