Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Naujųjų Metų išvakarės – br. Paulius Vaineikis, br. Gediminas Numgaudis – pamokslas – 2010-12-31

Pirmasis skaitinys (Sk 6, 22–27)

Viešpats kalbėjo į Mozę: „Pasakyk Aaronui ir jojo sūnums: štai kaip jūs laiminsite izraelitus, štai kaip sakysite jiems: ‘Tepalaimina ir tesaugo tave Viešpats! Tešviečia tau Viešpats savo veidu, tebūna jis tau maloningas! Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę’.
Jie taip tesišaukia mano vardo izraelitams, ir aš juos palaiminsiu“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 66, 2–3. 5. 6 ir 8)

P. Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus ir tesaugo.

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. – P.

Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. – P.

O Dieve, tave garbina tautos,
tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. – P.

Antrasis skaitinys (Gal 4, 4–7)

Broliai!
Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“
Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.

Posmelis prieš evangeliją (Žyd 1, 1–2)

P. Aleliuja. – Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus,
o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 2, 16–21)

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Žymos: , , , ,

2 komentarai

  1. Mieli Broliai, aciu uz tokius puikius pamokslus, kurie stiprina ir drasina. Kaip gera tureti toki Gera Dangiska Teti.
    Jums daug stiprybes ateinanciais metais.
    Dziugu, kad Jus panaudojate siuolaikines technologijas tokiam geram tikslui.
    Viespaties malone tegul lydi Jus visuose Jusu darbuose.
    Su meile ir pagarba Amandas.

  2. Ir as noriu prisideti su padeka. Sunkia diena siandien isgyvenau, atrodo, visiskai sujauktas vidus…..Bet isklausiau broliu pamoksla ir atsigavo sirdis! Aciu uz tai, kad padedate tamsiais gyvenimo momentais atpazinti Sviecianti Dievo Veida!

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.