Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Trumpai 2010-11-22/28

Pirmadienis: Šv. Cecilija. Šventė. Šv. Cecilija yra bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.

19:00 Į Šv. Mišias Pakutuvėnuose rinkosi Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Šv. Mišias aukoję broliai Antanas Blužas OFM bei Paulius Vaineikis OFM meldėsi už visų Lietuvos bažnyčių šlovintojus, vargonininkus, ir, žinoma už Pakutuvėnų parapijos šlovinimo tarnystėje dalyvaujančius bei padedančius: vadovę Violetą, Loretą, Dalią, Jeronimą, Joną, Tomą, Vaclovą, Sigitą, Vladą, Neringą ir visus, kurie daugiau ar mažiau prisideda prie šlovinimo tarnystės Pakutuvėnuose. Po Šv. Mišių šlovintojai bendravimą tęsė prie šventinės vakarienės stalo.

Antradienis – trečiadienis: Vakarais Šv. Mišias aukojo br. Antanas Blužas OFM.

Ketvirtadienis: Pakutuvėnų broliai išvyko evangelizacijos ir misijų reikalais. Vakare Šv. Mišias aukojo Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas br. Linas Vodopjanovas OFM.

Penktadienis: atvyko apie 20 žmonių grupė iš Kauno, dalyvaujantys Alfa kurse, lydimi br. Kazimiero dalyvauti savaitgalio programoje, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas Šventąjai Dvasiai, jos pažinimui bei veikimui mumyse. Su jais visą savaitgalį bendravo ir patarnavo br. Antanas Blužas OFM, Pakutuvėnų šlovinimo grupės vadovė Violeta Gaubytė bei Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenė.

Vakare Šv. Mišias aukojo br. Paulius Vaineikis OFM.

Br. Antanas Blužas OFM bei šių eilučių autorė :) dalyvavo Kretingoje vykusiame video studijos Pakūta sukurto filmo „Vaiko Širdis“ (rež. Dalia Kanclerytė) pristatymo vakare, kurį organizavo Vaiko Širdies Asociacija.

Šeštadienis: 16:00 Bažnyčioje vyko užtarimo malda Alfa kurso dalyviams iš Kauno, prašant Šv. Dvasios išsiliejimo.

17:00 Alekso Mažono liudijimas – pantomima.

18:00 Šv. Mišios. Giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė.

19:00 Solidarizuojantis su Popiežiumi Benediktu prasidėjo Švč. Sakramento Adoracija – vigilija už negimusią gyvybę. Adoracijoje per visą naktį dalyvavo Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės nariai, Pakutuvėnų šlovinimo grupė, Pranciškoniškojo jaunimo atstovai iš Kretingos, Alfa kurso iš Kauno dalyviai bei gausus būrys pavienių Pakutuvėnų parapijiečių ir draugų.

Sekmadienis: 8:00 Rytmetinė liturginė malda (brevijorius) ir Švč. Sakramento Adoracijos pabaiga.

12:00 Šv. Mišios, kurias aukojo broliai Paulius Vaineikis OFM ir Antanas Blužas OFM. Giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė.

Sveikiname visus mūsų parapijiečius, draugus ir geradarius su Naujųjų liturginių metų pradžia. Linkime šviesaus Advento ir džiugaus Šv. Kalėdų laukimo. Dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų poreikius ir nuolat remiate maldomis.

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.