Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

I advento sekmadienis – br. kun. Paulius Vaineikis – pamokslas – 2010-11-28

Pirmasis skaitinys (Iz 2, 1–5)

Žodis, kurį Amoso sūnus Izaijas regėjo apie Judą ir Jeruzalę.
Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas stovės ant tvirtos papėdės ir kyšos iškilęs aukštai virš kalvų. Prie jo paplūs visos tautos. Į ten atkeliaus daugybė tautų ir sakys:
„Ateikite! Mes žengiame į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus! Jisai teparodo mums savo kelius, kad eitume jojo takais. Iš Siono ateis paliepimas, iš Jeruzalės – Viešpaties žodis“.
Jis spręs ginčus tarp tautų, sudrausmins daugybę genčių. Ir perkals jos savo kalavijus į arklus ir ietis – į pjautuvus. Tauta prieš tautą nebekels kalavijo, ir niekas daugiau nesipratins kariauti.
Ateikite, Jokūbo namai, ir vaikščiokime Viešpaties šviesoje!

Atliepiamoji psalmė (Ps 121, 1–9)

P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta:
„Į Viešpaties būstą keliaujam!“
Štai mūsų koja jau stovi
tavo, Jeruzale, vartuos. – P.

Jeruzale, mieste puikusis,
tvirtai pastatytas, tarsi nulietas!
Čionai plaukia žmonės,
Viešpaties žmonės. – P.

Juk priedermė Izraeliui
Viešpatį šlovint.
Teisėjams krasės čia stovi,
čia – sostai Dovydo ainiams. – P.

Jeruzalei melskit ramybės,
kad būtų saugūs visi, kas ją myli.
Tebūna taika visam miestui,
jo rūmams – ramybė. – P.

Sakau: tegu klesti ramybė!
Juk čia mano broliai, bičiuliai,
čia mūsų Viešpaties Dievo buveinė.
Meldžiu tau gerovės! – P.

Antrasis skaitinys (Rom 13, 11–14)

Broliai!
Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 84, 8)

P. Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 24, 37–44)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

Žymos: , ,

2 komentarai

  1. 5771 žydų metai. :-)

  2. Geras pamokslas…Tik kai Kristus kviečia sekti paskui Jį, manau, kad nekviečia nešioti užsidėjus kryžių, ir kuo didesnį…Kryžius kančios simbolis, kurią patyrė Jis už Amžinosios Tiesos skelbimą, už mūsų nuodėmių atleidimą. Kristus tikriausiai kviečia gyventi ir elgtis taip kaip Jis elgėsi, gyveno, atleido, mokė ir savo pavyzdžiu įrodė savo žodžių įgyvendinimo galimybes. Jis savo pavyzdžiu kviečia įgyvendinti Kalno pamoksle išsakytus pamokymus.Būdamas Visagalis nuleido Galvą ir nusižemino …Ar lengva vykdyti Kristaus mokymą ir gyventi pagal Dievo žodį?Ar lengva nusižeminti ir atleisti, nepykti ir mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia…Perlipti per savo ego, savo puikybę, kitų pašaipas ir pasityčiojimus, ir vis tik su Meile tai priimti…prikalti su vinimis prie kryžiaus savo kūniškus geidulius, ir iškentus tą kančią gauti Šv.Dvasios dovanas. Persilaužimas per kančią-nėra lengvo kelio, ir nėra plačių vartų…

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.