Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Lapkričio 27 d. kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją – vigiliją Pakutuvėnuose už negimusią gyvybę

Šventasis Tėvas Benediktas XVI ragina visą pasaulį jungtis į maldos vigiliją už negimusią gyvybę.

Šių metų Lapkričio 27 d. (šeštadienio) vakare per liturginę Advento pražią – laiko, kai Bažnyčia džiaugsmingai laukia Kristaus gimimo – Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, švęs vigiliją už visą negimusią žmogišką gyvybę.

Praėjusį birželį, Šventojo Tėvo prašymu, buvo išsiuntinėti laiškai visoms Katalikų Bažnyčios
vyskupų konferencijoms su prašymu įsijungti į šią maldą ir organizuoti Advento pradžioje maldos vigilijas visose vietinėse bažnyčiose. Prie šio laiško prisidėjo Kardinolas Antonio Cañizares Llovera, Dieviškojo Kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, ir Popiežiškosios šeimos tarybos direktorius Kardinolas Ennio Antonelli.

Raginame visus daryti tai kas yra mūsų jėgoms, kad mūsų parapijos, bendruomenės, maldos grupelės ir šeimos jungtųsi vienybėje su Šventuoju Tėvu į šią visuotinę maldos akciją už gyvybę. Asmeninė malda Bažnyčios vienybėje už negimusios gyvybės išsaugojimą yra mūsų visų pareiga ir teikia vilties, jog su Dievo pagalba gyvybės ir meilės civilizacija triumfuos.

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoje Lapkričio 27 d. bus organizuojama Švč. Sakramento Adoracija ir budėjimas maldoje per visą naktį. Kviečiame visus, drauge su Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomene jungtis į vigiliją Jums patogiu laiku.

17:00 – Alekso Mažono (Klaipėda) liudijimas;

18:00 – Šv. Mišios;

19:00 – Švč. Sakramento išstatymas pagarbinimui ir budėjimas maldoje per visą naktį.

Lapkričio 28 d., sekmadienį 8:00 – Rytmetinė malda ir Švč. Sakramento Adoracijos pabaiga.


Laukiame Jūsų.

Žymos: , , , , , , , ,

2 komentarai

  1. Vakar su JAUPRA žiūrėjom apie Pasaulio jaunimo dienas Romoj 2000 metais, kur buvo 2 milijonai dalyvių, panašiai kiek ir šioj liudnoj statistikoj apie šiuos nelaimingus vaikus: http://www.youtube.com/watch?v=RuCinIuL8Tk

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.