Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Trumpai – 2010-10-25/31

 

Jaunimas ruošiasi kelionei į namus - jonaviškių nuotrauka

Pirmadienis: Brolijos ir bendruomenės diena (svečiai nepriimami).

Antradienis: Vakare Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Trečiadienis: Į Pakutuvėnus rekolekcijoms atvyko apie 14 jaunuolių iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos, vadovaujami kunigo Gintaro Blužo OFS bei sesers Pranciškos Bubelytės FDCJ. Pakutuvėnuose juos priėmė, bendravo ir patirtimi dalinosi broliai iš Kretingos Linas Vodopjanovas OFM ir Evaldas Darulis OFM bei br. kun. Antanas Blužas OFM. Maistą gaminti padėjo Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė.

Ketvirtadienis: Vakare Šv. Mišias aukojo kunigai Gintaras Blužas OFS ir br. Antanas Blužas OFM, giedojo jaunimas iš Jonavos. Po vakarienės visi, drauge su Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomene rinkosi į bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento adoracija bei Susitaikinimo pamaldos.

Penktadienis: Po pietų jaunimas iš Jonavos išvyko į namus. Vakare Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Šeštadienis: Nuo 15:30 iki pat Šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Sekmadienis: Nuo šių metų rugsėjo kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį Pakutuvėnuose renkasi Žemaitojos regiono AA (anoniminiai alkoholikai), kurie organizuoja uždarus AA susirinkimus. Susirinkimai vyksta nuo 10:00 val. „teatriukyje“.

Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM, giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Po Šv. Mišių visi buvo kviečiami paragauti tradicinės žirnių košės ir arbatos, kurią, kaip dėkingumo ir atsilyginimo už praeityje padarytas skriaudas ženklą, kiekvieną sekmadienį ruošia Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė.

Dėkojame Jums, kad maldoje užtariate mūsų parapijos klebono Gedimino Numgaudžio OFM misiją Amerikoje, bei br. Pauliaus Vaineikio piligriminę kelionę Italijoje, į kurią šiuo metu yra išvykęs su Kretingos pranciškonų gimnazijos mokiniais.

Žymos: , , , , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.