Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

XXIX eilinis sekmadienis – br. Gediminas Numgaudis – pamokslas – 2010-10-17

Pirmasis skaitinys (Iš 17, 8–13)

Atėjus Amalekui stoti į mūšį su izraelitais Refidime, Mozė paliepė Jozuei:
„Išsirink vyrų ir trauk į kovą prieš Amaleką! Rytoj, pasiėmęs Dievo lazdą, aš atsistosiu ant kalvos viršūnės“. Jozuė taip ir padarė, kaip Mozė jam liepė, ir stojo į mūšį su amalekiečiais. Tuo tarpu Mozė, Aaronas ir Huras užlipo ant kalvos viršūnės.
Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai; bet kai tik rankas jis nuleisdavo, persvarą įgydavo amalekiečiai. Kai Mozei rankos apsunko, jie ėmę akmenį parito prie Mozės, ir tas ant jo atsisėdo. Rankas jam palaikė Aaronas ir Huras – vienas iš dešinės, antras iš kairės – taip kad jo rankos buvo iškeltos, iki nusileido saulė. Šitaip Jozuė kalavijo ašmenimis nugalėjo Amaleką ir jo kariauną.

Atliepiamoji psalmė (Ps 120, 1–8)

P. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas.

Mano akys pakeltos į šventąjį kalną;
iš kurgi kitur ateis man pagalba?!
Mums padeda Viešpats,
dangaus ir žemės Kūrėjas. – P.

Neleis tavo kojai suklupti,
jisai, tavo Sargas, nesnaudžia.
Tikrai jis nesnaudžia, nemiega,
jisai Izraelį globoja. – P.

Tave Viešpats saugo,
tave Viešpats dengia,
šalia tavęs stovi.
Dieną nepažeis tavęs saulė,
naktį – mėnulis. – P.

Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių,
jis sergės tavo gyvybę.
Globos ir išeinant, ir grįžtant,
dabar ir per amžius. – P.

Antrasis skaitinys (2 Tim 3, 14–4, 2)

Mylimasis!
Pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisume, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.
Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, vardan jo apsireiškimo ir karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su visu kantrumu ir kaip išmanydamas.

Posmelis prieš evangeliją (Žyd 4, 12)

P. Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 18, 1–8)

Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių.
Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’
Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų’“.
Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!
Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

Žymos: , ,

3 komentarai

 1. Amen Broli ! Labai graziai pasakyta! Tesuteikia Tau broli Viespats sveikatos ir meiles ir istvermes! Tenuzengia jo didi meile ant taves! Tada buna labai gera! Kazkaip man irgi dabar gera ir smagu! Broli Gediminai ACIU uz sita zodi! Jis labai labai svarbus!!

  Aciu visiems!
  Slove Viespaciui! Cha:)

 2. AČIŪ už DIEVO žodį, kunigui Gedeminui.

  Taip.Labai svarbus žmogaus ryšys su DIEVU ,nes mumyse meldžiasi pats gyvenimas. Kuo stipresnis mūsų ryšys su Jo Širdimi ,tuo labiau mūsų širdys ima plakti taip ,kaip plaka jo širdis – pastoviai,ištikimai ir ramiai. Tada Širdis šnabžda : myliu tave Jėzau, mano širdis gyva, vesk mane per gyvenimą tiesos keliu.Linkiu VISIEMS patirti DIEVO meilę .Tai jūs patirsite .Laukite ir tikėkite. Linkiu visiems gyventi DIEVO meilėje ir maldoje,te susilieja jumyse širdis ir dvasia..

  Jūsų mokinys: RAMUTĖ

  GERO POILSIO.

 3. Gal Tau sunku? gal ir man? būdamas toli nuo Tėvynės, broli Gedeminai, semiuosi stiprybės iš Jūsų žodžių, iš kitų jūsų brolių minčių,per kuriuos ateina Kristus Meilė..
  .Aš kartu su Tavimi , Viešpaties Kristaus vardu prašau Mūsų Tėvo Palaimos ir Užtarimo, Šv.Dvasios Globos Tau visose gyvenimo situacijose:-Viešpatie, juk žinau, kad gyvenimas yra dovana, tik kartais nesugebu to priimti, ir jei nesugebu priimti tokios dovanos, kuri man duodama, tai ar aš myliu tos dovanos davėją, ar mano širdyje yra Meilė?Prašau visada stiprink mane, mano Tikėjimą, mano Meilę…neprašau lengvo kelio, bet suteik man jėgų, pasitikėjimo visose gyvenimo situacijose išlikti Tavo vaiku, dėkojančiu už dovaną – tokį gyvenimą, kokį man davei Viešpatie.
  …atleisk, kad buvau silpnas, žmogiškai silpnas ir praradęs tikėjimą klydau, daug kart klydau ir nevertinau tos brangios dovanos…tačiau Tu neapleidai manęs Jezau Kristau, ir Tavo nekalto kraujo lašelis nuplauna mane. Aš pamatau Tavosios dovanos vertę-pamatau ir pajuntu Tavo Meilę, Tavo begalinę Meilę man tokiam, koks aš esu…aš esu Tau gražus, aš -Tau geras, aš Tavo Mylymiausias sūnus, nors ir buvau paklydęs, bet grįžau,ir esu dar labiau mylimas…Dėkoju Tau Tėve už Meilę, Šilumą, Gerumą ir Palaikymą, dėkoju, kad pasitiki manimi ir esi su manimi visur-dėkoju, kad daug kur laikai mane už rankos ir aš jaučiu Tavo Gerasis Dieve pamokas ir pagalbą man…nepaleisk manęs, kad visada išlikčiau Tau ištikimas, nes kartais taip esu silpnas-žmogiškai silpnas ir be Tavęs Mano Tėve, be Tavo Meilės ir Pagalbos gal neišgyvenčiau. Bet juk Tu esi Meilė, esi Viltis, esi Tikėjimas, esi mano mylymiausias Tėvas…labiausiai aš Tau dėkingas, kad esi, esi Šalia manęs, esi su Manimi…

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.