Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias - Neringos Kubiliūtės nuotraukų albumas

Balandžio 2 dieną, Didįjį penktadienį, 13:30 val. Pakutuvėnų laukais eisime Kryžiaus kelią, kurį vainikuos Kristaus kančios pamaldos (apie 15:00 val.).

Kryžiaus kelias – procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa  („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje – tai 14 stacijų (stočių), simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo, palaidojimo, kurias vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas. Visas kryžiaus kelias nėra tik paskiros stotys, bet vienas didis, įsimąstyti ir kontempliuoti kviečiantis slėpinys.

Anot tradicijos, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo ir taip Viešpaties kančią prisiminė Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio stotis eidavo į šv. Žemę atvykę maldininkai. Kiekvieną penktadienį trečią valandą po pietų krikščionys, atvykę iš visų pasaulio kampelių, prisijungia prie pranciškonų procesijos, kad praeitų Jėzaus pėdomis ir dar kartą pergyventų jo paskutines valandas. Devynios Kryžiaus kelio stotys yra išdėstytos siaurose senamiesčio gatvelėse, o penkios paskutiniosios – Šventojo Kryžiaus bažnyčioje, kuri stovi Golgotos kalno vietoje. Visos stotys yra pažymėtos koplytėlėmis arba altoriais, kur galima sustoti pasimelsti ir apmąstyti, kas čia vyko. Nepaisant turgaus triukšmo ir minios grūsties gatvėse, ėjimas tuo keliu, kuriuo už mus kenčiantis Jėzus praėjo paskutinę savo žemiškojo gyvenimo dieną prieš du tūkstančius metų, gali tapti jaudinančia dvasine patirtimi.

Kai į musulmonų užimtą Jeruzalę keliauti tapo pavojinga, pranciškonų rūpesčiu daugelyje pasaulio bažnyčių įrengtas 14 stočių Kryžiaus kelias.

Kryžiaus kelio įsteigimo privilegiją Apaštališkais Sostas visų pirma skyrė šv. Pranciškaus broliams, už jų rūpinimąsi šventomis Jeruzalės vietomis. Kanoniškai steigti Kryžiaus kelius turi teisę visi pranciškonai observantai, jų įgalioti bendruomenių kunigai, taip pat kardinolai ir vyskupai. Be to kunigai ordinarai turi teisę deleguoti kitus kunigus steigti Kryžiaus kelius ir skirti atlaidus, jeigu parapijos teritorijoje nėra pranciškonų observantų namų.

Einant ir apmąstant Kryžiaus kelią gaunami atlaidai. Jokie poteriai neįsakyti nei prie atskirų stočių, nei pabaigoje. Eidami pavieniui, praleidžiame giesmes, prisimename Jėzaus kančią savomis mintimis arba pasinaudojame maldyne pateikiamais skaitiniais.

Naujausius Kryžiaus keliui skirtus atlaidus normuoja Pauliaus VI Konstitucija „Indulgentiarum doctrina“ (1967 metų sausio 1 d.) ir to dokumento pagrindu sudarytas atlaidų įsakymas, paskelbtas Apaštališkosios Penitenciarijos 1968 birželio 29-tosios dekretu (kur šalia įvairių kitų praktikų minimas Kryžiaus kelias). Įsakymas apibrėžia Kryžiaus kelio charakterį, su juo susietas dvasines malones, bei sąlygas joms gauti.

Tikinčiajam, kuris pamaldžiai eina Kryžiaus kelią, suteikiami visuotiniai atlaidai. Atlaidams gauti reikalingos šios sąlygos:
1. Einamo Kryžiaus kelio stotys turi būti kanoniškai įsteigtos.
2. Kryžiaus kelio įsteigimui būtina 14 kryžių, šalia kurių įprasta patalpinti tiek pat paveikslų vaizduojančių Jeruzalės stočių tematiką.
3. Sutinkamai su visuotinai priimtu papročiu, Kryžiaus kelio praktika susideda iš keturiolikos  skaitinių, prie kurių pridedami tam tikri atliepai. Galima tiktai apmąstyti Kristaus kančią ir mirtį. Nebūtina mąstymus atlikti kiekvienoje stotyje.
4. Būtina pereiti nuo vienos stoties į kitą. Tačiau jei Kryžiaus kelias yra organizuotas ir eina iš karto labai daug žmonių, kurie be sumaišties negali pereiti nuo vienos stoties prie kitos, pakanka, jei pereina tiktai vedantysis, o kiti lieka savo vietose.
5. Tie, kurie dėl svarbių priežasčių negali eiti Kryžiaus kelio, atlaidus gali pelnyti jei mažiausiai pusvalandį giliai permąstys ar skaitys apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią ir Mirtį.
6. Rytų Bažnyčioje, kur Kryžiaus kelias nėra žinomas, šių atlaidų gavimui patriarchai gali skirti kitą praktiką mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios ir Mirties atminimui.

Plačiau apie Kryžiaus kelią Pakutuvėnuose…

Žymos: , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.