Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Kun. Benoît Domergue LCC tarptautiniame universitete

Kun. Benoit Domergue

Kun. Benoit Domergue

Pirmą kartą Lietuvoje svečias iš Prancūzijos, teologijos mokslų daktaras, Bordo vyskupijos kunigas, demonologijos specialistas Benoit Domergue.

Susitikimas su kun. Benoît Domergue
2010 m. vasario 3 d. 18.30 LCC Tarptautinio universiteto Michealsen Centre, Kretingos 36, Klaipėdoje

Benoît Domergue (g. 1956) yra diecezinis Katalikų Bažnyčios kunigas, baigęs religijos mokslų aukštąsias studijas (l’École Pratique des Hautes-Etudes en Sciences Religieuses) Paryžiuje. Popiežiškajame Grigaliaus universitete, Romoje, jis apgynė teologijos daktaro laipsnį. Yra daugybės straipsnių apie naujuosius religinius judėjimus ir magijos sroves autorius (vienas jų – „Satanistinės tendencijos šiuolaikinėje kultūroje“ (“La tendance sataniste dans la culture actuelle”).

Kasmet Prancūzijoje jis susitinka su tūkstančiais jaunų žmonių – moksleivių, studentų, taip pat skaito paskaitas tėvams, mokytojams ir besidarbuojantiems pastoracijoje. Jo mokymas remiasi šešerius metus vykusiais tradicinių ezoterikos ir magijos, muzikos ir literatūros srovių tyrinėjimais bei jo paties patirtimi tarp jaunimo, todėl jo konferencijos apie jaunimo kultūros nukrypimus yra labai įtaigios.

Kun. Benoit Domergue yra išleidęs 76 min, trukmės DVD „Jaunimo kultūra ir ezoterika“ (Culture Jeune et ésotérisme) prancūzų kalba su angliškais ir itališkais subtitrais. Šis DVD papildo ir iliustruoja jo to paties pavadinimo knygą (Culture Jeune et ésotérisme, Ed. Benedictines, 2007).

Susitikimas – diskusija „Jaunimo kultūra ir ezoterika“

Valstybinės instancijos, kurios pradėjo kreipti dėmesį į jaunimo kultūrą ir laisvalaikį, tik konstatuoja, kokią įtaką daro informavimo priemonių vaizdiniai bei vaizdo žaidimai žmogui, o ypač vaikui, tačiau to neaiškina. Vaikai, gyvenantys šiandieninės informacijos priemonių šėlsmo sukūryje, turi kęsti jo sukeltas pasekmes taip pat, kaip ir suaugusieji, jei ne dar didesnes. Tėvas Benoît Domergue yra jaunimo problemų specialistas: jis tyrinėja jaunimo nepasitenkinimą, tapatumo paieškas remiantis įvairiomis religijos, muzikos, vaizdo srovėmis.

Apie tyrinėjimus

Po savo daktarinės disertacijos Romos Grigališkajame universitete tėvas Benoît Domergue, Bordo vyskupijos kunigas, ėmė gilintis į roko muzikos kultūros nukrypimus.

Savo tyrinėjimais siekdamas kuo geriau pažinti ir įsijausti į jaunimo pasaulį, tėvas Domergue eidavo į jaunimo koncertus, žaisdavo jų vaizdo žaidimus ir žiūrėdavo jų filmus.

MUZIKA – Tyrinėdamas ezoterikos apraiškas tarp jaunimo, tėvas Domergue savo dėmesį telkė į du muzikos žanrus : gotų ir metalo.

INTERNETAS IR KINAS – Internetinių blog’ų tyrinėjimas leidžia pajusti kasdienybę to jaunimo, kuris savo svetaines papildo kruvinais (gore) vaizdais, galimas daiktas, ateinančiais iš satanizmo. Jaunimas vienu spustelėjimu gali atsidurti pasauliuose, kuriuose viešpatauja kraujas, mirtis ir kančia.

VAIZDO ŽAIDIMAI – Kita tėvo Domergue tyrinėjimų sritis yra vaizdo žaidimai. Pirmiausiai tie, kuriems nereikia tiesioginio interneto ryšio (PSP, X-BOX). Naudodamiesi technologinės pažangos priemonėmis, jie sukuria tokios kokybės vaizdą, kad virtualus pasaulis pradedamas painioti su tikrove.

PRIKLAUSOMYBĖS NUO KOMPIUTERIŲ LINK – Tokie užsiėmimai veda į tai, kad sutrinka penki pojūčiai, nes šia prasme šitokia muzika ir šitokie žaidimai yra technologiškai ištyrinėti. Šios technologinės naujovės sukelia abejonę, neaiškią takoskyrą tarp TIKROVĖS ir VIRTUALIOS ERDVĖS. Kas yra TIKROVĖ ? Kur yra riba tarp TIKROVĖS ir VIRTUALIOS ERDVĖS ?

Taigi, svarbu, kad jaunimas turėtų priemones ATSKIRTI ir PASIRINKTI savo pasaulį, turėdami reikiamą informaciją, nes dažniausiai jie sako : „Aš nežinojau“. Štai kodėl mums, suaugusiems, svarbu būti drauge su jais, veikti kartu, būti jiems tarsi atgarsiu, atsakinėjant į jų klausimus, idant jie patys galėtų analizuoti savo veiksmus bei vystyti savo protą ir valią , (at)rasti savo tapatumą realiame pasaulyje.

Argumentai, apie kuriuos kalba ir iliustruoja Multimedia priemonėmis savo konferencijose kun. Benoit:

 • Prievarta ir kančia paauglių akimis.
 • Mirtis ir jos slėpinys.
 • Blog‘ai ir internetas.
 • Įvaizdžių galia.
 • Fikcija ar tikrovė?
 • Antikristo personažas.
 • Antikristas pagal krikščionybę.
 • Video žaidimai – iškreiptas pasaulis.
 • Priklausomybės.
 • Antrasis gyvenimas.
 • Garsinė anamorfozė (iškreipta projekcija, deformacija).
 • Transo būsenos.
 • Šiuolaikinis šamanizmas.
 • Transas ar ekstazė?
 • Apverstas kryžius.
 • Viltis už viską stipresnė.

Norite daugiau apie tai sužinoti? Ateikite į susitikimą-diskusiją su Benoît Domergue.

Teol. dr. kun. Benoit Domergue paskaitų tvarkaraštis Lietuvoje

2010 m. vasario 2-8 dienomis

2010 m. vasario 2 d. (antradienis), Vilnius
18:00 – 20:00 Susitikimas su Vilniaus akademine ir miesto visuomene Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).
2010 m. vasario 3 d. (trečiadienis),  Klaipėda
18:30 – 21:00 Susitikimas su Klaipėdos visuomene ir krikščioniškų bendruomenių atstovais LCC tarptautiniame universitete (Kretingos g. 36).

2010 m. vasario 4 d. (ketvirtadienis), Šiauliai/Panevėžys
13:00 – 15:00 Susitikimas su Šiaulių vyskupijos kunigais, tikinčiaisiais, akademine ir miesto visuomene Šiaulių pedagoginiame universitete (P. Višinskio g. 25, auditorija 225).
18:00-20:00 Susitikimas su Panevėžio miesto pedagogais ir visuomene kinoteatro „Garsas“ Didžiojoje salėje (Respublikos g. 40).

2010 m. vasario 5 d. (penktadienis), Kaunas
17:30 – 20:00 Susitikimas su Kauno akademine ir miesto visuomene Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28).
2010 m. vasario 6 d. (šeštadienis), Utena/Vilnius
12:00 – 14:00 Susitikimas su Utenos krašto visuomene.
Po 18 val. šv. Mišių Susitikimas su Vilniaus jaunimu Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10)
2010 m. vasario 7 d. (sekmadienis), Vilnius
14:00 – 16:00 Susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos kunigais, tikinčiaisiais, akademine ir miesto visuomene Joanitų vienuolyne (Antakalnio g. 27).
17:00 – 19:00 Susitikimas su Tikėjimo žodžio bendruomene (Gilužio g. 15, Pilaitė).

2010 m. vasario 8 d. (pirmadienis), Vilnius
13:00 – 15:00 Susitikimas su Mykolo Riomerio universiteto akademine bendruomene (Ateities g. 20).
17:00 – 19:00 Susitikimas su Vilniaus pedagoginio universiteto akademine bendruomene (Centrinių rūmų aktų salė, Studentų g. 39)

Susitikimų Vilniuje koordinatorius Vitalis Dauparas, VJC, +370-613-79348

Ačiū visiems, kurie komentavot. Panašu, kad esmė jau pasakyta. Komentarai šia tema uždaromi.

Žymos: , ,

39 komentarai

 1. Ačiū

 2. Atsiprašome visų už netikslią renginio pradžios informaciją. Nors plakatai ir skelbė kitaip, – renginys prasidėjo 18.00

 3. Atleiskite, bet tiesą pasakius ten tikrai nebuvo verta eiti. Visa tai, ką jis pasakoja aklai juo tikintiems žmonėms yra visiškas absurdas. Dogmos. Pastebėjau netgi kelių žmogaus teisių pažeidimus. Esu labai pasipiktinusi neteisingos informacijos sklaida ir naudojimusi tuo, kad kunigėlius visi gerbia ir visi (ypač senyvo amžiaus žmonės) aklai jais tiki. Šis žmogus nėra pakankamai gerai išsinagrinėjęs visų dalykų apie kuriuos jis šneka, o labiausiai piktina tai, kad jis menkina visas kitas religijas pripažindamas tik katalikybę. Ir visi jo paistalai dar kartą patvirtina faktą, kad jau savas nuostatas turintis žmogus negali tyrinėti to, kas jo manymu yra labai priešiška(ar bent neplatinti savo ištyrinėtos “informacijos” pasauliui apsimetant kaži kokiu žinovu). Pikčiausia buvo dėl jo nemalonių pasisakymų apie neo pagonybę (šiais laikais grįžtančią pagonybę) taip pat, tiesiog virte užvirti privertė jo simbolizmo nagrinėjimai, kai tuo tarpu jis nebuvo išsinagrinėjęs visko iki pat šaknų, netgi dėl tos pačios pentagramos. Visa tai ką jis pasakoja yra labai paviršutiniška. Keista, kad jis mato tik išorę, negali įbristi giliau, tačiau manau, kad tai jau jo tikėjimas jį apakinęs nes jis jau nebegali matyti nieko kita kaip tik blogį gotų, metalistų ir kitose subkultūrose. Į Klaipėdoje vykusią paskaitą susirinko be proto daug žmonių kuriuos jis dar labiau nuteikinėjo prieš neįprastas paprastam žmogui subkultūras. Net nežinau, kaip dabar reiks elgtis savo mieste, kuomet visi ten buvę žmonės kupinomis išgąsčio akimis žiūrės į mane ir gailėsis neva kokioje aš, vargšė, “bedugnėje” paveikta “velnio muzikos”. Nebeišsikentusi prižadėjau saviškiams, jog parašysiu straipsnį apie šį idėjų skleidėją ir paneigsiu jo skleidžiamas tiesas, paaiškindama kaip yra iš tiesų. Matyte matėsi, kad jis dar tikrai nėra pakankamai susipažinęs su šiomis subkultūromis ir ypač su žmonėmis, besilankančiais sunkiosios muzikos koncertuose ar festivaliuose. Jis nėra aplankęs pakankamai sunkiosios muzikos festivalių, o tie, kuriuos jis lankė, nebuvo pakankamai sunkūs. Prajuokino vien tai, kad “Slipknot” jis palaikė Death Metal muzikos stiliaus atstovais…

  • Tikiu, kad žmogus turintis tokį išsilavinimą ir gyvenimo patirtį, kaip Benoît Domergue, negali kalbėti apie tai, ko nepažįsta ir nežino. Kažkada (prieš gerus 20 metų) aš pati purkštavau prieš panašaus pobūdžio pasisakymus. Deja, gyvenimas ir savo kailiu įgyta patirtis parodė, kad tie žmonės, ant kurių tuomet pykau, buvo teisūs.

  • Šarūne, kaip manai, kiek užtruktų paskaita, jei viskas būtų nagrinėjama „iki pat šaknų“? Čia toks retorinis klausimas buvo – atsakyti nebūtina. Dabar rimčiau: kokią žinią savo kūryba stengiasi pertekti grupė, kurios pavadinimas yra „Slipknot“? Ar tu pati tai nagrinėjai? Ar analizavai šios grupės dainų tekstus? Kokie įvaizdžiai tau labiausiai įstringa?

   • Sakydama, kad gerbiamas Benoit Domergue neišsinagrinėjęs visko iki pat šaknų, neturėjau omenyje, kad jis turi tai nagrinėti paskaitoje. turiu omenyje, kad jis viso to gilaus ir pagaliau teisingo nagrinėjimo santrumpą turėjo išdėstyti…
    Kalbant apie “Slipknot” tai visų pirma, ne visa muzika yra “perteikianti žinią”. Žinau, tai labai būdinga krikščioniškajai muzikai, tačiau “Slipknot’ų” dainų tekstai, kaip ir pati muzika, mano nuomone, yra emocijų išreiškimas. Tarkim nagrinėjant dainos “Snuff” tekstą, daina aiški, apie skaudžią, nelaimingą meilę, elementari, dažnai kūryboje sutinkama tema ir kone amžinai tai tėra emocijų išreiškimas. Nemanau, kad tuo tekstu grupė bando pranešti kokią žinią žmonėms, o jei ir bandytų, tai manau ji, kaip ir visur, reikštų vieną “meilė daugiausiai skausmo sukeliantis jausmas” ar kažkas panašaus, negi savo tekstu jie bandytų visus nuteikti nieko nebemylėti?
    Kitas dainos tekstas, tarkim… “Diluted” vėlgi, tai elementarus emocijos išreiškimas, parodantis žmogaus nusivylimą, sielvartą ir panašius jausmus, nepasitikėjimą kitais. Tekste yra nemažai keiksmažodžių, taip pat yra kreipimasis į Dievą, tačiau žmogus, kuris į jį kreipiasi aiškiai yra nusivylęs tuo į ką jis kreipiasi. Bet tai tėra paprastų paprasčiausias emocijų perteikimas kūryboje, iškrova.
    Ir ką turite omenyje klausdamas kokie įvaizdžiai man labiausiai įstringa?
    Įvaizdžiai apie kenčiantį žmogų, pagalbos prašiusį ir jos nesulaukusį, praradusį viltį, smerkiantį, engiantį, prašantį, vis dar besitikintį sulaukti pagalbos, tikintį? Ar kalbate apie akį dirginančius keiksmažodžius, neišsilavinimą parodantį veiksnį?
    Žinote, vienas tikrai įsiminęs sakinys iš kunigo paskaitos buvo “ar pastebėjote, jog gotai nešioja ilgesnes už savo rankas rankoves? ir aš žinau kodėl! viena gotė man parodė savo rankas ir jos buvo supjaustytos nuo riešų iki pečių” ir jis teigė jog taip elgiasi visi… na, nežinau… pati paskaitos metu dėvėjau gotikinio stiliaus suknelę ilgesnėmis rankovėmis ir netgi specialiai atsiraitojau rankoves patikrinti savo rankas, o jos – švarios. Žinoma, aš nelaikau savęs gote, nes tokia ir nesu, tačiau apie vadinamus neformalus, tokias subkultūras kaip “Metalistai, gotai ir pan.” aš tikrai žinau nemažai. Pati vienai jų priklausau, dėl to gal taip asmeniškai ir priėmiau visus kunigo pasisakymus ir ne viena aš piktinausi ten sėdėdama. Pati nepripažįstu krikščionybės, man artimas tikėjimas yra šiuo metu vadinama pagonybė (kas, beje, irgi nėra tikrasis to tikėjimo pavadinimas. Šiaip turėtų vadintis senuoju Baltų tikėjimu). Ir daug apie ją esu išsinagrinėjusi, važinėju į pagoniškųjų švenčių minėjimus, į pagoniškuosius festivalius, kuriuose paprastai grojama pakankamai sunki muzika tačiau visa ji su folkloro elementais. Ir ten niekas neengia krikščionybės, beveik niekas apie ją apskritai nekalba, niekas jos nemini (ko deje, gerbiamas kunigas negalėjo susilaikyti nepadaręs ir neo pagonizmą vistiek pasmerkė). O kas keisčiausia (jei jau tikėtume kunigo žodžiais) ten sutinku labai protingų žmonių, kurie tikrai žino, kad holly wood nėra kramtomosios gumos pavadinimas ar miestas Amerikoje ir iš to, netgi sugeba padaryti išvedimus. Jūs net neįsivaizduojate kokios ten gimsta diskusijos, kokios mintys ir tekstai… Nė viena jaunimo grupė (kaip iš treningų neišlendantys, klubuose besilinksminantys, pakampiuose gurkšnojantys, ir pan.) nėra tokia išsilavinusi kokie esame mes, jūsų akimis kraupių, degradavusių subkultūrų atstovai…

    • Šarūne, leisk paaiškinti ką aš turiu omeny sakydamas „žinia“ – kokią žinią perteikia mūsų pasirinkta grupė (čia tik pavyzdžiu ją paėmėm). Sudėliosiu tai, ką tu parašei (įvaizdžiai) ir pridėsiu savo interpretacijų (stengsiuos neprifantazuoti).

     1) „Snuff“: skaudi, nelaiminga meilė; meilės skausmas ir, todėl, beprasmybė…
     2) „Diluted“: nusivylimas (autoritetais – my heroes died in my head), sielvartas, nusivylimas savimi (nepateisintos viltys), kaltinamas Dievas (your timing sucks, your silence is a blessing), atsiribojimas nuo Dievo (Gimme any reason why I’d need you… Gimme any reason not to fuck you up), savęs žalojimas (I keep my scars from prying eyes) – palaipsninė degradacija į susinaikinimą (Slipknot – kartuvių kilpos mazgas)

     Žinai, už ką galima būtų pagirti grupę ir, tarkim, tuos, kurie žavisi jos kūryba, tai nuogas nuoširdumas. Nestebina ir tai, kad tekstai kuriami ir nagrinėjami taip pat pakankamai intelektualiai.

     Visgi, yra liūdna, kad, užuot ieškojus sprendimų kaip rasti išeitį, kelią į šviesą, nuleidžiamos rankos, pasukama susinaikinimo keliu, ir jis siūlomas kitiems (na, tiems, kurie gali susitapatinti su šia neviltimi). Būtent apie šitą žinią ir kalbėjo kun. Benoit. Apie tą patį klausiau ir aš.

     O kelias yra. Yra tikrų liudijimų (kad ir tas pats Dalios Kanclerytės filmas „Pakūta mano meilė“ bei jos pasakojimas, kaip pavyko išnerti iš nevilties netekus sūnaus). Ir tai nėra saldybės ir seilėjimasis. Tai tikro gyvenimo istorijos.

     Žinau, Šarūne, nesu tau autoritetas, ir neprivalai manęs klausyti. Tiesiog, matau tavo nuoširdumą, norą išlaikyti ryšį su praeitimi, formuoti savo tapatybę (kas esu). Nepamesk tų dalykų. Yra toks posakis: „Kas ieško, tas randa; kas beldžia, tam bus atidaryta“. Ieškok.

    • Šarūnė esu pakanti tavo nuomonei, bet yra ir kitu daliku, ne apie viska galima atvirai kalbeti dideliai zmoniu publikai, speju kad dar esi pakankamai jauna ir nelabai turi gyvenimiskos patirties. As kalbu is praktikos, man 43 metai, daugeli metu mokiausi ivairios ezoterikos,domejausi pagonybe,astrologija, bioenergetika ir t.t visa tai yra tiesa,bet ! tik ar zinai kas uz viso to stovi ?! Kai valgai pvz. cipsus ir geri kola, skanuuu ? ar zinai is kokiu nuodu yra sudetines dalys, ar esi tikra kad ir po 20 metu jausiesi gerai ir tavo poziuris nepasikeis ? Turiu ZINOJIMA ir SUPRATIMA apie tuos dalikus apie kurios pasakojo Benoit, as stengsiuosi apsaugoti save ir savo vaikus nuo tokiu paklydimu kuriame esi tu Sarune.Te pasigaili tave Dievas. Sekmes

  • Man gaila jusu, Sarune, nes nieko nesupratot…Tikejimas Dievo malone, tad siulyciau jo melsti. Sis kun. turi dideli mokslo ir tyrinejimu bagaza, ko, manau, jus neturite, tad jusu teiginiai tera jusu nuomone.

   • neri, nereikia Šarūnei tavo gailesčio. Jei su žmogum šneki iš aukšto (net to nenorėdama – „man tavęs gaila“), jį automatiškai žemini. Taip nieko nebus.

    • sakydamas “taip nieko nebus” ką tiksliai turėjote omeny?
     Perskaičius pasirodė jog iš tikrųjų manęs nežeminant bandote pakeisti mano mąstymą… gal net atsukti į krikščionybę?
     Žinote, nuo pat mažų dienų netikėjau krikščioniškuoju dievu. Visuomet kreipdavausi į gamtą, į gamtos dievybes (būdama maža dar pati kurdavau jų pavadinimus, nežinodama tikrųjų) ir sapnuodavau mano tikėjimą atitinkančius sapnus.
     Antipatiją krikščionybei jaučiu vien dėl jų seniai, seniai padarytų veiksmų, kurių, deja, jau nebesugrąžinsi. Kai pagalvoju kokie tolerantiški viskam dedasi krikščionys, tačiau kaip jie atėmė mūsų protėvių tikėjimą? prisiminkite. man niekad apie tai pagalvojus iš galvos neiškrenta vaizdai kaip mūsų protėviai buvo žudomi ir prievarta verčiami krikštytis. Kaip tai negarbinga. Vien tai mane tiesiog stumte atstumia nuo valstybinės mūsų religijos

     • Rašydamas „taip nieko nebus“ turėjau omeny, kad neįmanoma su žmogumi šnekėtis ir tikėtis, kad jis pasistengs tave išgirsti, suprasti. O dėl įtikinėjimų, tai tu bandai daryti tą patį – kvieti mane prisiminti krikščionių organizuotus pagonių krikštus kardu. Aš prisimenu ir galvoju: „Iš tiesų baisu“, t.y. su tavim sutinku. Tragiška istorija, kaip gali nesutikti.

     • Ir dar turėjau omeny, kad man taip pat daug kur reikia keisti savo mąstymą ir elgesį, kad nebūčiau veidmainis, kad nekalbėčiau viena darydamas kita, kad eičiau tuo keliu, kuriuo mane ragina eiti Jėzus.

     • Labai įdomiai diskutuojate. Perskaičiau viską :)
      Kaip manote, ar pavyktų panaši diskusija radijo eteryje? Norėčiau pakviesti jus į jaunimo laidą “Iššūkis”, ji transliuojama per Marijos radiją. Galėtume pasikalbėti apie tai, ką girdėjote kun Benoit paskaitoje, ką manote apie tai. Taip pat apie sugebėjimą susikalbėti žmonėms, išpažįstantiems skirtingas religijas.
      Būtų tikrai įdomu.
      Ką manote?

     • Kam buvo skirtas šis pasiūlymas?

     • Jei šis pasiūlymas buvo skirtas man, tuomet būtinai jį priimsiu. Mano nuomone, tai tikrai būtų visai įdomu, ir jei žmonės įsiklausytų, tai tuo pačiu tai išeitų ir į gerą.

     • P.S. (palieku jums savo el.paštą, kad galėtumėte susisiekti ne tik šiame tinklalapyje.) Sarune.Kepenyte@gmail.com

  • Aš taip pat pradžioj nusivyliau, tikėjausi daugiau, pvz: kad paminėtų tokias grupes kaip “Agoraphobic nosebleed” ir pan., bet po to supratau jog tema per plati, neužsiminė, kad gotų, punk, trash. death metal ir kitos subkultūros ar judėjimas, jau senai nebe subkultūros, o multimilijoninis biznis kurio pelną skaičiuoja dėdulės dėvintys kaklaraiščius ne mažiau kaip už 400$ ir ne ilgiau kaip vieną dieną po to perka kitą :) Atrado, kad iš maištingos jaunatviškos dvasios troškimo viską pakeisti ir, kad “pasaulis yra neteisingas” galima išpausti nemažai pinigėlių (išspaudų likučiai ir pasekmės jų nedomina).
   Kaip matau jūs, Šarūne, su draugais atėjote iš karto su išankstine nuostata (visi mes jas turim mąstymo ir jausmų ekonomijos sumetimais – tokia jau žmogaus psichika), gaila, kad nepabuvai iki galo paskaitos (nors nemanau, kad tai būtų ką nors pakeitę). Po paskaitos paklausiau keletą dalykų lektoriaus, jis tikrai yra specas tų dalykų apie kuriuos kalba, bet dėl laiko stokos ir susirinkusio lektorato pasirinko glaustą ir “mikštesnę” paskaitos formą :) neminėjo, dar kompiuterinių žaidimų (žaidžiu kartais “Bioshock” tikras nuodas, bet labai jau traukia :). neminėjo tokių kompiuterinių programų kaip
   Beje, dėl formos – jis nekritikavo formos (muzikos), bet sakė, kad turinys (žodžiai, vaizdai svaigalai yra destruktyvūs)… neminėjo apie tokias programas kai i-doser (binaural beat) nes nebuvo tam laiko.
   Beje daugelis mūsiškių įvairių subkultūrinių ir judėjimo dalyvių nelabai supranta turinio, o jis gali smarkiai skirtis nuo formas.
   pvz: punk grupė “Headnoise” (kaip jie atrodo, pas mus gatvėse ar tūsuose retai tokių sutiksi :)
   http://www.myspace.com/headnoise
   bet turinys visai kitas nei „Diluted“ ar “Agoraphobic nosebleed-

   “Antibodies, antibodies, antibodies…suffer for your faith
   Disease is slowly introduced, into the healthy hosts,
   building an immunity against the Carnal Ghost.
   You must be light in this world in this world of hate,
   those that love the darkness you they’ll suffocate
   Antibodies, antibodies, antibodies… immunity
   Persecution must arrive to test the strength of steel,
   producing in the Christian life emerging faith that’s real.
   Do not think it’s strange that you are hated too.
   First they hated Jesus Christ, not they hate you.
   Antibodies, antibodies, antibodies…immunity
   Persecution must arrive to test the strength of steel,
   producing in the Christian life emerging faith that’s real.
   Antibodies, antibodies, antibodies…immunity”

   Nors mane, grįžęs namie radau jog turiu Slipknot įrašų savo kompe :))) shit. ir kodėl tas draskymasis mane taip traukia? ir tos neopagoniškos misterijos man patinka savo demoniška romantika, juk jau neturėtų, senas jau diedas ir dar krikščionis ir apverstas kryžius man tik asocijuojasi su apaštalu Petru… nežinau per kokius išbandymus dar mane Jėzus ves, meldžiu tik nebūtų kaip Jobui (beje nuo Jobo knygos pradėjau skaityt Bibliją kažkada :)

   • na, gal ir Jūsų tiesa. Gal jis ir žino daug. Bet tokiu atveju galėjo nors vietomis savo žinias parodyti

    • Mielai būtų parodęs, jei paskaitą būtų organizavę ir atėję klausyti tavo bendraminčiai :) Ši paskaita buvo labiau skirta mums, krikščionims, kurių nemaža dalis jaučia panašius jausmus kaip tu mums… ir aš kartais nesivaldau, kas yra visai nekrikščioniška (pats nustembu dėl savo tokios reakcijos :) Paskaitos tema buvo kvietimas dialogui ir supratimui (ką ir norėjo pademonstruoti kunigas kai nušoko nuo scenos ir už visus krikščionis atsiprašydamas paspaudė tavo draugui ranką). Ir dar išaiškinti mums – tikintiesiems kas tame subkultūriniame tūse ir muzikoj destruktyvu (kas kelia neapykantą kietiems ir sau – mes tikim jog tai nuo šėtono, bet truputi kitaip nei jūs neopagoniškom gamtos jėgom ;,..
     Kažkada, labai senai, buvau “Sisters of mercy” ir “Bad seads” fanas, bet dabar vistiek patinka Nick Cave nežiūrint viso to noir desier klausausi kartais Breaking Benjamin
     http://www.youtube.com/watch?v=rTiGlNDnOtE
     Bet yra didelis skirtumas tarp mūsų nusivyilimų ar atstumtos meilės ar dar ko nors iš ko gimsta sonetai (Petrarka, Šekspyras), eilės., muzika, menas bei pan. ir tarp destruktyvios ideologijos kuri kviečia susinaikinti ar satanizmo… nors jūsų draugas minėjo apie “romatinį satanizmą”, bet patikėk tokio nėra tai tik gražus įpakavimas ir kvepia kaip sūris pelėkautuose ‡♥‡ Beje čia apie tai:
     http://www.youtube.com/watch?v.....re=related
     ir dainuoja Nick’as

     • Gal ir taip. Na, sutinku su Jumis dėl to, kad paskaita buvo skirta ne mums… tačiau vistiek laikausi savo nuomonės, kad galėjo būti šnekama kiek kitaip.
      Taip pat nesuprantu kai kurių žmonių dabartinio susiformavusio požiūrio į jaunimą. “Koks jaunimas dabar baisus” “kokie jauni žmonės dabar kvaili” ir pan. žinoma, yra visokių. Yra nesutramdomų vandalų amžinai naikinančių tai, ką mes bandome sukurti gražaus (tuo pačiu gindama neformaliąsias subkultūras drįstu paminėti, jog būtent tamsiosios muzikos atstovų tokių nedaug yra. Labai retas atvėjis kad koks “metalistas” niokotų miesto inventorių), bet blogiausia yra būtent tai, kad dabar daugelis nusistatę prieš VISĄ jaunimą. O kiek gi iš tiesų yra daug organizacijų, kiek nuostabių, daug darančių žmonių. Pavyzdžiui mano mokykloje(Eduardo Balsio menų gimnazijoje) , visi taikūs ir vieningi, it viena šeima, milžiniškas kumštis. Organizacijose tokiose kaip JKL, KLAS (organizacijų asociacija), “Garsų kalba” apstu daug darančių ir norinčių pagerinti gyvenimą visiems jaunų žmonių. Vienas labiausiai piktinančių dalykų ir yra tai, kaip į visą jaunimą dabar žiūrima. Ir, it to būtų negana, atrodo po šios paskaitos, kai kurie dar blogesnį įvaizdį gali būti susidarę…

     • P.S.(Breaking Benjamin yra dar palyginus tikrai lengva muzika… o kalbant apie mėgiamiausius tai mano mėgiamiausios grupės yra “Eluveitie” (folk metal) jei įdomu galite pasiklausyti, yra labai gražių kūrinių arba “Skyforger” Latvių folk metal grupė kur taip pat yra gražių kūrinių pvz: riflemen song ir pan.

 4. Kas tikrai nuoširdžiai trokšta ir ieško Tiesos, visada ateis iki Kristaus. Sėkmės visiems keliauninkams! Sunkiausia atpažinti slapčiausius savo elgesio motyvus.

 5. ten ne tiek. kiek neteisinga informacija. kiek vienpusiska. na ir zinoma. kazka issamiai isdestyt per toki trumpa laika. yra neimanoma.

  Sarune, savoka ‘teisinga/neteisinga’ kiekvienas interpretuoja savaip, atsizvelgent i savo individualius supratimus. vertybes. vertinimus. sociumo itaka. ir t.t.

  kai zmones fokusuoja savo demesy. i tokius dalykus kaip dainu tekstai. man norysi ju paklaust. ar jie suvokia kokiu budu zmogaus samone priima informacija. kokiu principu ji yra analizuojama. ir nuo ko priklauso tos jau prafiltruotos ir i samone iejusios informacijos realizacija.

  zodziai reiksmiu neturi. reiksmes zodziams suteikia musu protai. daznai pasitaiko ir taip. kad tam paciam zodziui. skirtingos personos. suteikia skirtingas interpretacijas. pats zodis savyje neturi galios. jei galia butu zodyje. tuomet nesvarbu. kas istartu zodzius ‘prisikelk’. ar Jezus Kristus. ar ne Jezus Kristus. prisikelimas ivyktu.

  sprendziant is to ka parasei Sarune. tai darau prielaida. kad fiksavai tik ta informacija. kuri ejo i ‘konflikta’ su tavo asmeniniais isitikinimais. tai rodo tavo saliskuma. tai nera nei blogai nei gerai. tiesog tokia pozicija neleis pamatyt abieju medalio pusiu.

  tiesa/netiesa priklauso nuo to. per kokia prizme ir is kokio kampo mes ziuresime.

  mane nuliudino tik viena mano paties susidaryta prielaida. kad vyresnio amziaus zmones. kurie prieme sia vienpusiska informacija. ir is tu uzsilikusiu nuotrupu atmintyje. bandys savo anukus. ar vaikus. atvest i jiem suformuotos tiesos kelia.

  tai ka parasiau. nera tiesa. ar. teisingesnis poziuris uz kitus poziurius. tai tik mano interpretacija. to ka maciau per savo prizme.

 6. Gerbiama Šarūne, leisk pastebėt, kad viduramžiais ne Bažnyčia gyvena, bet tie kurie vis dar negali išsivaduoti iš stereotipų apie Bažnyčią. Tai rodo juk ne išsilavinimą, bet tamsą tų, kurie atseit daug žino apie Bažnyčią. Šiais laikais dauguma žmonių yra mąsantys, į tą ir kvietė gerbiamas kunigas svečias. Įsimąstyti ir eiti į dialogą. Niekas Jūsų nesmerkė ir nesmerkia kaip žmonių. Smerkiama yra nuodėmė, kuri atneša žmogui skausmą ir mirtį. Smerkiama yra stabmeldystė kaip tokia ir velnio garbinimas.
  Ar jūs negirdėjote, kaip pats kunigas ragino auditoriją nusileisti kartu iki jaunimo problemų ir įsiklausyti į tai ko jaunimui reikia? Ar tai smerkimas raginti suprast jaunimą ir jų kultūrą?
  Kas liečia emocijas, kurias kaip jūs sakot lieja įvairios grupės kaip “slip knot” tai gali būti teisybė. Gal jie ir lieja… bet lieja tai kas viduje jau nebetelpa, kas žiauria skauda. Gal ir gotai, kurie pjaustosi venas lieja tik emocijas (nors ir kraujo pavidalu), bet vadinasi irgi lieja tai kas viduje nebetelpa. Emocijos nėra problemos šaknis emocijos yra ūgliukai gilių šaknų, kurios yra karčios ir augina tik rūgščius ir spygliuotus vaisius. Nesinori man kalbėti čia tik ginant tam tikrą stovyklą, nes konferencija turėjo ir minusų. Matydami tik juoda ir balta ir statydami barikadas nieko nelaimėsim. Jei yra poreikis dėl konkrečių klausimų ir dalykų įvardijimų šiam puslapy yra mano telefonas. Galima ir į antanasofm@yahoo.co.uk parašyt. Pats buvau metalistu savo laiku ir šiokiu tokiu gotu tai gal bendrą kalbą atrastume :) Ir bijot, ką bobutės pagalvos jei pamatys gatvėj gal nereiktų. Pykt ant bobučių irgi nereiktų, nes jos ir taip daug skausmo ir vargo matė Sibiruose. Svarbiausia, kad sąžinė prieš Dievą būtų rami. Ir be to ar metalistams, ar pankams, ar gotams kada rūpėjo ką apie juos galvoja kiti? Jei rūpi vadinasi tėvas Benoit buvo teisus sakydamas, kad supjaustytos venos ir iššaukianti išvaizda yra užrašytas šauksmas “help”.

  • Visų pirma, tai turbūt turėčiau padėkoti už tokius gausius atsakymus.
   Žinoma, metalistams, pankams ar gotams nerūpi ką kiti apie juos galvoja. Man tiesiog neramu, kad tie aklai tikintys gali prisigalvoti visai nereikalingų dalykų…
   Kitas dalykas kuris man yra nepriimtinas, tai tas pats smerkimas… Stabmeldystė buvo tikėjimo dalis tas pats kaip krikščionims malda dievui ir pan. tikrai nematau pagrindo ir jos smerkti… tas pats ir su velnio garbinimas. šiuo metu, žmogus yra laisvas, jo valioje kokį tikėjimą jis pasirinks, o rinksis jis tą, kurio jam labiausiai reikia, tą kuris jam artimiausias.
   Žinoma, gal aš kunigo paskaitą, visus jo žodžius, priėmiau itin asmeniškai, nes kai kurie jo pasakymai mane bei kelis kartu su manimi buvusius bendraminčius įžeidė… Tiesą pasakius, mes išėjome po maždaug 3 penktadalių paskaitos… dabar šiek tiek dėl to gailiuosi, manau, jei būčiau sulaukusi pabaigos, būčiau turėjusi progą pati pasikalbėti su kunigu ir visa tai, ką rašau čia, pasakyti jam pačiam… žinoma, tai užtruktų marias laiko, tačiau manau, kad būtų buvę verta. Galų gale, netgi visai ten sėdėjusiai visuomenei būčiau išdėsčiusi savo nuomonę, bet žinau, kad buvo vienas vaikinas tą patį padaręs ir dėl to džiaugiuosi.
   Gal jums ir gali pasirodyti, kad tikrai neturiu teisės neišklausiusi visos paskaitos šitaip čia reikštis, tačiau jau tiesiog nesivaldžiau pati savyje po visų jo žodžių kuriuos pati išgirdau.

   • O dėl atsakymų, tai čia ne vien dėmesys tau. Tavo užduoti klausimai padeda mąstyti ir patiems sau dar kartą atsakyti kas yra kas. Svarbu tai daryti išmintingai ir su pagarba. Beje, tos pačios pagarbos tikiuosi ir iš tavęs.

    • Jos ir tikėtis nereikia, visus žmones gerbiu.

     • Ačiū tau Šarūne. Labai prašau, dažniau parašyk į šitą tinklapį. Visada svajojau, kad čia vykų tokia gyva diskusija. Esi šaunuolė, kad gini savo įsitikinimus, savo vėliavą. Nebuvau labai sunkaus roko gerbėjas, bet būdamas 17 norėjau išsitatuiruoti AC/DC, nenusprendžiau, ant peties ar ant krūtinės, tai taip ir likau be nieko… :)
      Man pasisekė, kad buvau pačioje pabaigoje šitos paskaitos. Daug pažystamų, jaunų, aktyvių žmonių (tarp kitko Krikščionių) išėidami, sakė kad nuobodu, arba, kad nepatiko… :(
      Galėčiau žemai nusilenkti prieš tą vaikinuką, kuris prieš 1800 žmonių (LCC administracija sakė, kad apytiksliai tiek buvo) atsistojęs gynė savo nuomonę. Nežinau, ar pvz. tokio dydžio metalistų seišene išdrysčiau oponuoti, greičiausiai ne.
      Mačiau, kaip mūsuose trūksta tolerancijos, nes jam bekalbant ėmė ploti ir trypti…
      Patiko kunigo Benua judesys, kuriuo jis nuramino publiką…
      IŠGIRDAU, jo žodžius apie jaunimą propaguojantį kitoniškumą (nepatinka “subkultūros”): “Nesu tarp jų matęs vilkų avies kailyje…” Čia labai pravartu būtų krikščionims susimastyti apie priežastis… kodėl tos avys dedasi vilkais???
      Kaltinu save, nes man 45 ir aš prisidėjau, arba dar blogiau, nieko nedariau, kad mūsų visuomenėje būtų lengva gyventi… Dalyvavau kūtime kažko, kas man visai nepatinka, tai kodėl turėtų patikti jaunimui, kodėl jie turėtų nemaištauti?
      Jei gali, atleisk mums, vyresniems, Šarūne, kad savo nemeile verčiame tave maištauti ir klausytis mozikos, kuri veda į savižudybę…
      Patyriau šoką, kai palaidojo Bon Scot (AC/DC vokalistą). Viena iš versijų, kad jis sudegė spirite…
      Tikiu, kad Dievas, nesvarbu, kaip tu jį bevadintum, nors aš žinau, kad tai Jėzus,
      suras būdų, kaip parodyti TAU SAVO MEILĘ…

     • Tiesą pasakius, esu visiškai tvirtai įsitikinusi, kad muzika kurios klausausi neveda į savižudybę. Nuo kada folkloras veda į savižudybę? MŪSŲ TAUTINĖS ŠAKNYS. Na, ir galų gale, ne visas neformalusis jaunimas dedasi vilkais, jums reiktų pastebėti, kaip jie tolerantiškai elgiasi su kitais žmonėmis, kitokiais mūsų atžvilgiu. Tačiau niekad, NIEKAD, jokie krikščionys ar kitą tikėjimą išpažįstantys žmonės nebuvo minimi blogu žodžiu. Apie juos arba kalbama gerai arba nieko nekalbama. Na, neskaitant įvairių diskusijų, panašių į šią. Tiesą pasakius, pati savimi stebiuosi, kad taip drąsiai viską čia išreiškiu, kai tuo tarpu anksčiau buvau taiki, rami, neformali pelytė. Ir, vis dėl to, mano nuomone, netgi jauni žmonės ar maži vaikai besimokantys menų mokyklose, taip pat gali vadintis neformaliais, nes meno nagrinėjimas ir kūrimas pakeičia žmogaus mąstyseną bei leidžia jam tobulėti trigubai stipriau nei paprastam, vidutinio lygio mokykloje besimokančiam, vaikui.
      Grįžtant prie muzikos vedančios į savižudybę, patariu pasiklausyti tokių lietuvių grupių kaip “Thundertale” folk roką/metalą grojantiems jauniems vaikinams. Ar tokia muzika, jūsų nuomone veda į savižudybę? Mano giliu įsitikinimu, TIKRAI NE.
      O mąstyti kodėl jaunimas taip elgiasi, esą “jie visi bedugnėje, būsimi savižudžiai” tikrai nevertėtų apie visus. Gailėtis reiktų pačių savęs, kuomet nesugebame toleruoti kitaip mąstančių…

 7. Ka reiškia aklai tikintys? Ar Jūs nesat aklai įtikėjusi į savo įsitikinimus? Katalikų Bažnyčia pasisako už sąžinės ir religijos laisvę, žmogus gali rinktis pagal sąžinę. Bet įspėju, kad pasekmės tų pasirinkimų ne vienodos. Todėl ir reikalingos tokios paskaitos, kurios nesmerkia, bet perspėja apie galimas pasirinkimų pasekmes.

  P.S. rekomenduoju: http://www.religija.lt/content/view/40/45/

 8. Dialogas įvyko! Kaip tai puiku – abiems pusėms įsiklausyti vienai į kitą. Komentarų skiltyje ne itin dažnai taip nutinka…

 9. Tegul laimina Viešpats kunigo tarnystę. Tai tikra Viešpaties malonė visiems lietuviams.

  Konferencija turi vaisių ir skelbiama tiesa. Pritariu, kad reikia aiškinti avims apsirengusiomis vilkais.
  Mane sustiprino gautos žinios. Supratau, kada reikia įjungti filtrus ir kaip pasaulyje yra išvystytos technologijos ir kaip žmogus yra apgaudinėjimas.
  Patikėkite verta kovoti prieš blogį ir daryti gerus darbus.

 10. Ačiū br. Antanui už gerus, pagarbius ir teisingus atsakymus. O Eluveitie tikrai neblogai groja, gražu:)
  Šarūne, jei nori susitikti su krikščionimis neformalais siūlau apsilankyti mūsų forume army777.lt gal rasi atsakymų, kurių ieškai ir bendraminčių gotų, bet krikščionių. Sėkmės ieškant.

 11. mano nuomone problematika slypi kur kas giliau. nei tas periodas. kuri bandoma akcentuoti. tai, kad musu mazameciai vaikai zaidzia kara. parodo labai daug

  • Atsiprašau, bet mano nuomone šis komentaras jau kone “iš tuščio į kiaurą”. Kada maži vaikai nežaisdavo “karo”? Kaip berniukams vystytis kitaip? Visais amžiais vaikai tą karą žaisdavo ir nėra čia ko taip šio reikalo išpūsti. Žinoma, gal jūs ir norėtumėte, kad jūsų vaikai skaitytų pasakas ir gyventų “rožiniame” pasaulyje, bet pagalvokite, koks tada išsivystytų jų mąstymas???

 12. Atsiprasau, kad izeidziau , net nepagalvojau…

  • neri, aš tik spėju, kaip pats reaguočiau į tokį pasakymą. Manęs tai neįžeidei, o Šarūnė neminėjo, kad įžeidei. O pati ar jautiesi kalta?

Nuorodos

 1. Kun. Benoît Domergue LCC tarptautiniame universitete – video | Pakūta