Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Visų šventųjų šventės iškilmės – br. Juozapas Pudžemys – pamokslas – 2009-11-01

Pirmasis skaitinys (Apr 7, 2–4. 9–14)

Aš, Jonas, išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių: šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių.
Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: „Šlovė už išgelbėjimą mūsų Dievui, sėdinčiam soste, ir Avinėliui!“
Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima, ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“
Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, kurie apsivilkę baltais apsiaustais?“
Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai“.
Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 23, 1–6)

P. Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo, Viešpatie, veido.

  Viešpaties žemė – ir kas tik ant žemės,
  visas pasaulis ir kas jame gyva.
  Juk tai jis jį virš jūrų pastatė,
  virš upių tvirtą sukūrė. – P.Kas įžengs į Viešpaties būstą?
  Kas drįs jo šventykloj pabūti?
  Žmogus, kurio rankos nekaltos,
  kuris turi sąžinę gryną. – P.

  Viešpats šitokį laimins,
  Gelbėtojas Dievas atlygins.
  Šitokie žmonės – tikri jo gerbėjai,
  jie išsiilgę Viešpaties veido. – P.

Antrasis skaitinys (1 Jn 3, 1–3)

Mylimieji!
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino.
Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 28)

P. Aleliuja. – Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:
aš jus atgaivinsiu,– sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 1–12a)

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

Žymos: , , , ,

1 komentaras

 1. pabegt nuo laiko ir saves
  juk neimanoma.
  o rodos taip kazkur
  istrukt noretum
  ir negalvoti nieko.
  bet kiekviena diena vis primena
  koks laikinas ir silpnas
  tu esi zmogau sioj zemej.
  ir kaip sunku suprasti
  Dieviskus planus,
  kurs daves zmogui laisve
  pats turejo mirti
  baisiausia kankinio mirtim
  ir kaip suvokti zmogui paprastam,
  kad reikia visa amziu dirbti
  ir nieko sau nepasiimti.
  dabar, kai Dievas
  prota apsviete siek tiek
  as supratau,
  kad be tikejimo ir be maldos
  gyvenimas nevertas nieko.
  malda, kaip duona ir vanduo,
  kaip oras reikalingi zmogui,
  nes be tikejimo,
  be Dievo meiles,
  zmogus kaip paukstis be sparnu
  toks susiguzes, susitraukes
  jaucia salti
  kasdien vis daros neramu.
  kad to nejaust
  kazkas taurele lenkia
  kazkas narkotikus,
  baisiausius kvaisalus sau pila
  ir taip save ,,nusiramina,,.
  o dauguma turtus sau krauna
  galvodami, kad ateitis
  geresne laukia.
  bet ne zmogau,
  ne tai svarbiausia,
  kai paskaitysi sias eiles
  is kar priklaupki
  ir pasakyk:
  _o Dieve, Tu mieliausias,
  atleisk man nuodemes baisiausias.
  as noriu grizti
  i teisinga kelia.
  i kelia ta
  kuri senai jau pamirsau
  o Dieve, sugrazink man atminti,
  apsvieski prota,
  islaisvink is tamsybes panciu
  is baimes tos,
  kuri sukauste prota
  ir nuvede i tamsumas baisiausias.
  o Dieve, viska man atleiski
  maldauju is visos sirdies.
  kenteti taip toliau neleiski
  taip noriu visas pasikeisti.
  sventoji dvasia
  Dangiskoji Motina Marija,
  ir angelai sargai
  visi sventieji i dangu paimtieji
  saukiuos i jus prie Dievo uztarimo
  meldziu visus as taip karstai
  su meile ir pasitikejimu
  turiu as vilti.

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.