Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Motinos maldoje – Veronica Williams – 2009-11-01

Nuotraukų albumas

Weronica Williams (Nuotraukų albumas)

Tikriausiai kiekviena motina ne kartą su rūpesčiu susimąsto kokiame pasaulyje auga mūsų vaikai. Ne tik cigaretės, bet ir alkoholis bei narkotikai metodiškai skverbiasi į mokyklas, klubus – vaikų ir jaunimo aplinką. Televizija ir visuomenės informavimo priemonės skleidžia žinias apie smurtą, seksą, skatina neribojamą pirkimo ir vartojimo poreikį. Pamatinės vertybės tampa nebepopuliarios ir nepatrauklios, visuomenės sekuliarizacija veda į gyvybės ir šeimos vertybių praradimą. Statistikos duomenimis tūkstančiai vaikų Europoje kasdien skambina į vaikų linijas, prašydami pagalbos ir patarimo. Tačiau juk yra daugybė mažų, išsigandusių vaikų, kurie negali kreiptis pagalbos. Motinoms, močiutėms dėl jų skauda širdis, bet ką jos gali padaryti? Kreiptis į politikus? Karti gyvenimo patirtis rodo, kad politikai nesugeba išspręsti vaikų, paauglių, jaunimo problemų.

Bet… pasaulį pakeisti gali ištikima tikinčios, mylinčios motinos malda. Greičiausiai ir judėjimas „Motinos maldoje“ buvo atsakas į tūkstančių pasaulio motinų maldas.

Šį judėjimą 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra. Po ilgų maldų jos suprato, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas į grupeles melstis už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas kirto šalių ir tikėjimo konfesijų ribas.

Dabar ši malda jungia motinas daugelyje šalių: Anglijoje, Indijoje, Afrikoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje, JAV, Portugalijoje, Maltoje, Malaizijoje, Naujoje Zelandijoje, Indonezijoje, Nigerijoje, Singapūre, Tanzanijoje ir t.t. Lietuvoje, Kretingoje, motinų maldos grupė gimė 2000 metais. Vėliau panašios grupės buvo įsteigtos ir Vilniuje, Klaipėdoje.

Lapkričio 1 d. Pakutuvėnuose vyko „Motinų maldoje“ susitikimas. Dalyvavo judėjimo įkūrėja Veronica Williams (Anglija), grupių užtarėja maldoje Lesley Hogan (Anglija), bei svečiai iš Rusijos (katalikai, graikų katalikai, stačiatikiai): kun. Rostislav Kolupaev, Galina Boltovskaja, Valentina Martynova, Liudmila Koshcheeva, Galina Ichetovkina, Andrey Letyagin, Irina Babenko, Natšha Gileva. Taip pat dalyvavo Kretingos ir Klaipėdos motinų maldos grupės bei viešnios iš Telšių.

Nuo 10.30 val. bažnyčios salėje vyko motinų malda, kurią pristatė Veronica Williams, o maldas po truputį skaitė visos susirinkusios moterys.

Grupelėje kartu skaitomos maldos – tai motinos širdis kalbanti Jėzui. Nuostabu žinoti, kad visame pasaulyje meldžiamasi ta pačia malda už mūsų vaikus. Ši malda niekada nesustoja – lygiai kaip ir laikas.

Popieriaus apskritimas, ant kurio besimelsdamos moterys užrašo savo vaikų vardus simbolizuoja motinos meilę, kuri neturi pradžios ir pabaigos.

Mamos prisimena ne tik gyvus šeimos narius. Jos meldžiasi už abortų, persileidimų metu žuvusius kūdikėlius, Šventosios Dvasios prašo duoti jiems vardus ir tie, pirmieji į mintis atėję, vardeliai taip pat užrašomi. Šie popierėliai su vaikų vardais, maldos metu sudedami į pintinėlę, simbolizuojančią sudėtas Jėzaus rankas.

Yra daugybė liudijimų, kad ši malda veikia. Vaikai paliko narkotikus, alkoholį, nusikaltimus ir kitokias negeroves. Viskas vyksta Dievo numatytu laiku. Ne visada situacija pasikeičia iš karto. Dažnai kinta ne pati situacija, o santykis su ja, širdies nusiteikimas ją priimti, požiūris į ją. Keičiasi motina, ji nurimsta, nebūna įsitempusi, mažiau nerimsta dėl vaikų ir dėl ateities – juk visų ateitis yra Dievo rankose.

Neretai mamos pastebi, kad maldoje pavedusios savo vaikus Dievo globai po maldos juos tarsi pasiima sau atgal – vėl ima dėl jų jaudintis, nerimauti, vėl kuria „gelbėjimo planus“. Reikia melstis ir visiškai pasitikėti, kad Dievas yra geras, kad Jo ištikimoji meilė amžina! Jis puikiai žino ko reikia mūsų vaikams.

Grupelėje gali melstis ne tik tos motinos, kurios turi savo vaikų. Meldžiasi visos moterys, kurioms rūpi vaikai. Susitikimo metu labai svarbu išlaikyti konfidencialumą – kartais motinos besimelsdamos išpasakoja savo skausmą. To negalima perpasakoti kur nors kitur. Jei išsaugoma pagarba, mamos ir toliau jausis saugios, kad jų skausmas liks čia. Taip pat nevalia dalinti patarimų – Dievas geriau žino, ko reikia mamai ir jos vaikams. Čia galima tik melstis už ją, o Dievas pats parodys kelią.

Susitikimo pabaigoje motinos meldžiasi už savo vyrus, savo vaikų tėvus.

Natūraliai kyla klausimas: ar tik moterys gali įsijungti į šį judėjimą? Yra daugybė tėvų, kurie taip pat nori melstis už savo vaikus. Tad gimė ir judėjimas „Tėvai maldoje“.

Po motinų maldos Pakutuvėnuose, sekmadienio šv. Mišias aukojo svečias kun. Rostislav kartu su tėveliuku iš Klaipėdos br. kun. Juozapu Pudžemiu, OFM ir br. kun. Antanu Blužu, OFM. Po šv. Mišių Veronica Williams liudijo apie pasitikėjimą Dievo veikimu savo gyvenime gyvenime.

Kol visi parapijiečiai balkone vaišinosi tradicine žirnių koše, bažnyčioje Arūnas ir Lina Raudoniai  šlovino Viešpatį giesmėmis.

Po agapės visi keliavome į motinų alėją, kur pasodinome ąžuoliuką.

Šias mintis būtų galima pabaigti citata, kuria motinos maldoje pradeda savo susitikimą:

Taip kalbėjo VIEŠPATS:
‘Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!’
(Jeremijo 31, 16-17)
Žymos: , , , , , , , ,

1 komentaras

  1. Man labai patinka Jūsų pamokslai,klausausi ir liudijimus,tai veikia mane raminančiai ir esu labai dėkingas, kad sukurtas toksai puslapis,kuriame galima surasti ramybę.Norėčiau kada atvažiuoti,apsilankyti Jūsų rengiamose apeigose…Dėkoju draugui vardu Marius.S ,kuris yra Jūsų labai dažnas lankytojas,tai jis mane supažindino su Pranciškonais ęsančiais Pakūtoje..

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.