Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Br. kun. Antano Blužo OFM primicijos – 2009-10-11

Nuotraukų albumas

Nuotraukų albumas

…O brolis Gediminas sakė: „Tik daug plovo nevirk, – žmonių daug nebus!..“ Ir nebuvo. Tik perpildyta bažnyčia. Kaip visada.

Brolis Antanas, pradėjęs savo primicijinį pamokslą, sakė besijaučiantis labai keistai, stovėdamas tarp tų pačių brolių (br. Paulius ir br. Gediminas), kurių pamokslais kadaise žavėjosi, iš jų sėmėsi žinių bei mokėsi gyvenimo su Dievu pagrindų. Kadangi jau tradicija tapo Pakūtoj pamokslauti visiems šv. Mišias aukojantiems kunigams iš eilės (kad ir kiek jų bebūtų), tad ir šįkart norom – nenorom teko savo įžvalgomis pasidalinti tiek paryčiais iš evangelizacijos Vilniuje grįžusiam br. Pauliui, tiek parapijos klebonui Gediminui. Po bendro palaiminimo šv.  Mišių pabaigoje, brolis Antanas kiekvienam esančiam bažnyčioje rankų uždėjimu teikė primicijinį palaiminimą.

Po šv. Mišių, ragaudami taip pat jau tradiciniu tampantį „firminį Pakūtos plovą“, klausėmės jaunimo grupės iš Šiaulių „RO KO KO“ atliekamų psalmių.

Jaunimas psalmes gieda jau daugiau nei dešimt metų, o savo talentu yra dalinęsi daugelyje respublikinių bei tarptautinių renginių.

Kadangi šį sekmadienį ypač daug parapijiečių neskubėjo skirstytis po namus, pavakare brolis Gediminas drauge su bendruomene pakvietė visus pažiūrėti filmą apie šventąjį kunigą Don Bosco.

P.S. Mindaugo Daugėlos, kun. Gintaro Blužo OFS, br. kun. Gedimino Numgaudžio OFM nuotraukos iš br. Antano OFM bei br.Alvydo OFM kunigystės šventimų Kaune.

Žymos: , , , ,

1 komentaras

  1. Ramybės Jums Broli Antanai, sveikatos ir Dievo palaimos

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.