Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Šv. Pranciškaus iškilmės – br. Gediminas Numgaudis – pamokslas – 2009-10-04

Br. Gediminas Numgaudis (Jolantos Klietkutės nuotrauka)

Br. Gediminas Numgaudis (Jolantos Klietkutės nuotrauka)

Šv.Pranciškaus iškilmės

Pirmasis skaitinys (Sir. 50,1-5)

Didis tarp savo brolių ir tikra savo tautos šlovė, buvo kunigas Simonas, Johanano sūnus; jam gyvenant buvo atnaujinti Dievo Namai, ir jo dienomis sutvirtinta šventovė. Jis padėjo pamatus aukštai dvigubai sienai, aukštai atraminei šventyklos aptvaro sienai. Jo dienomis iškasta vandens talpykla ­– tvenkinys didumo sulig jūra. Jis pasirūpino, kaip apsaugoti savo žmones nuo plėšikų ir įtvirtino savo miestą prieš apgulą.

Evangelija (Mt 11, 25–30)

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Žymos: , ,

1 komentaras

Nuorodos

  1. Šv. Pranciškaus vigilija ir iškilmės Pakutuvėnuose – 2009-10-03 – 04 | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.