Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Atsinaujinimo popietė – Arūnas ir Lina Raudoniai – 2009-06-20

16.00 val. – Adoracija
17.00 val. – Arūnas ir Lina Raudoniai: „Aš giedu savyje maldą“
18.00 val. – Šv. Mišios

Pirmasis skaitinys (Job 38, 1. 8–11)

Štai Viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui:
„Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė,
kai toji putodama veržės iš įsčių,
kada debesiais lyg drabužiais ją rengiau,
miglos vystyklais tarsi kūdikį vysčiau?
Vartus jai pastatęs, skląsčiu juos užsklendęs,
ribas jai nuskyriau ir šitaip pareiškiau:
‘Lig čia gali eiti, toliau – kad nė žingsnio:
nuo čia tegu lūš tavo bangos įžūlios!’“

Atliepiamoji psalmė (Ps 106, 23–26. 28–31)

P. Dėkokite Viešpačiui: jis maloningas per amžius.

Kas laivais plaukia per jūras,
vandenų platybėj prekiauja,
tie mato, kas Dievo sutverta
gilybėse – jo stebuklinguosius darbus. – P.Jam tarus, audros sukyla,
šiaušiasi bangos.
Ligi debesų jie pakyla,
į gilumas puola,
širdis jų tirpsta iš baimės.– P.

Bėdos suspausti, jie Viešpaties šaukias,
ir jis iš nelaimės išgelbi.
Jis vėjus nutildo,
ir bangos nurimsta. – P.

Jie džiaugias nurimusia jūra,
o jis į uostą juos veda.
Tegu jie dėkoja, kad jis maloningas,
kad jis stebuklingas žmonijai. – P.

Antrasis skaitinys (2 Kor 5, 14–17)

Broliai!
Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas.
Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 7, 16)

P. Aleliuja. – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe,
ir Dievas aplankė savo tautą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 4, 35–40)

Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys.
Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.
O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo?“ Juos pagavo didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Kasdieniai Dievo žodžio skaitiniai »

Žymos: , , , , ,

6 komentarai

 1. Sveiki, o kodel nerasote kad adoracija 16h :) ? ar nebus ?

 2. Ačių už pastabą. Adoracija vyksta, kiek man žinoma stabiliai tuo pačiu metu. Gal būt kažką sugalvosime, kaip patalpinti pastoviūjų vyksnių grafiką. O kol kas buvome numatę tinklapyje talpinti pamokslus ir naujienas.

 3. Sveiki, mielas Arūnai!

  Labai malonu būtų rasti br.Gedimino per Marijos radiją pirmadieniais 18.00 val skelbiamą “Gerąją žinią iš Pakūtuvėnų” -buvusius ir būsimus įrašus! Jų klausytis ir …mokytis , tuo gyventi ! Gaila , Marijos radijas dar neturi internetinio archyvo , kur kitu atveju , būtų galima juos rasti .
  Kokios galimybės ?
  Iki malonaus! Sudie !

 4. Sveiki, kiek man žinoma Marijos radijas įsirašinėja Gedimino pamokslus spontaniškai, atsirenka, kartais netgi kartoja. Pamokslas kurį girdėjote, gali būti metų ar keletos senumo…. taigi, tik Pakūta.lt, gali pasiūlyti šviežiausią informaciją, kuri pateikiama chronologiška tvarka ir svarbiausiai išlieka :)

 5. as lyg pamises tesiklausau jusu liudijimu.jus saunuoliai.

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.